Oznamy na 5. veľkonočnú nedeľu 02.05.2021

 1. Tento týždeň si spomíname:.
  - pondelok sviatok svätých Filipa a Jakuba, apoštolov,
  - utorok spomienka svätého Floriána, mučeníka,
 2. V mesiaci máj sa po večernej sv. omši budeme modliť Loretanské litánie.
 3. Ďakujeme ženám z VII. skupiny za upratovanie kostola. A tento týždeň prosíme VIII. skupinu.
 4. Vieme, že sú už povolené sväté omše s veriacimi. V našom kostole môže byť 40 osôb, t.j. jedna osoba na 15m2. K tomu počtu sa nezapočítavajú deti do 10 rokov. Sväté omše budú ako je uvedené na obrázku vyššie.
 5. Napriek tomu chceme spolu s Vami prežívať aj tento týždeň cez priame prenosy svätých omší na farskej webovej stránke www.saletinirozkvet.webnode.sk a to nasledovne:
  - streda (5.5.) - sv. omša o 18.00 hod. (po nej pobožnosť k Panne Márii Lasaletskej)
  - nedeľa (9.5.) - sv. omša o 09.30 hod.
 6. Pre všetkých veriacich platí generálny dišpenz od povinnej fyzickej účasti na nedeľnej sv. omši.
 7. Ďakujeme všetkým, ktorí prispievajú finančne na chod farnosti.
 8. Aj tento rok sa chceme na Vás obrátiť s prosbou o venovanie 2% z dane príjmov pre naše farské občianske združenie Komunitné centrum Rozkvet. Tlačivá si môžete vyzdvihnúť v kostole alebo na našej farskej webovej stránke - TU. Vopred Vám ďakujeme.
 9. Každú nedeľu Vám chceme ponúknuť list pre posilnenie našej viery. Téma dnešného listu je: "Tretie Božie prikázanie: „Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dní, ktorý môžete si prečítať alebo vypočuť na našej farskej webovej stránke -  TU . Tento list je aj pre birmovancov.
 10. Hovorili sme o realizácii mozaiky krížovej cesty v našom kostole. Musím povedať, že ste nás opäť prekvapili. Máme totiž už financie na všetky zastavenia, za ktoré Vám ďakujeme. Realizácia krížovej cesty bude v septembri.
 11. Na budúcu nedeľu bude sa konať zbierka na pastoračné centrum. Ak Pán Boh dovolí, v júni by sme chceli začať zemné práce.
 12. Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Budeme spovedať každý deň pol hodinu pred sv. omšou a na sv. omši. Vo štvrtok od 16.00 hod. a v piatok od 15.00 hod.
 13. Modlitby otcov budú v stredu o 05.45 hod.
 14. Všetkým snúbencom, ktorí chcú uzavrieť sviatosť manželstva v najbližšom čase, ponúkame niektoré prednášky online. Všetky informácie nájdete na našej farskej webovej stránke www.saletinirozkvet.webnode.sk v sekcii Snúbenecké kurzy - TU.
 • V našej farnosti chceme vyčleniť v nedeľu sv. omšu o 7.30 hod. práve hlavne pre ľudí
  nad 65 rokov .
  To neznamená že nemôžete prísť na inú svätú omšu, než na tú, ktorá je pre Vás určená:
  Našim úmyslom nie je Vás diskriminovať, ale chrániť vaše zdravie.
  Na dverách pri vstupe do kostola sú umiestnené upozornenia na platné opatrenia.
  Preto Vás prosíme, aby ste si ich prečítali a dodržiavali.
  Keďže v danej fáze ešte nie je možné naplno využiť kapacitu chrámov, V našom kostole je
  približne 100 miest, ktoré sú označené žltým kruhom, Na týchto označených miestach
  veriaci môžu v laviciach (či v radoch stoličiek) sedieť, pri zachovaní pravidla obsadenia
  každého druhého radu a dvojmetrových odstupov. Na choruse na podlahe sú označené
  miesta určené na státie, aby medzi jednotlivými veriacimi zostali minimálne dvojmetrové
  odstupy.
  Ak bude naplnená kapacita kostola, máme ešte možnosť sa postaviť pred kostolom ,
  takisto pamätajme na dvojmetrové odstupy. V nedeľu zabezpečíme vonkajšie ozvučenie.
  V kostole musíme zabezpečiť vetranie, aby vzduch vo vnútri nezostal celkom bez pohybu.
  Pravidelne po sv. omši je potrebné dezinfikovať kľučky a kontaktné plochy. Znak pokoja
  vynechávame alebo nahrádzame úkonom hlavy. Sväteničky zostávajú prázdne, v
  laviciach nech nie sú spoločné knižky, texty, či ružence.
  Pri vstupe do kostola bude pre Vás k dispozícii stolík s dezinfekciou na ruky.
  Podobný stolík budeme mať aj my kňazi pre rozdávanie svätého prijímania: ak by došlo
  ku kontaktu s veriacim, aby sme mohli, my kňazi možnosť dezinfikovať si ruky.
  Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva do rúk.
  Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech na to
  upozorní kňaza pred bohoslužbou, a príde na sväté prijímanie na záver, ako posledný.