25. nedeľa v období cez rok 23.9.2018
Štvrtok
27.9.2018
Svätého Vincenta de Paul, kňaza

spomienka
Piatok
28.9.2018
Svätého Václava, mučeníka

spomienka
Sobota
29.9.2018
Svätých Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov

sviatok
NEDEĽA
30.9.2018
26. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

Sväté omše: 08.00, 10.00, 11.15 a 18.00 hod.

Farské oznamy:

  1. Sväté omše v týždni budú v Mária dome ráno o 06:45 hod. a večer o 18:00 hod.
  2. Sväté omše v nedeľu budú pod strechou nového kostola o 08:00 hod, 10:00 hod., 11:15 hod. a o 18:00 hod. Svätá omša o 07:00 hod. nebude. Tento stav bude do vysviacky nového kostola do 14. októbra 2018.
  3. Ďakujeme všetkým dobrodincom, ktorí tento týždeň posielali na farský účet finančné prostriedky - aj na farské stavby, aj na opravu kaplnky. Mladomanžela obetovali 200 Eur. Pán Boh zaplať.
  4. Stále je aktuálne pozvanie na brigádu, každý deň.
  5. Birmovanci - deviataci budú mať tento týždeň vo štvrtok o 18:00 hod. (tento stav bude do 14. októbra). Prvoprijímajúce deti budú mať katechézu. Birmovanci - II. rok prípravy budú mať v piatok kurz Alfa v Cirkevnom centre. Pozývame deti na nácvik spevu v nedeľu o 10:15 hod. na faru. Stretnutie miništrantov bude v pondelok o 17:15 hod. na fare. Detská svätá omša bude vo štvrtok o 17:00 hod.
  6. Zbierka na seminár z minulej nedele činila 410 Eur. Pán Boh zaplať.
  7. V pondelok o 19:30 hod. na fare bude stretnutie s Božím slovom a v stredu o 05:45 hod. ráno v Máriadome bude modlitba otcov.