25. nedeľa v Cezročnom období 24.9.2023

 1. Tento týždeň si v liturgickom kalendári pripomíname:
  • utorok:
  spomienka Svätých Kozmu a Damiána, mučeníkov,
  • streda: spomienka Svätého Vincenta de Paul, kňaza,
  • štvrtok: spomienka Svätého Václava, mučeníka,
  • piatok: sviatok Svätých Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov,
  • sobota: spomienka Svätého Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi.
 2. Dnes Vás o 16:00 hod. pozývame na organový koncert. Účinkujú Simona Matyšáková a Kristián Tichák.
 3. Ďakujeme ženám z VI. skupiny za upratovanie kostola. A tento týždeň prosíme ženy z VII. skupiny.
 4. V pondelok o 19:30 hod. bude stretnutie s Božím slovom. 
 5. V utorok bude Večer milosrdenstva od 20:00 do 22:00 hod. 
 6. V stredu ráno o 05:45 hod. bude modlitba otcov.
 7. Zbierka na semínar z minulej nedele činila 1.085 Eur. Pán Boh zaplať.
 8. Ďakujem mužom a ženám za ochotu a prácu na stavbe pastoračného centra.
 9. Tento týždeň:
  • miništranti: stretnutie v pondelok o 17:15 hod.
  • Oázka: stretnutie v stredu o 16:00 hod.
  • Oáza (7. a 8. trieda): stretnutie v stredu o 17:45 hod.
  • prvoprijímajúce deti: svätá omša vo štvrtok o 17:00 hod.
  • birmovanci - II. rok prípravy: svätá omša vo štvrtok o 19:00 hod.
  • mládež: stretnutie na fare v sobotu o 18:00 hod.
 10. Vo štvrtok o 19:30 hod. bude stretnutie rodičov birmovancov - II. rok pripravy.
 11. V piatok o 16:00 hod. bude odchod birmovancov na duchovnú obnovu do Chrenovca.
 12. Od budúcej nedele, t.j. od 24. septembra, bude ešte jedna svätá omša o 12:15 hod. pre mladých a birmovancov.
 13. V sobotu 30. septembra o 07:00 hod. putujeme na Velehrad a Hostyn. Autobus bude na zástavke oproti schodom ku kaplnke. Návrat bude približne o 19.00 hod., preto bude možné aj ísť ešte na voľby.
 14. Centrum sociálnych služieb Bystričan poskytuje monitorovaciu službu IDA, ktorá zabezpečuje starostlivosť o starších, osamelých alebo ľuďom po úraze, prípadne po operácii. Služba monitoruje a signalizuje potrebu pomoci pre seniora jeho blízkym, ktorým zašle správu. Služba nekameruje ani nenahráva zvuk, iba sleduje pohyb osoby. Kontakt je na letáčiku (p. Anna Paulecová).
 15. Na našej farskej webovej stránke si môžete vypočuť nahrávky prednášok Mons. Majerníka a Petra Olasa, ktoré odzneli v našom kostole počas minulotýždňových osláv 177. výročia zjavenia Panny Márie v La Salette.

 

 
OZNAMY OHĽADOM NOVÉHO PASTORAČNÉHO CENTRA:
 
 • V súvislosti s blížiacim sa otvorením nášho nového pastoračného centra Vás všetkých srdečne pozývame zapojiť sa do súťaže spojenej s vymyslením originálneho názvu tohto centra. Do súťaže sa so svojim kreatívnym nápadom môže zapojiť každý z Vás vhodením lístka do krabice, ktorá sa nachádza vzadu v kostole. Na lístok prosím okrem samotného názvu uveďte aj svoje meno a telefonický kontakt. Svoj návrh môžete taktiež zapísať cez našu farskú webovú stránku saletinirozkvet.webnode.sk. Na základe hlasovania potom z predložených návrhov vyberieme ten najlepší a jeho autora odmeníme.
 
 • V pastoračnom centre chceme počas celého roka pripravovať rôzne zaujímavé podujatia pre všetky vekové kategórie, aby sa tak tento priestor postupne stal miestom prijatia, budovania jednoty, spoločenstva, duchovného života a pastoračné centrum tak slúžilo rozvoju celej farnosti. Z tohto dôvodu hľadáme dobrovoľníkov, ktorí by boli ochotní obetovať svoj voľný čas pre pomoc s prevádzkou centra a obsluhou v našej kaviarni. Deň, čas ako aj rozsah pomoci si môžete zvoliť sami podľa svojich možností a povinností. Viac informácii Vám poskytneme v sakristii.
 • V našej farnosti chceme vyčleniť v nedeľu sv. omšu o 7.30 hod. práve hlavne pre ľudí
  nad 65 rokov .
  To neznamená že nemôžete prísť na inú svätú omšu, než na tú, ktorá je pre Vás určená:
  Našim úmyslom nie je Vás diskriminovať, ale chrániť vaše zdravie.
  Na dverách pri vstupe do kostola sú umiestnené upozornenia na platné opatrenia.
  Preto Vás prosíme, aby ste si ich prečítali a dodržiavali.
  Keďže v danej fáze ešte nie je možné naplno využiť kapacitu chrámov, V našom kostole je
  približne 100 miest, ktoré sú označené žltým kruhom, Na týchto označených miestach
  veriaci môžu v laviciach (či v radoch stoličiek) sedieť, pri zachovaní pravidla obsadenia
  každého druhého radu a dvojmetrových odstupov. Na choruse na podlahe sú označené
  miesta určené na státie, aby medzi jednotlivými veriacimi zostali minimálne dvojmetrové
  odstupy.
  Ak bude naplnená kapacita kostola, máme ešte možnosť sa postaviť pred kostolom ,
  takisto pamätajme na dvojmetrové odstupy. V nedeľu zabezpečíme vonkajšie ozvučenie.
  V kostole musíme zabezpečiť vetranie, aby vzduch vo vnútri nezostal celkom bez pohybu.
  Pravidelne po sv. omši je potrebné dezinfikovať kľučky a kontaktné plochy. Znak pokoja
  vynechávame alebo nahrádzame úkonom hlavy. Sväteničky zostávajú prázdne, v
  laviciach nech nie sú spoločné knižky, texty, či ružence.
  Pri vstupe do kostola bude pre Vás k dispozícii stolík s dezinfekciou na ruky.
  Podobný stolík budeme mať aj my kňazi pre rozdávanie svätého prijímania: ak by došlo
  ku kontaktu s veriacim, aby sme mohli, my kňazi možnosť dezinfikovať si ruky.
  Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva do rúk.
  Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech na to
  upozorní kňaza pred bohoslužbou, a príde na sväté prijímanie na záver, ako posledný.