2. pôstna nedeľa 28.02.2021

 

Farské oznamy:

 1. Tradičná Zbierka na charitu je za súčasných podmienok rozšírená o kampaň "MOJA ALMUŽNA" počas pôstu priamo na účet, šekom, prostredníctvom QR kódu. Všetky informácie nájdete na stránke Žilinskej charity alebo v kostole.
 2. Vzadu v kostole sú aj obálky s pôstnymi krabičkami, ktoré si môžete zobrať domov.
 3. Ďakujeme ženám z VI. skupiny za upratovanie kostola. A tento týždeň prosíme VII. skupinu.
 4. Na základe Uznesenia vlády Slovenskej Republiky sú od 1. januára 2021 pozastavené verejné slávenie bohoslužieb (výnimkou je obrad krstu, sobáša a pohrebu, ale tu sú obmedzenia - max. počet 6. účastníkov vrátanie kňaza a podmienené dodržaním hygienických opatrení). V nebezpečenstve smrti je možné vyslúžiť sviatosti zomierajúcemu. Preto Vám ponúkame priame prenosy na farskej webovej stránke www.saletinirozkvet.webnode.sk:
  - v stredu (3.3.) svätá omša o 18.00 hod.
  - v piatok (5.3.) svätá omša o 18.00 hod. (po sv. omši bude krížová cesta)
  - v nedeľu (7.3.) svätá omša o 09.30 hod.
 5. Pre všetkých veriacich platí generálny dišpenz od povinnej fyzickej účasti na nedeľnej sv. omši.
 6. Oznam pre deti: Dnes po sv. omši o 09.30 hod. bude ešte pre nich katechézka s Maximinom a Melániou.
 7. Oznam pre deti z Oázky a prvoprijímajúce deti: V stredu o 17.00 hod. budú mať online krížovú cestu s pátrom Stanislavom.
 8. Oznam pre prvoprijímajúce deti: Online katechéza bude
  - pondelok (1.3.) o 14.00 hod. pre deti z VIII. ZŠ
  - utorok (2.3.) o 14.00 hod. pre deti z V. ZŠ a ostatných škôl
 9. Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia. To sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania. To znamená, že nemôžeme vyhlásiť na konkrétnu hodinu hromadné podujatie. 
 10. Náš kostol a kaplnka sú v priebehu dňa otvorené na súkromnú modlitbu podmienené dodržaním hygienických opatrení a s maximálnym počtom 6 osôb alebo jedna rodina. Aj takým spôsobom t. j. krátkou poklonou a modlitbou môžeme začať čas milosti.
 11. Chceme Vás poprosiť aj o správny postoj počas priamych prenosov svätcýh omši. Jedná sa mi o oblečenie, nech to bude sviatočné oblečenie, nech to bude čas iný.
 12. Ďakujeme všetkým, ktorí prispievajú finančne na chod farnosti.
 13. Aj tento rok sa chceme na Vás obrátiť s prosbou o venovanie 2% z dane príjmov pre naše farské občianske združenie Komunitné centrum Rozkvet. Tlačivá si môžete vyzdvihnúť v kostole alebo na našej farskej webovej stránke - TU. Vopred Vám ďakujeme.
 14. Každú nedeľu Vám chceme ponúknuť list, v ktorom budú dôležité informácie o Dekalógu - o Desiatich prikázaniach, ktorý si môžete prečítať na našej farskej webovej stránke - TU. Tento list je aj pre birmovancov.
 15. Stále s vami zostávame spojení duchovným spôsobom. Ak potrebujete duchovnú útechu alebo akúkoľvek inú formu pomoci, obráťte sa na nás telefonicky (0918 064 029; 042/432 68 71), elektronicky (rozkvet@fara.sk) alebo cez sociálne siete (Facebook Saletini Rozkvet).
 • V našej farnosti chceme vyčleniť v nedeľu sv. omšu o 7.30 hod. práve hlavne pre ľudí
  nad 65 rokov .
  To neznamená že nemôžete prísť na inú svätú omšu, než na tú, ktorá je pre Vás určená:
  Našim úmyslom nie je Vás diskriminovať, ale chrániť vaše zdravie.
  Na dverách pri vstupe do kostola sú umiestnené upozornenia na platné opatrenia.
  Preto Vás prosíme, aby ste si ich prečítali a dodržiavali.
  Keďže v danej fáze ešte nie je možné naplno využiť kapacitu chrámov, V našom kostole je
  približne 100 miest, ktoré sú označené žltým kruhom, Na týchto označených miestach
  veriaci môžu v laviciach (či v radoch stoličiek) sedieť, pri zachovaní pravidla obsadenia
  každého druhého radu a dvojmetrových odstupov. Na choruse na podlahe sú označené
  miesta určené na státie, aby medzi jednotlivými veriacimi zostali minimálne dvojmetrové
  odstupy.
  Ak bude naplnená kapacita kostola, máme ešte možnosť sa postaviť pred kostolom ,
  takisto pamätajme na dvojmetrové odstupy. V nedeľu zabezpečíme vonkajšie ozvučenie.
  V kostole musíme zabezpečiť vetranie, aby vzduch vo vnútri nezostal celkom bez pohybu.
  Pravidelne po sv. omši je potrebné dezinfikovať kľučky a kontaktné plochy. Znak pokoja
  vynechávame alebo nahrádzame úkonom hlavy. Sväteničky zostávajú prázdne, v
  laviciach nech nie sú spoločné knižky, texty, či ružence.
  Pri vstupe do kostola bude pre Vás k dispozícii stolík s dezinfekciou na ruky.
  Podobný stolík budeme mať aj my kňazi pre rozdávanie svätého prijímania: ak by došlo
  ku kontaktu s veriacim, aby sme mohli, my kňazi možnosť dezinfikovať si ruky.
  Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva do rúk.
  Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech na to
  upozorní kňaza pred bohoslužbou, a príde na sväté prijímanie na záver, ako posledný.