Nedeľa Najsvätejšej Trojice 4.6.2023

 1. Tento týždeň si v liturgickom kalendári pripomíname:
  • pondelok:
  spomienka svätého Bonifáca, biskupa a mučeníka,
  • štvrtok: slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (prikázaný sviatok). Sväté omše budú ráno o 06.45 hod. a popoludní o 16.30 hod. a o 18.00 hod. Po svätej omši o 18.00 hod. bude eucharistický sprievod k štyrom oltárom. Prosíme Vás o prichystanie oltárikov a dievčatá prosíme, aby sypali kvietky.
 2. Na budúcu nedeľu bude v našej farnosti otec biskup Tomáš vysluhovať sviatosť birmovania. Sväté omše budú ráno o 07.30 hod. a o 09.30 hod. Na svätej omši o 11.00 hod. bude vysluhovaná sviatosť birmovania. Večerná svätá omša bude o 18.00 hod. Svätá omša o 12.15 hod. nebude. V sobotu od 08.30 hod. do 10.00 hod. bude spoveď pre birmovancov, rodičov a súrodencov.
 3. Na budúcu nedeľu bude sa konať zbierka na stavbu pastoračného centra.
 4. Ďakujeme ženám z VII. skupiny za upratovanie kostola. A tento týždeň prosíme rodičov birmovancov.
 5. V pondelok o 19.30 hod. bude stretnutie s Božím slovom.
 6. V utorok bude Večer milosrdenstva od 20.00 hod do 22.00 hod.
 7. V stredu ráno o 05.45 hod. bude modlitba otcov.
 8. Pozývame Vás o 15.00 hod. na modlitbu za mier pred vyloženou Oltárnou sviatosťou.
 9. Tento týždeň:
  • Oázka: stretnutie v stredu o 16.00 hod.,
  • miništranti: stretnutie v pondelok o 17.15 hod.
 10. Zbor Svätej Heleny pozýva medzi seba všetkých, ktorí radi spievajú a hudobníkov. Prihlásiť sa môžete p. Mirky Michálkovej alebo v sakristii. Podrobné informácie nájdete na plagáte.
 11. Cez leto sme pripravili tábory pre deti a mladých v Chrenovci. Na prvý termín (10. - 15. júla 2023) máme ešte niekoľko voľných miest pre deti z piatej až siedmej triedy. Viac informácií u pátra Mateja.
 12. Ďakujeme mužom za ochotu a prácu na stavbe pastoračného centra.
 13. Chceli by sme vás pozvať do našej „Nedeľnej kaviarne“ v nedeľu 18. júna 2023. Bude to možnosť po každej svätej omši si posedieť pred kostolom alebo v priestoroch fary pri kávičke, koláčiku a iných dobrotách a vytvárať tak pekné spoločenstvo.
  Je to predzvesť kaviarne, ktorá ako veríme bude onedlho v novom pastoračnom centre. Zapojiť sa môžete aj tak, že napečiete koláčik. Prosím, aby ste sa v sakristii nahlásili, že budete môcť niečo napiecť. Túto akciu organizujeme spolu s mladými zo spoločenstva SOM, ktorí vás budú obsluhovať. Dobrovoľným príspevkom budete môcť podporiť aktivity pre mladých v našej farnosti.
 • V našej farnosti chceme vyčleniť v nedeľu sv. omšu o 7.30 hod. práve hlavne pre ľudí
  nad 65 rokov .
  To neznamená že nemôžete prísť na inú svätú omšu, než na tú, ktorá je pre Vás určená:
  Našim úmyslom nie je Vás diskriminovať, ale chrániť vaše zdravie.
  Na dverách pri vstupe do kostola sú umiestnené upozornenia na platné opatrenia.
  Preto Vás prosíme, aby ste si ich prečítali a dodržiavali.
  Keďže v danej fáze ešte nie je možné naplno využiť kapacitu chrámov, V našom kostole je
  približne 100 miest, ktoré sú označené žltým kruhom, Na týchto označených miestach
  veriaci môžu v laviciach (či v radoch stoličiek) sedieť, pri zachovaní pravidla obsadenia
  každého druhého radu a dvojmetrových odstupov. Na choruse na podlahe sú označené
  miesta určené na státie, aby medzi jednotlivými veriacimi zostali minimálne dvojmetrové
  odstupy.
  Ak bude naplnená kapacita kostola, máme ešte možnosť sa postaviť pred kostolom ,
  takisto pamätajme na dvojmetrové odstupy. V nedeľu zabezpečíme vonkajšie ozvučenie.
  V kostole musíme zabezpečiť vetranie, aby vzduch vo vnútri nezostal celkom bez pohybu.
  Pravidelne po sv. omši je potrebné dezinfikovať kľučky a kontaktné plochy. Znak pokoja
  vynechávame alebo nahrádzame úkonom hlavy. Sväteničky zostávajú prázdne, v
  laviciach nech nie sú spoločné knižky, texty, či ružence.
  Pri vstupe do kostola bude pre Vás k dispozícii stolík s dezinfekciou na ruky.
  Podobný stolík budeme mať aj my kňazi pre rozdávanie svätého prijímania: ak by došlo
  ku kontaktu s veriacim, aby sme mohli, my kňazi možnosť dezinfikovať si ruky.
  Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva do rúk.
  Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech na to
  upozorní kňaza pred bohoslužbou, a príde na sväté prijímanie na záver, ako posledný.