5. pôstna nedeľa 18.3.2018
Pondelok
19.3.2018
Svätého Jozefa, ženícha Panny Márie

slávnosť
NEDEĽA
25.3.2018
KVETNÁ NEDEĽA

sv. omše: 07.00, 08.00, 10.00, 11.15 a 17.00 hod. (po dramatizovanej krížovej ceste cez mesto)

V tento deň bude požehnanie ratolestí.

 

Farské oznamy:

 1. Na budúcu nedeľu o 15.00 hod. pri dolnom kostole začneme dramatizovanú Krížovú cestu cez mesto.
 2. Dnes sa koná zbierka pre prenasledovaných kresťanov a utečencov.
 3. Dnes sa koná farský jarmok
 4. Zbierka na farské stavby z minulej nedele činila 1.350 Eur. Pán Boh zaplať.
 5. Tento týždeň v piatok a sobotu bude veľkonočná spoveď. Budeme spovedaťv piatok a sobotu od 9.00 hod. do 11.45 hod. a popoludní od 14.00 hod. do 17.00 hod. V stredu o 19.30 hod. bude kajúca pobožnosť. Je to spoločná príprava na spoveď.
 6. Tento týždeň prvoprijímajúce deti budú mať vo štvrtok o 17.00 h. sv. omšu. Birmovanci - deviataci budú mať katechézu. Birmovanci - II. rok prípravy budú mať vo štvrtok o 19.00 hod. sv. omšu. V pondelok o 17.00 hod. bude stretnutie miništrantov na fare.
 7. Stretnutie s Božím slovom bude v pondelok o 19.30 hod. na fare. Modlitba otcov bude v stredu ráno o 05.45 hod. v kaplnke.
 8. Oznam pre rodičov birmovancov - II. rok prípravy: vo štvrtok o 18.00 hod. bude stretnutie v kaplnke.
 9. Otec biskup pozýva mladých na víkendové stretnutie mládeže Žilinskej diecézy – „Kvetný víkend“, ktoré sa uskutoční v Žiline v dňoch 24. a 25. marca 2018.
 10. Pripravujeme nové číslo nášho farského časopisu. Téma bude: Oslobodení Kristom. Preto Vás prosíme o príspevky, úvahy a svedectvá.
 11. Chceme Vás poprosiť, aby ste nám tento týždeň nahlásili chorých na veľkonočnú spoveď.
 12. Pozývame Vás na farskú púť na Mariánsku horu do Levoče v utorok 8. mája 2018. Podrobné informácie nájdete na plagáte - TU.
 13. Pozývame Vás na rodinný tábor do Tatranskej Lesnej cez prázdniny v termíne 19. - 25.8.2018. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v sakristii alebo na našej farskej webovej stránke - TU.
 14. Aj tento rok chceme sa na Vás obrátiť s prosbou o venovanie 2% z dane príjmov pre naše Cirkevné centrum voľného času. Tlačivo si môžete vyzdvihnúť vzadu v kostole alebo na našej farskej webovej stránke -   TU  .