25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 20.09.2020
Pondelok
21.09.2020
Svätého Matúša, apoštola a evanjelistu
sviatok
Streda
23.09.2020
Svätého Pia z Pietrelčiny, kňaza
spomienka
Sobota
26.09.2020
Svätých Kozmu a Damiána, mučeníkov
spomienka
NEDEĽA
27.09.2020
26. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

sväté omše:
07:30, 09:30, 11:00 a 18:00 hod.

 

Farské oznamy:

 1. Ďakujeme ženám z VII. skupiny za upratovanie kostola. Na budúcu sobotu prosíme VIII. skupinu.
 2. V utorok bude Večer milosrdenstva od 20.00 hod. do 22.00 hod. 
 3. V stredu ráno o 05.45 hod. bude modlitba otcov.
 4. Keďže situácia na Slovensku sa trochu zhoršuje pokiaľ sa jedná o COVID 19, prosíme, aby ste v kostole dodržiavali pokyny, ktoré sú na dverách kostola a to je, aby ste mali rúško a robili dezinfekciu rúk.
 5. Oznam pre rodičov a deti: Na základe Usmernenia z Ministerstva školstva SR zo dňa 18. septembra 2020 nebude Cirkevné centrum voľného času vykonávať krúžkovú činnosť až do vydania nového usmernenia k 1. októbru 2020. Preto vo štvrtok bude len jedna svätá omša o 18.00 hod.
 6. Zbierka pre Svätú Zem z minulej nedele činila 870 Eur. Pán Boh zaplať.
 7. Dnes sa koná zbierka na seminár.
 8. Pokiaľ sa jedná o sväté prijímanie: Prosíme Vás, aby ste si rúško zložili tesne pred prijatím, keď ste už na rade, potom položili pred seba jednu ruku na druhú, prijali Eucharistiu s úctou do dlane, následne si druhou rukou pred kňazom vložili do úst, znovu založili rúško a až potom sa vrátili na svoje miesto. Kto nemôže z vážneho dôvodu prijať do rúk, nech príde celkom na záver.
 9. Na farské stavby obetovali rodičia z krstu 100 Eur. Pán Boh zaplať.
 10. Inštitút Communio vás pozýva prežiť Týždeň kresťanskej kultúry na tému Rešpektovať a prekračovať hranice. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu bude najviac podujatí len na internete: napríklad rozhovor s  košickým arcibiskupom Cyrilom Vasiľom alebo generálnym biskupom evanjelickej cirkvi Ivanom Eľkom. Viac o programe na webstránke tkkza.sk.
 • V našej farnosti chceme vyčleniť v nedeľu sv. omšu o 7.30 hod. práve hlavne pre ľudí
  nad 65 rokov .
  To neznamená že nemôžete prísť na inú svätú omšu, než na tú, ktorá je pre Vás určená:
  Našim úmyslom nie je Vás diskriminovať, ale chrániť vaše zdravie.
  Na dverách pri vstupe do kostola sú umiestnené upozornenia na platné opatrenia.
  Preto Vás prosíme, aby ste si ich prečítali a dodržiavali.
  Keďže v danej fáze ešte nie je možné naplno využiť kapacitu chrámov, V našom kostole je
  približne 100 miest, ktoré sú označené žltým kruhom, Na týchto označených miestach
  veriaci môžu v laviciach (či v radoch stoličiek) sedieť, pri zachovaní pravidla obsadenia
  každého druhého radu a dvojmetrových odstupov. Na choruse na podlahe sú označené
  miesta určené na státie, aby medzi jednotlivými veriacimi zostali minimálne dvojmetrové
  odstupy.
  Ak bude naplnená kapacita kostola, máme ešte možnosť sa postaviť pred kostolom ,
  takisto pamätajme na dvojmetrové odstupy. V nedeľu zabezpečíme vonkajšie ozvučenie.
  V kostole musíme zabezpečiť vetranie, aby vzduch vo vnútri nezostal celkom bez pohybu.
  Pravidelne po sv. omši je potrebné dezinfikovať kľučky a kontaktné plochy. Znak pokoja
  vynechávame alebo nahrádzame úkonom hlavy. Sväteničky zostávajú prázdne, v
  laviciach nech nie sú spoločné knižky, texty, či ružence.
  Pri vstupe do kostola bude pre Vás k dispozícii stolík s dezinfekciou na ruky.
  Podobný stolík budeme mať aj my kňazi pre rozdávanie svätého prijímania: ak by došlo
  ku kontaktu s veriacim, aby sme mohli, my kňazi možnosť dezinfikovať si ruky.
  Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva do rúk.
  Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech na to
  upozorní kňaza pred bohoslužbou, a príde na sväté prijímanie na záver, ako posledný.