19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 09.08.2020
Pondelok
10.08.2020
Svätého Vavrinca, diakona a mučeníka
sviatok
Utorok
11.08.2020
Svätej Kláry, panny
spomienka
Piatok
14.08.2020
Svätého Maximiliána Máriu Kolbeho,
kňaza a mučeníka

spomienka
Sobota
15.08.2020
Nanebovzatie Panny Márie
slávnosť - prikázaný sviatok

sväté omše:
07:30, 09:30, 11:00 a 18:00 hod.
NEDEĽA
16.08.2020
20. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

sväté omše:
07:30, 09:30, 11:00 a 18:00 hod.

 

Farské oznamy:

 1. Ďakujeme ženám z I. skupiny za upratovanie kostola. Na budúcu sobotu prosíme II. skupinu.
 2. V pondelok večerná svätá omša bude v kaplnke svätej Heleny.
 3. V utorok o 20.00 hod. bude Večer milosrdenstva do 22.00 hod.
 4. Dnes sa koná zbierka na farské stavby.
 5. Keďže počas prázdnin veľa cestujeme, prosíme, aby ste v kostole dodržiavali pokyny a to je, aby ste mali rúško.
 6. Ponúkame Vám nové číslo časopisu „Žilinská diecéza“.
 7. Oznamujeme, že odchod autobusu na detský tábor bude v pondelok o 09.30 hod. na parkovisku pri fare.
 8. Kino Mier Považská Bystrica chystá uvedenie hodnotného filmu Fatima v sobotu 15.8.2020 o 19.00 hod. Okrem toho bude tiež príležitosť za zníženú skupinovú cenu v príhodnejšom čase - v  stredu 19.8.2020 o 15.00 hod. v kine Mier - dostupné aj pre rodičov, deti a seniorov, a to nielen z mesta, ale aj z okolia.
 9. Ponúkame Vám program Helenského hodového týždňa (plagát - TU), ktorý bude od 17. do 23.8.2020. Téma hodových slávnosti je: „Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch. (Ž 119,105)
  17.8. (pondelok): o 18.00 hod. evanjelizačná svätá omša s modlitbou príhovoru (celebruje páter Zbigniew Gierlak, MS). O 20.00 hod. bude modlitba otcov.
  18.8. (utorok): o 18.00 hod. slávnostná svätá omša k úcte svätej Heleny (celebruje vdp. Peter Olas - kaplán v Bytči, v súčasnosti študuje v Jeruzaleme). O 20.00 hod. bude Večer milosrdenstva.
  19.8. (streda): o 18.00 hod. svätá omša s pobožnosťou k Panne Márii Lasaletskej. O 20.00 hod. bude Ružencové objatie sídliska Rozkvet a jeho zasvätenie Panne Márii.
  20.08. (štvrtok): o 18.00 hod. svätá omša za rodiny s požehnaním detí a matiek v požehnanom stave (celebruje páter Kristián Šalamon, OP). Po svätej omši bude prednáška s názvom „Svetlo a tma v rodine“. O 21.00 hod. bude adorácia a modlitba chvál.

  21.08. (piatok): o 18.00 hod. mládežnícka sv. omša (celebruje páter Jozef Mihok, CSsR). O 19.30 hod. bude modlitba chvál, ktorú povedie Spoločenstvo Shekinah z Banskej Bystrice - Radvaň. O 21.30 hod. večerný impulz - účinkuje SOM - Saletínska Oáza Mladých a potom celonočná adorácia.
  22.08. (sobota): o 18.00 hod. svätá omša a po nej modlitba chvál, ktorú povedie mládežnícka skupina Youth Worship z Rozkvetu.
  23.08. (nedeľa): ranná svätá omša o 07.30 hod. a o 10.00 hod. slávnostná hodová svätá omša k úcte svätej Heleny - hlavným celebrantom bude bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko.

 • V našej farnosti chceme vyčleniť v nedeľu sv. omšu o 7.30 hod. práve hlavne pre ľudí
  nad 65 rokov .
  To neznamená že nemôžete prísť na inú svätú omšu, než na tú, ktorá je pre Vás určená:
  Našim úmyslom nie je Vás diskriminovať, ale chrániť vaše zdravie.
  Na dverách pri vstupe do kostola sú umiestnené upozornenia na platné opatrenia.
  Preto Vás prosíme, aby ste si ich prečítali a dodržiavali.
  Keďže v danej fáze ešte nie je možné naplno využiť kapacitu chrámov, V našom kostole je
  približne 100 miest, ktoré sú označené žltým kruhom, Na týchto označených miestach
  veriaci môžu v laviciach (či v radoch stoličiek) sedieť, pri zachovaní pravidla obsadenia
  každého druhého radu a dvojmetrových odstupov. Na choruse na podlahe sú označené
  miesta určené na státie, aby medzi jednotlivými veriacimi zostali minimálne dvojmetrové
  odstupy.
  Ak bude naplnená kapacita kostola, máme ešte možnosť sa postaviť pred kostolom ,
  takisto pamätajme na dvojmetrové odstupy. V nedeľu zabezpečíme vonkajšie ozvučenie.
  V kostole musíme zabezpečiť vetranie, aby vzduch vo vnútri nezostal celkom bez pohybu.
  Pravidelne po sv. omši je potrebné dezinfikovať kľučky a kontaktné plochy. Znak pokoja
  vynechávame alebo nahrádzame úkonom hlavy. Sväteničky zostávajú prázdne, v
  laviciach nech nie sú spoločné knižky, texty, či ružence.
  Pri vstupe do kostola bude pre Vás k dispozícii stolík s dezinfekciou na ruky.
  Podobný stolík budeme mať aj my kňazi pre rozdávanie svätého prijímania: ak by došlo
  ku kontaktu s veriacim, aby sme mohli, my kňazi možnosť dezinfikovať si ruky.
  Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva do rúk.
  Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech na to
  upozorní kňaza pred bohoslužbou, a príde na sväté prijímanie na záver, ako posledný.