Kurzy prípravy na manželstvo sú odlišné od doterajšieho spôsobu náuk: sú vedené tímom, v ktorom je minimálne manželský pár, kňaz a odborníci. Tento tím je na celom kurze prítomný, čo napomáha vytvárať vzťah dôvery medzi jeho členmi a snúbencami.

Kurzy sú zaradené do obdobia blízkej prípravy – to je obdobie známosti, keď sa počiatočná zamilovanosť mení na hlbší vzťah s vážnymi úmyslami do budúcnosti, ktorá sa ešte nemusí spájať s presným termínom uzavretia manželstva – čiže približne rok aj viac pred sobášom. Teda ide tu o snahu obohať čas známosti, pretože budúcnosť manželstva najviac závisí od toho, ako snúbenci využijú čas známosti.

Takže snúbenci môžu tento kurz absolvovať s dostatočným predstihom pred sobášom, bez tlaku predsobášneho zhonu. V platnosti zostáva požiadavka nahlásenia sobáša a začiatku prípravy minimálne 3 mesiace pred sobášom, túto požiadavku treba nutne dodržiavať; z počutého nám je však zrejmé, že sa veľmi odporúča prípravu robiť už oveľa skôr.

Kurz prípravy na manželstvo sa skladá z 9 stretnutí na tieto témy:

 1. Povolanie k manželstvu, predpoklady dobrého manželstva;
 2. Ľudská pohlavnosť, rozdielnosť a doplnkovosť muža a ženy;
 3. Manželská láska; 
 4. Komunikácia v manželstve a riešenie konfliktov; 
 5. Kresťanská viera;
 6. Kresťanská mravnosť a kresťanský štýl v rodine;
 7. Zodpovedné rodičovstvo, prirodzené metódy plánovaného rodičovstva; 
 8. Príprava na rodičovstvo a výchovu detí;
 9. Sviatosti, sviatosť manželstva.

Pripomeňme, že tieto témy nerozoberajú len kňazi, ale odborníci z daných oblastní (napr. manželský pár, psychológ, pedagóg, lekár...).

Kurz možno absolvovať v troch rôznych formách: 

 • večerný kurz (9 večerov, zvyčajne raz do týždňa, čiže 9 týždňov); 
 • denný kurz (3 dni, napr. 3 soboty za sebou, každý deň 3 témy); 
 • víkendový kurz (počas 1 víkendu: od piatku do nedele).

Kurzy absolvovali už mnohé páry na viacerých miestach Slovenska (najviac vo víkendovej forme). Účastníci prostredníctvom dotazníka najviac ocenili svedectvo života manželských párov, aktivity a možnosť rozhovoru v páre, možnosť neformálneho rozhovoru s kňazom. Viac ako 80% účastníkov vyjadrilo názor, že im kurz pomohol v posilnení vzájomného vzťahu, ako aj vzťahu k Bohu a k Cirkvi. Väčšina párov prejavila záujem o ďalšie stretnutia aj po sobáši.

Náš otec biskup veľmi odporúča, aby sa snúbenci pripravovali na manželstvo týmto spôsobom. Môžeme v tom vidieť konkrétnu formu pomoci, ktorú majú duchovní pastieri poskytovať manželským párom (ako nás k tomu zaväzuje cirkevné právo): aby sa snúbenci prípravou na manželstvo „uspôsobovali na svätosť a povinnosti svojho nového stavu" (porov. kán. 1063 § 2 CIC).

Tí, ktorí zamýšľajú uzavrieť manželstvo (aj v budúcom či nasledujúcich rokoch), nech sa prihlásia čím skôr, aby mohli pokojne absolvovať kurzy prípravy. (V prípade, že by niekomu nevyhovovali ponúkané termíny, je možnosť zúčastniť sa kurzov aj v inom dekanáte alebo na ľubovoľnom mieste na Slovensku – absolventi kurzov získajú potvrdenie, platné pre celé Slovensko).

Viac o týchto kurzoch môžeme nájsť na webovej stránke  www.domanzelstva.sk , kde sú aj termíny ich konania na rozličných miestach.

Prijmime túto ponuku Cirkvi a vytvorme si k nej v sebe pozitívny postoj, aby absolvovanie kurzu nebolo pre niekoho len vybavením povinnej podmienky pre sobáš v kostole, ale naopak vítanou pomôckou, ktorá môže hodnotne ovplyvniť celý život budúcich manželov, ale aj život našich farností.