Pastoračné centrum

Generálny projektant: A3A ateliér s. r. o.

  • autor projektu: Ing. arch. Peter Kručay
  • autorská spolupráca: Ing. arch. Lenka Zábovská, Ing. arch. Dušan Ševela
  • hlavný inžinier projektu: Ing. Ľuboš Agnet
  • model kaplnky spracoval: Rudolf Hodás

Oficiálne predstavenie zámeru farských budov, kostola a pastoračného centra sa uskutočnilo počas slávnostnej hodovej omše k úcte svätej Heleny v auguste 2011.

Zámer architekta Petra Kručaya bol následne schválený biskupským úradom v Žiline.

1. decembra 2011 sa uskutočnila verejná diskusia s občanmi výboru mestskej časti Rozkvet, kde boli prejednané a prediskutované jednotlivé náležitosti, problémy ako aj samotný dopad na obyvateľov sídliska.

Dňa 3. októbra 2012 po získaní právoplatného stavebného povolenia, otec biskup Tomáš Galis slávnostné požehnal základný kameň a pozemok, na ktorom budú stáť farské pastoračné budovy a nový kostol, ktorý bude ako prvý na Slovensku zasvätený Panne Márii Lasaletskej.

Článok s fotogalériou so slávnostnej svätej omše spojenej s požehnaním základného kameňa a stavebného pozemku si môžete pozrieť TU.

Propagačný materiál na zhliadnutie a stiahnutie po kliknutí na obrázok vyššie.

Po každej svätej omši môžete podporiť stavbu kostola Matky Božej Lasaletskej a farských pastoračných budov kúpou tehličky.

Nech dobrotivý Boh odmení každý Váš dobrý skutok,
aby ste na každom kroku svojho života cítili jeho prítomnosť
a na príhovor Matky Božej Lasaletskej
nech Vás vždy a všade ochraňuje,
napĺňa vaše dni svojím požehnaním a pokojom
a nech Vás a Vašich drahých sprevádza svojou pomocou po všetky dni.

Pán Boh zaplať za Vašu štedrosť.