Oznamy na 5. veľkonočnú nedeľu 19.5.2019

Streda
22.5.2019
Svätej Rity z Cascie, rehoľníčky

spomienka
NEDEĽA
26.5.2019
6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

sv. omše: 07:30, 09:30, 10:30 a 18:00 hod.

Na svätej omši o 10:30 hod. bude deťom našej farnosti udelené prvé sväté prijímanie.

 

Farské oznamy:

 1. Na budúcu nedeľu bude v našej farnosti bude Prvé sväté prijímanie na svätej omši o 10.30 hod. Ostatné sväté omše budú ako v nedeľu - o 07.30 hod., 09.30 hod. a 18.00 hod. Detská svätá omša o 11.00 hod. bude posunutá na 10.30 hod.
 2. Prvoprijímajúce deti budú mať v pondelok a utorok o 16.00 hod. v kostole nácvik.  V sobotu bude spoveď pre deti, rodičov a krstných rodičov od 08.30 do 10.00 hod.
 3. Birmovanci - deviataci budú vo štvrtok sv. omšu. Birmovanci - II. rok prípravy budú mať v piatok o 18.00 hod. sv. omšu a po nej bude nácvik.
 4. Ďakujeme ženám z V. skupiny za upratovanie kostola. Na budúcu sobotu prosíme mamy prvoprijímajúcich deti.
 5. V pondelok o 19.30 hod. bude stretnutie s Božím slovom na fare. 
 6. V utorok Vás pozývame na Večer milosrdenstva od 20.00 hod. do 22.00 hod.
 7. V stredu ráno o 05.45 hod. bude modlitba otcov.
 8. V piatok 31. mája 2019 bude celodenná adorácia, preto Vás prosíme, aby ste sa zapísali na konkrétnu hodinu. O 18.00 hod. bude svätá omša za manželov, ktorí uzavreli sviatosť manželstva v roku 2012, potom v roku 2002, 1992 a 1982. Svätá omša bude obetovaná práve na ich úmysel.
 9. Dnes sa koná ofera na farské stavby.
 10. Zbierka na seminár z minulej nedele činila 745 Eur. Pán Boh zaplať.
 11. Ponúkame Vám nové číslo nášho farského časopisu „Helenský maják“.
 12. Pozývame mladých na púť na La Salette v termíne 21. - 29. 7. 2019. Podrobné informácie dostanete u pátra Stanislava.
 13. Dňa 28. júna 2019 - piatok, sa v našom kostole uskutoční celodenná adorácia v rámci celoslovenskej akcie "ŠTAFETOVÁ ADORÁCIA RODÍN ZA RODINY". Myšlienkou štafetovej modlitby Adorácie rodín za rodiny je, aby sa každý deň kalendárneho roka 2019 konala nepretržitá 12-hodinová adorácia (08.00 - 20.00 hod.) v nejakej inej farnosti/reholi na Slovensku so spoločným úmyslom modliť sa za rodiny. Je potrebné aby sa na každú hodinu záväzne zapísala aspoň jedna rodina, prípadne jeden člen za rodinu. Budeme teda potrebovať 12 rodín. Prísť môže hocikto a hocikedy, ale 12rodin, bude zodpovedených každá za tú svoju hodinu, aby kostol neostal prazdny a zároveň aby "adoračná štafeta" nebola prerušená. Prosíme aby ste si v rodinách premysleli čas, na ktorý by ste sa mohli zapísať. Od pondelka budú v sakristi k dispozícii záväzné formuláre "Návratky" pre jednotivé hodiny. Tie bude treba vyplniť a priniesť naspäť do sakristia.