Oznamy na 16. nedeľu v období cez rok 18.07.2021

 1. Ďakujeme ženám z VIII. skupiny za upratovanie kostola. A tento týždeň prosíme ženy z I. skupiny.
 2. Tento týždeň bude priamy prenos svätej omše na farskej webovej stránke www.saletinirozkvet.webnode.sk:
  - nedeľa (25.7.) - sv. omša o 09.30 hod.
 3. Naša Farská Charita oznamuje, že od 21.6. do 14.8.2021 prebieha zbierka nových a opotrebovaných školských pomôcok. Súčasne pripomíname, že pokračuje celoročná zbierka trvanlivých potravín a drogérie. Školské pomôcky aj potraviny prosíme prinášať do koša v predsieni kostola.
 4. Zbierka na pastoračné centrum z minulej nedele činila 1.580 Eur. Pán Boh zaplať.
 5. Ďakujeme mužom, ktorí boli na brigáde. Tento týždeň začneme výkopové práce a následne budeme viazať železo. Pre nás najlepšia je telefonická komunikácie, preto prosíme mužov, aby nechali v sakristii čísla telefónu.
 6. Ponúkame Vám hrnčeky s lasaletským motívom. Cena 5 Eur. Takýmto spôsobom môžeme prispieť na stavbu pastoračného centra.
 7. 20. júla 2021 v kláštore sestier Trapistiek zloží prvé sľuby naša farníčka Lenka Zábovská. Preto pamätajme na ňu v modlitbách.
 8. Oznam pre mladých, ktorí chcú uzavrieť sviatosť manželstva - môžu sa prihlásiť na kurz snúbencov v Nimnici. Dátumy kurzov sú na našej webovej stránke - TU.
 • V našej farnosti chceme vyčleniť v nedeľu sv. omšu o 7.30 hod. práve hlavne pre ľudí
  nad 65 rokov .
  To neznamená že nemôžete prísť na inú svätú omšu, než na tú, ktorá je pre Vás určená:
  Našim úmyslom nie je Vás diskriminovať, ale chrániť vaše zdravie.
  Na dverách pri vstupe do kostola sú umiestnené upozornenia na platné opatrenia.
  Preto Vás prosíme, aby ste si ich prečítali a dodržiavali.
  Keďže v danej fáze ešte nie je možné naplno využiť kapacitu chrámov, V našom kostole je
  približne 100 miest, ktoré sú označené žltým kruhom, Na týchto označených miestach
  veriaci môžu v laviciach (či v radoch stoličiek) sedieť, pri zachovaní pravidla obsadenia
  každého druhého radu a dvojmetrových odstupov. Na choruse na podlahe sú označené
  miesta určené na státie, aby medzi jednotlivými veriacimi zostali minimálne dvojmetrové
  odstupy.
  Ak bude naplnená kapacita kostola, máme ešte možnosť sa postaviť pred kostolom ,
  takisto pamätajme na dvojmetrové odstupy. V nedeľu zabezpečíme vonkajšie ozvučenie.
  V kostole musíme zabezpečiť vetranie, aby vzduch vo vnútri nezostal celkom bez pohybu.
  Pravidelne po sv. omši je potrebné dezinfikovať kľučky a kontaktné plochy. Znak pokoja
  vynechávame alebo nahrádzame úkonom hlavy. Sväteničky zostávajú prázdne, v
  laviciach nech nie sú spoločné knižky, texty, či ružence.
  Pri vstupe do kostola bude pre Vás k dispozícii stolík s dezinfekciou na ruky.
  Podobný stolík budeme mať aj my kňazi pre rozdávanie svätého prijímania: ak by došlo
  ku kontaktu s veriacim, aby sme mohli, my kňazi možnosť dezinfikovať si ruky.
  Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva do rúk.
  Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech na to
  upozorní kňaza pred bohoslužbou, a príde na sväté prijímanie na záver, ako posledný.