2. nedeľa v Cezročnom období 17.01.2021

Farské oznamy:

 1. Tento týždeň od 18. januára do 25. januára 2021 je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
 2. Ďakujeme ženám z VIII. skupiny za upratovanie kostola. A tento týždeň prosíme I. skupinu.
 3. Na základe Uznesenia vlády Slovenskej Republiky od 1. januára 2021 až do 24. januára 2021 sú pozastavené verejné slávenie bohoslužieb (výnimkou je obrad krstu, sobáša a pohrebu ale tu sú obmedzenia max. počet 6. účastníkov vrátanie kňaza a podmienené dodržaním hygienických opatrení). V nebezpečenstve smrti je možné vyslúžiť sviatosti zomierajúcemu. Preto Vám ponúkame priame prenosy na farskej webovej stránke www.saletinirozkvet.webnode.sk:
  - v stredu (20.1.) svätá omša o 18.00 hod.
  - v piatok (22.1.) svätá omša o 18.00 hod.
  - v nedeľu (24.1.) svätá omša o 09.30 hod.
 4. Pre všetkých veriacich platí generálny dišpenz od povinnej fyzickej účasti na nedeľnej sv. omši.
 5. Oznam pre deti: Každú nedeľu po sv. omši o 09.30 hod. bude ešte pre nich katechézka s Maximinom a Melániou.
 6. Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia. To sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania. To znamená, že nemôžeme vyhlásiť na konkrétnu hodinu hromadné podujatie. 
 7. Náš kostol a kaplnka sú v priebehu dňa otvorené na súkromnú modlitbu podmienené dodržaním hygienických opatrení a s maximálnym počtom 6 osôb alebo jedna rodina.
 8. Každá tretia nedeľa v mesiaci bude venovaná zjaveniu Panny Márie v La Salette v kontexte Božieho slova a ako príprava na 175. výročie zjavenia Panny Márie. Po svätej omši bude odprosujúca adorácia.
 9. Chceme Vás poprosiť aj o správny postoj počas priamych prenosov svätcýh omši. Jedná sa mi o oblečenie, nech to bude sviatočné oblečenie, nech to bude čas iný.
 10. Ďakujeme všetkým, ktorí prispievajú finančne na chod farnosti.
 11. Stále s vami zostávame spojení duchovným spôsobom. Ak potrebujete duchovnú útechu alebo akúkoľvek inú formu pomoci, obráťte sa na nás telefonicky (0918 064 029; 042/432 68 71), elektronicky (rozkvet@fara.sk) alebo cez sociálne siete (Facebook Saletini Rozkvet).
 • V našej farnosti chceme vyčleniť v nedeľu sv. omšu o 7.30 hod. práve hlavne pre ľudí
  nad 65 rokov .
  To neznamená že nemôžete prísť na inú svätú omšu, než na tú, ktorá je pre Vás určená:
  Našim úmyslom nie je Vás diskriminovať, ale chrániť vaše zdravie.
  Na dverách pri vstupe do kostola sú umiestnené upozornenia na platné opatrenia.
  Preto Vás prosíme, aby ste si ich prečítali a dodržiavali.
  Keďže v danej fáze ešte nie je možné naplno využiť kapacitu chrámov, V našom kostole je
  približne 100 miest, ktoré sú označené žltým kruhom, Na týchto označených miestach
  veriaci môžu v laviciach (či v radoch stoličiek) sedieť, pri zachovaní pravidla obsadenia
  každého druhého radu a dvojmetrových odstupov. Na choruse na podlahe sú označené
  miesta určené na státie, aby medzi jednotlivými veriacimi zostali minimálne dvojmetrové
  odstupy.
  Ak bude naplnená kapacita kostola, máme ešte možnosť sa postaviť pred kostolom ,
  takisto pamätajme na dvojmetrové odstupy. V nedeľu zabezpečíme vonkajšie ozvučenie.
  V kostole musíme zabezpečiť vetranie, aby vzduch vo vnútri nezostal celkom bez pohybu.
  Pravidelne po sv. omši je potrebné dezinfikovať kľučky a kontaktné plochy. Znak pokoja
  vynechávame alebo nahrádzame úkonom hlavy. Sväteničky zostávajú prázdne, v
  laviciach nech nie sú spoločné knižky, texty, či ružence.
  Pri vstupe do kostola bude pre Vás k dispozícii stolík s dezinfekciou na ruky.
  Podobný stolík budeme mať aj my kňazi pre rozdávanie svätého prijímania: ak by došlo
  ku kontaktu s veriacim, aby sme mohli, my kňazi možnosť dezinfikovať si ruky.
  Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva do rúk.
  Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech na to
  upozorní kňaza pred bohoslužbou, a príde na sväté prijímanie na záver, ako posledný.