7. nedeľa v období cez rok 23.2.2020
Streda
26.2.2020
Popolcová streda

Pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu.
Je deň pokánia v celej Cirkvi.


sv. omše: 06:45, 16.:30 a 18:00 hod.
NEDEĽA
1.3.2020
1. PÔSTNA NEDEĽA

sv. omše: 07:30, 09:30, 11:00 a 18:00 hod.

Farské oznamy:

 1. Ďakujeme ženám z III. skupiny za upratovanie kostola. Na budúcu sobotu prosíme IV. skupinu.
 2. V pondelok o 19.30 hod. bude stretnutie s Božím slovom.
 3. V utorok bude Večer milosrdenstva od 20.00 do 22.00 hod.
 4. V stredu nebude modlitba otcov.
 5. Tento týždeň sú jarné prázdniny. Vo štvrtok pozývame deti o 17.00 hod. na sv. omšu a po nej bude prvá krížová cesta. Po nej deti dostanú jednu časť kríža. Vo štvrtok bude sv. omša aj o 19.00 hod. 
 6. V piatok bude celodenná adorácia
 7. V piatok o 18.00 hod. bude svätá omša za laických Saletínov.
 8. Na budúcu nedeľu o 10.00 hod. pozývame deti na nácvik spevu na faru.
 9. Pozývame Vás počas veľkého pôstu v piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 14.00 hod. na pobožnosť krížovej cesty.
 10. Na budúcu nedeľu bude sa konať celoslovenská zbierka na charitu. Vzadu v kostole môžete si vziať pôstne krabičky pre Afriku. V rodinách môžete spoločne pôstne predsavzatie premeniť na skutok lásky a odrieknutú vec môžete premeniť na váš pôstny príspevok do papierovej krabičky.
 11. Výťažok z farského plesu - tomboly činil 368 Eur. Pán Boh zaplať.
 12. Ponúkame Vám nové číslo časopisu „Milujte sa“.
 13. Chceme pripraviť nové číslo farského časopisu. Témou tohto čísla je: „Zodpovednosť za farnosť, rodinu, krajinu, za seba. Prosíme Vás o svedectvá, postrehy a články.
 14. Ponúkame Vám rodinný tábor v Tatranskej Lesnej od 18. do 25 júla 2020. Podrobné informácie nájdete na plagáte. Prihlášky na tábor sú v sakristii.
 15. Aj tento rok Vás prosíme o Vaše 2% dane pre naše farské občianske združenie Prístav pre rodinu. Tieto finančné prostriedky použijeme na činnosť cirkevnej materskej školy a cirkevného centra voľného času a farské aktivity. Tlačiva si môžete vyzdvihnúť vzadu v kostole alebo na našej farskej webovej stránke - TU.
 16. V tomto roku Vám máme ešte voľné miesta na tieto púte: 12.-19.6.2020 - Medžugorie (plagát TU) a 26.7.-1.8.2020 - La Salette (plagát TU).