15. nedeľa v období cez rok 15.7.2018
Pondelok
16.7.2018
Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej

spomienka
Utorok
17.7.2018
  Svätých Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov

spomienka
NEDEĽA
22.7.2018
16. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

Sväté omše: 07.00, 08.00, 10.00, 11.15 a 18.00 hod.

Farské oznamy:

  1. Zbierka na farské stavby z minulej nedele činila 1195 Eur. Minulý týždeň obetovali na farské stavby Bohu známi 500 Eur a 5.000 Eur. Pán Boh zaplať.
  2. Naša farská charita prosí o zbierku školských pomôcok.
  3. Ponúkame Vám nové číslo časopisu „Žilinská diecéza“.
  4. Stále je aktuálne pozvanie na brigádu, každý deň.
  5. Ponúkame Vám letný denný tábor pre deti (plagát - TU). Prihlášky môžete si vyzdvihnúť v Cirkevnom centre.

Sviatosť manželstva chcú uzavrieť:

 

Kto by vedel o nejakých prekážkach, nech to ohlási na tunajšom farskom úrade. Okrem toho pamätajme na nich v našich modlitbách.