1. pôstna nedeľa 18.2.2018
NEDEĽA
25.2.2018
2. PÔSTNA NEDEĽA

sv. omše: 07.00, 08.00, 10.00, 11.15 a 18.00 hod.

 

Farské oznamy:

  1. Zbierka na farské stavby z minulej nedele činila 1.380 Eur. Pán Boh zaplať.
  2. Tento týždeň sú jarné prázdniny, ale deti pozývame vo štvrtok na detskú sv. omšu o 17.00 hod. a po nej bude krížová cesta.
  3. Stretnutie s Božím slovom bude v pondelok o 19.30 hod. na fare. Modlitba otcov bude v stredu ráno o 05.45 hod. v kaplnke.
  4. Pozývame Vás počas Veľkého pôstu v piatok a nedeľu o 17.15 hod. na krížovú cestu
  5. Dnes sa koná celoslovenská zbierka na charitu. Vzadu v kostole môžete si vziať Pôstne krabičky pre Afríku, v rodinách môžete pôstne predsavzatie premeniť na skutok lásky a odrieknutú vec môžete premeniť na Váš pôstny príspevok do papierovej krabičky.
  6. Pápež František pozýva všetkých veriacich k osobitnému Dňu modlitby a pôstu za pokoj, a to 23. februára 2018, v piatok prvého pôstneho týždňa. V našej kaplnke budeme sa modliť na tento úmysel v piatok po večernej sv. omši. 
  7. Pozývame Vás kurz Filip v najbližší víkend. Podrobné informácie nájdete na plagáte.
  8. Pozývame Vás na rodinný tábor do Tatranskej Lesnej cez prázdniny v termíne 19. - 25.8.2018. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v sakristii alebo na našej farskej webovej stránke - TU.
  9. Aj tento rok chceme sa na Vás obrátiť s prosbou o venovanie 2% z dane príjmov pre naše Cirkevné centrum voľného času. Tlačivo si môžete vyzdvihnúť vzadu v kostole alebo na našej farskej webovej stránke -   TU  .