Rôzne

Zázrak skvapalnenia kvi svätého Januára v Neapole

Zázrak skvapalnenia kvi svätého Januára v Neapole
  Talianske mesto Neapol je bohaté na zvláštnosti, ktoré upútajú cudzieho návštevníka. Medzi ne patrí jedna, čo živo zaujíma nielen cudzincov, ale aj samých Neapolčanov, hoci sa opakuje každý rok niekoľko ráz. Je to skvapalnenie krvi sv. Januára, hlavného patróna Neapola. Spomenutá krv je...

Mária z Agredy - Mystické mesto Božie

Mária z Agredy - Mystické mesto Božie
  Španielsko si zaslúži slávu, lebo prinieslo nádhernú ružu do Božej záhrady. Mária z Agredy je vyplnením proroctva, ktoré veľká Terézia z Avily už 20 rokov predtým predpovedala, keď prechádzala cez Agredu: „Agreda, táto Božia záhrada, prinesie pre svätú cirkev voňavú ružu." Mária...

Gloria Polo - Stála som pri bráne neba a pekla

Gloria Polo - Stála som pri bráne neba a pekla
  Ak niekto z vás pochybuje alebo si myslí, že Boh neexistuje a že onen svet je záležitosťou pre autorov filmov, alebo ak si niekto z vás myslí, že smrťou všetko končí, nech si prosím prečíta túto knižočku. Ale čítajte ju úplne celú od začiatku až do konca. Určite sa potom vaša mienka zmení,...

Denníček sestry Faustíny Kowalskej

Denníček sestry Faustíny Kowalskej
  Faustina Kowalska sa narodila 25.augusta 1905 v Glogowci pri Lodzi v mnohodetnej rodine. Po niekolkých rokoch služby v zámožných rodinách vstúpila do kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva. V kláštore si horlivo plnila povinnosti kuchárky, záhradníčky a vrátničky.Žila neobyčajne...