Aktivity

Putovali sme do Ostrihomu a Nitry (8. máj 2023)

Putovali sme do Ostrihomu a Nitry (8. máj 2023)
Pondelkový štátny sviatok sme využili na našu ďalšiu farskú púť a autobusom sme tentokrát vycestovali smerom na juh.   Našou prvou zastávkou bol OSTRIHOM, ktorý zohral veľmi dôležitú úlohu v dejinách Uhorska. Dnešnou dominantou tohto miesta je predovšetkým Katedrála Panny...

Kurz lektorov (3. december 2022)

Kurz lektorov (3. december 2022)
Naša farnosť Považská Bystrica - Rozkvet v spolupráci s KBD - Katolícke biblické dielo zorganizovala v sobotu 3. decembra 2022 Kurz lektorov, ktorého sa zúčastnilo viac ako 30 lektorov :-) Počas tohto kurzu sme si postupne vypočuli veľmi zaujímavé prednášky vzácnych hostí: ▪️ Dr. Dagmar...

Púť do Šaštína a Marianky (17. november 2022)

Púť do Šaštína a Marianky (17. november 2022)
Štvrtok 17. novembra sme využili deň štátneho sviatku na zorganizovanie pútnického zájazdu pre osoby, ktoré sa v našej farnosti starajú o upratovanie kostola a farskej budovy.   Naše kroky najskôr smerovali do národnej...

Farská púť do Wadowíc (24. september 2022)

Farská púť do Wadowíc (24. september 2022)
V sobotu 24. septembra 2022 sme z farnosti Považská Bystrica - Rozkvet do dlhej trojročnej prestávke usporiadali púť a naše kroky smerovali po stopách svätého Jána Pavla II. Našim hlavným cieľom bolo jeho rodisko vo Wadowiciach. Tu sme mali v bazilike Obetovania Panny Márie svätú omšu, ktorú...

176. výročie zjavenia Panny Márie v La Salette

176. výročie zjavenia Panny Márie v La Salette
V dňoch 13. - 19. septembra 2022 sme v našom farskom spoločenstve prežívali týždeň duchovnej obnovy pri príležitosti osláv 176. výročia zjavenia Panny Márie v La Salette. Bohatý duchovný program (evanjelizačná svätá omša, Večer milosrdenstva, svätá omša pri kríži nad studničkou, krížová...