1. adventná nedeľa 27.11.2022

 1. Tento týždeň si spomíname:
  • streda: sviatok svätého Ondreja, apoštola,
  • sobota: spomienka svätého Františka Xaverského, kňaza.
 2. Výťažok z farského jarmoku činil 2.750 Eur. Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ponúkli svoje výrobky, tým, ktorí pripravili tento jarmok a samozrejme všetkým, ktorí si niečo kúpili.
 3. Pozývame Vás tento týždeň o 15.00 hod. na Hodinu milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou oltárnou - modlime sa za pokoj vo svete.
 4. Ďakujeme ženám z V. skupiny za upratovanie kostola. A tento týždeň prosíme ženy zo VI. skupiny.
 5. Oznam pre všetky deti a ich rodičov: Od zajtra do piatku o 16.30 hod. budú detské rorátne sväté omše. Pozývame deti s lampášmi na roráty. Po svätej omši každé dieťa dostane obrázok.
 6. Tento týždeň budú mať:
  • prvoprijímajúce deti:
  katechéza,
  • birmovanci - deviataci: svätá omša vo štvrtok o 19.00 hod.,
  • birmovanci - II. rok prípravy: kurz Vyvolený v piatok o 18.30 hod.
 7. V stredu po rorátoch bude nácvik jasličkovej pobožnosti. 
 8. V sobotu po večernej svätej omši bude adorácia do 22.00 hod. 
 9. V sobotu o 21.30 hod. bude mužský ruženec.
 10. V pondelok o 19.30 hod. bude stretnutie s Božím slovom. 
 11. V utorok bude Večer milosrdenstva od 20.00 hod do 22.00 hod.
 12. V stredu ráno o 05.45 hod. bude modlitba otcov.
 13. Dnes sa koná celoslovenská zbierka na Charitu.
 14. V spolupráci s Katolíckym biblickým dielom Vám ponúkame Kurz pre lektorov v prvú sobotu v decembri, t.j. 3. decembra 2022 v Cirkevnom centre voľného času. Registrácia bude od 08.00 do 8.30 hod. Do obeda budú dve prednášky a popoludní taktiež dve prednášky. Kurz ukončíme sv. omšou o 18.00 hod. (kompletný program nájdete TU). Tí, ktorí sa chcú zúčastniť kurzu a čítať Božie slovo, prosíme, aby sa prihlásili v sakristii.
 15. Ďakujeme mužom za ochotu a za prácu a tento týždeň taktiež pozývame mužov na brigádu. Ďakujeme.
 16. Naša Farská charita po dvojročnej prestávke organizuje Vianočný dobročinný bazár v nedeľu 27. novembra 2022 od 14.00 do 17.30 hod. v priestoroch 8. ZŠ na Rozkvete vedľa MC Včielka. Vybrať si môžete oblečenie, hračky, knihy, domáce potreby a pod. Svojou účasťou na bazári môžete podporiť našu farskú charitu.  
 17. Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Budeme spovedať v pondelok, utorok a stredu pol hodinu pred svätou omšou a na svätej omši, vo štvrtok od 16.00 hod. a piatok od 15.00 hod. Povzbudzujeme všetkých k spovedi, aby sme advent prežili viac duchovnejšie.
 18. Na budúcu nedeľu od 14.30 do 17.30 hod. pozývame deti a rodičov do Cirkevného centra na vianočné tvorivé dielne.
 19. Vzadu opäť je stromček s ozdôbkami. Ozdôbku môžete si vziať a pripraviť darček pre konkrétne dieťa. Potom nalepíte ozdôbku na darček a doneste do 9. decembra do kostola.
 20. Mladých pozývame na špeciálne adventné vstávanie. Budeme sa stretávať každú sobotu na rorátnej svätej omši ráno o 05.45 hod. Po nej budeme mať spoločné raňajky.
 21. V stredu o 18.00 hod. svätá omša bude za zosnulých zo spomienkových lístkov.
 • V našej farnosti chceme vyčleniť v nedeľu sv. omšu o 7.30 hod. práve hlavne pre ľudí
  nad 65 rokov .
  To neznamená že nemôžete prísť na inú svätú omšu, než na tú, ktorá je pre Vás určená:
  Našim úmyslom nie je Vás diskriminovať, ale chrániť vaše zdravie.
  Na dverách pri vstupe do kostola sú umiestnené upozornenia na platné opatrenia.
  Preto Vás prosíme, aby ste si ich prečítali a dodržiavali.
  Keďže v danej fáze ešte nie je možné naplno využiť kapacitu chrámov, V našom kostole je
  približne 100 miest, ktoré sú označené žltým kruhom, Na týchto označených miestach
  veriaci môžu v laviciach (či v radoch stoličiek) sedieť, pri zachovaní pravidla obsadenia
  každého druhého radu a dvojmetrových odstupov. Na choruse na podlahe sú označené
  miesta určené na státie, aby medzi jednotlivými veriacimi zostali minimálne dvojmetrové
  odstupy.
  Ak bude naplnená kapacita kostola, máme ešte možnosť sa postaviť pred kostolom ,
  takisto pamätajme na dvojmetrové odstupy. V nedeľu zabezpečíme vonkajšie ozvučenie.
  V kostole musíme zabezpečiť vetranie, aby vzduch vo vnútri nezostal celkom bez pohybu.
  Pravidelne po sv. omši je potrebné dezinfikovať kľučky a kontaktné plochy. Znak pokoja
  vynechávame alebo nahrádzame úkonom hlavy. Sväteničky zostávajú prázdne, v
  laviciach nech nie sú spoločné knižky, texty, či ružence.
  Pri vstupe do kostola bude pre Vás k dispozícii stolík s dezinfekciou na ruky.
  Podobný stolík budeme mať aj my kňazi pre rozdávanie svätého prijímania: ak by došlo
  ku kontaktu s veriacim, aby sme mohli, my kňazi možnosť dezinfikovať si ruky.
  Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva do rúk.
  Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech na to
  upozorní kňaza pred bohoslužbou, a príde na sväté prijímanie na záver, ako posledný.

OZNAMY Z MINULÝCH NEDELÍ

Nedeľa zoslania Ducha Svätého (05.06.2022)

  Tento týždeň si spomíname:. • pondelok spomienka Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, • štvrtok sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, • sobota spomienka Svätého Barnabáša, apoštola. Na budúcu nedeľu slávnosť Najsvätejšej Trojice. V našej farnosti 50...

7. veľkonočná nedeľa (29.05.2022)

  Tento týždeň si spomíname:. • streda spomienka sv. Justína, mučeníka, • piatok spomienka sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, • nedeľa slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Dnes sa koná zbierka na katolícke masmédiá. Pozývame Vás tento týždeň o 15.00 hod. na Hodinu...

6. veľkonočná nedeľa (22.05.2022)

  Vo štvrtok slávnosť Nanebovstúpenie Pána. Je to prikázaný sviatok. Sv. omše v našom kostole budú ráno o 06.45 hod a popoludní o 16.30 hod. a o 18.00 hod. Na budúcu nedeľu v našej farnosti bude Prvé sväté prijímanie. Z tohto dôvodu sv. omše...

5. veľkonočná nedeľa (15.05.2022)

  Tento týždeň si v liturgickom kalendári pripomíname: - pondelok spomienka svätého Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, Dnes sa koná zbierka na stavbu pastoračného centra.  Pozývame Vás tento týždeň o 15.00 hod. na Hodinu milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou...

4. veľkonočná nedeľa (08.05.2022)

  Tento týždeň si v liturgickom kalendári pripomíname: - piatok spomienka Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej, - sobota sviatok svätého Mateja, apoštola. Dnes je nedeľa Dobrého Pastiera. Modlime sa za dobré a sväté povolania.  Dnes sa koná zbierka na...

3. veľkonočná nedeľa (01.05.2022)

  Tento týždeň si v liturgickom kalendári pripomíname: - pondelok spomienka svätého Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, - utorok sviatok svätých Filipa a Jakuba, apoštolov. Na budúcu nedeľu je nedeľa Dobrého Pastiera. Modlime sa za dobré a sväté povolania.  Na budúcu nedeľu...

Nedeľa Božieho milosrdenstva (24.04.2022)

  Tento týždeň si v liturgickom kalendári pripomíname: - pondelok sviatok sv. Marka, evanjelistu, - piatok sviatok svätej Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy. Dnes je nedeľa Božieho milosrdenstva. O 15.00 hod. bude Hodina milosrdenstva a o 16.00...

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania (17.04.2022)

  Zajtra je Veľkonočný pondelok. Sväté omše budú ako v nedeľu. Na budúcu nedeľu je nedeľa Božieho milosrdenstva. O 15.00 hod. bude Hodina milosrdenstva a o 16.00 hod. bude svätá omša pre rozvedených. Pozývame Vás tento týždeň o 15.00 hod....

5. pôstna nedeľa (03.04.2022)

  V piatok Vás pozývame na duchovnú pôstnu obnovu s názvom "Zmierenie“. Tentokrát o 19.00 hod. bude mať prednášku p. dr. Mária Hatoková, psychologička a jej téma je „Benefity zmierenia pre telo, ducha a dušu“. Tento týždeň v našom meste a aj...

2. pôstna nedeľa (13.03.2022)

  Tento týždeň si spomíname: v sobotu slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie. Keďže situácia vo svete je náročná, preto Vás pozývame každý deň od zajtra a po celý veľký pôst o 15.00 hod. na Hodinu milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. Krížová...