ČO je kresťanský koučing?

Nie s každou vnútornou ťažkosťou sa musí človek obrátiť priamo na psychológa. Často postačí stretnutie s vyškoleným koučom, ktorý vie pomocou rozhovoru sprevádzať klienta pri pomenovaní jeho problému i následnom riešení. Kresťanský koučing je premieňajúci, transformujúci rozhovor, ktorý vychádza z poznania, že všetci sme nástrojom v Božích rukách a najdôležitejšie miesto má Boh. Koučing a kresťanstvo sa nevylučujú, naopak koučovacie princípy a kresťanské presvedčenie sú v zhode.
 
PREČO kresťanský koučing?

Lebo chceme riešiť svoju životnú situáciu, pohnúť sa z miesta, rozhodnúť sa… v súlade s našou vierou. Koučing využíva schopnosť človeka nahliadnuť do svojho vnútra vďaka otázkam „zvonka“ takým spôsobom, akým to sám od seba väčšinou nie je schopný urobiť. Všetky odpovede aj riešenia našich situácií máme v sebe, niekedy veľmi hlboko a kresťanský koučing nám pomôže sa ku nim dostať.

AKO prebieha kresťanský koučing?
Keď si vyberiete „svojho“ kresťanského kouča, kontaktujete ho mailom . Kresťanský koučing je rozhovor formou otázok a odpovedí. Kouč pomáha koučovanému objaviť v sebe pre neho tie najlepšie odpovede. Na rozdiel od svetského koučingu veríme v uzdravujúcu silu Ducha Svätého.

KDE prebieha kresťanský koučing?

Rozhovor prebieha na vzájomne dohodnutom pokojnom mieste a čase. Obvyklá dĺžka koučovacieho rozhovoru je do 60 min.
 
KEDY kresťanský koučing? 
 
Napr.:
  • keď sa chcete pohnúť z bodu A do bodu B a neviete AKO
  • keď sa potrebujeme pohnúť z miesta a neviete ani KDE ani AKO
  • keď sa chcete správne rozhodnúť
  • keď hľadáte odpoveď na dôležitú otázku
  • keď si potrebujete upratať vo svojom vnútri, …
Kresťanský koučing môžu využiť  jednotlivci v rôznom veku, manželia, snúbenci, mladí ľudia v rôznych životných situáciách.
 
 

Podstatne viac o kresťanskom koučingu je povedané v tejto zaujímavej diskusii na TV LUX:

a na rádiu Lumen:

Všetko dôležité o kresťanskom koučingu na Slovensku sa sústreďuje na celoslovenskom web

 

Kontakty na kresťanských koučov našej farnosti:

  • misionari@stonline.sk
  • ambrus.ondrej@centrum.cz
  • myzabky@gmail.com

Sme úspešnými absolventami 4-mesačného výcviku Kresťanský kouč, ktorý realizuje Poradenské centrum pre rodiny – Family Garden v Bratislave https://www.familygarden.sk/. Ak vás téma kresťanského koučingu zaujala, máte otázky k téme, alebo máte záujem o prvú konzultáciu konkrétnej situácie – s dôverou sa obráťte na niektorého z nás.