Keďže v aktuálnej situácii nie je možné organizovať snúbenecké kurzy v Nimnici, preto chceme ponúknuť pre tých, ktorí budú mať sobáš v mesiacoch máj/jún, cyklus online prednášok v rámci prípravy na manželstvo (3 prednášky skúsených manželov, ktorí svojim svedectvom, skúsenosťami a poznaním ponúkajú mladým párom podnety pre dobré budovanie manželstva, na ktoré sa pripravujú) ako doplnok k témam, ktoré budete absolvovať s kňazom, ktorý Vás bude sobášiť. V rámci prednášok bude dostupná aj diskusia. 

Vy ako snúbenci dostanete materiály pre prácu vo dvojici, teda príprava k manželstvu bude mať dve etapy:

1. ETAPA

Prihláste sa na cyklus online prednášok a zároveň informujte aj kňaza, ktorý Vás bude sobášiť, aby Vám udelil súhlas s touto formou prípravy na sviatosť manželstva:


2. ETAPA

Osobné stretnutie s kňazom v mieste sobáša, kde postupne prebehnú tri prednášky:

  • Kresťanská viera,
  • Mravnosť a 
  • Sviatosti.