34. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 22.11.2020

 

Liturgický kalendár:

Utorok
24.11.2020
Svätého Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov

spomienka
NEDEĽA
29.11.2020
1. ADVENTNÁ NEDEĽA

sväté omše:
07.30, 09.30, 11.00, 16.30 a 18.00 hod.

 

Farské oznamy:

 1. Dnes je slávnosť Krista Kráľa. Vo všetkých farských kostoloch sa pred vyloženou Sviatosťou oltárnou bude konať obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na recitovaní modlitby „Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia“, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
 2. Na budúcu nedeľu začíname nový liturgický rok a bude to I. prvá adventná nedeľa. Na svätých omšiach bude požehnanie adventných vencov.
 3. Počas adventu po nedeľnej sv. omši o 07.30 hod. bude mariánska pobožnosť „Hodinky k Panne Márii“.
 4. Ďakujeme ženám z VIII. skupiny za upratovanie kostola. Na budúcu sobotu prosíme I. skupinu.
 5. Ďakujme Pánu Bohu za to, že opäť môžeme vo väčšom počte sa stretávať na Eucharistii – to je 50 % z kapacity kostola. V našom kostole sa týmto opatrením vytvorí priestor pre 200 sediacich ľudí. Títo ľudia budú sedieť šachovnicovým spôsobom, to znamená, že medzi obsadenými miestami ostane jedno neobsadené miesto. Prosíme Vás, aby ste dodržiavali všetky doteraz platné opatrenia. Stále, samozrejme, platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti. Pre tých, ktorí sa nemôžu osobne zúčastniť na svätej omši, aj naďalej ponúkame priamy prenos svätej omše na farskej webovej stránke:
  - v nedeľu o 09.30 hod. a
  - v stredu o 18.00 hod.
 6. Chceme Vás tento týždeň povzbudiť a vyzvať, aby sme sa ako jedna farská rodina (na mieste, kde sa nachádzate) spojili a objali celú našu farnosť, naše mesto a krajinu, našich blízkych a známych spoločnou modlitbou svätého ruženca každý večer o 20.00 hod.
 7. Tento týždeň prvoprijímajúce deti budú mať vo štvrtok o 17.00 hod. svätú omšu. Birmovanci - II. rok prípravy budú mať vo štvrtok o 19.00 hod. svätú omšu. Birmovanci - deviataci budú mať v piatok o 19.00 hod. svätú omšu. Deti z Oázky budú mať v stredu o 16.00 hod. svätú omšu.
 8. V sobotu o 19.30 hod. bude mládežnícka svätá omša.
 9. V utorok o 20.00 hod. bude Večer milosrdenstva.
 10. Každú stredu v mesiaci november o 18.00 hod. bude slúžená svätá omša za zomrelých z našich rodín a z našej farnosti. Pokiaľ sa jedná o odpustky na dušičky, nemusíme sa báť, lebo z Ríma prišla informácia, že odpustky budeme môcť získať cez celý mesiac november (viď plagát - TU).
 11. Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok. To znamená, nech sa zdržia mäsitých pokrmov a nech sa najedia dosýta len raz za deň - s tým, že môžu ešte dvakrát požiť menší pokrm.
 12. Ponúkame Vám nové číslo časopisu "Naša diecéza" v elektronickej online podobe - TU.
 13. Farská charita organizuje Celoročnú zbierku trvanlivých potravín a drogérie, ktoré budú použité pre ľudí v núdzi. Tovar môžete prinášať do kostola Panny Márie Lasaletskej na sídlisku Rozkvet do pripraveného koša v predsieni kostola.
 14. Zbierka na charitu sa tento rok uskutoční na budúcu nedeľu, ale aj online od 22.11.2020 a počas adventu ako aj prostredníctvom poštových poukážok v kostoloch. Viac informácií nájdete na www.charitaza.sk.
 15. Pripravujeme nové číslo nášho farského časopisu „Helensky maják“. Téma tohto čísla bude: "Máriine Fiat a naše ÁNO - v súčasnosti." Prosíme Vás o články, svedectvá a postrehy.
 • V našej farnosti chceme vyčleniť v nedeľu sv. omšu o 7.30 hod. práve hlavne pre ľudí
  nad 65 rokov .
  To neznamená že nemôžete prísť na inú svätú omšu, než na tú, ktorá je pre Vás určená:
  Našim úmyslom nie je Vás diskriminovať, ale chrániť vaše zdravie.
  Na dverách pri vstupe do kostola sú umiestnené upozornenia na platné opatrenia.
  Preto Vás prosíme, aby ste si ich prečítali a dodržiavali.
  Keďže v danej fáze ešte nie je možné naplno využiť kapacitu chrámov, V našom kostole je
  približne 100 miest, ktoré sú označené žltým kruhom, Na týchto označených miestach
  veriaci môžu v laviciach (či v radoch stoličiek) sedieť, pri zachovaní pravidla obsadenia
  každého druhého radu a dvojmetrových odstupov. Na choruse na podlahe sú označené
  miesta určené na státie, aby medzi jednotlivými veriacimi zostali minimálne dvojmetrové
  odstupy.
  Ak bude naplnená kapacita kostola, máme ešte možnosť sa postaviť pred kostolom ,
  takisto pamätajme na dvojmetrové odstupy. V nedeľu zabezpečíme vonkajšie ozvučenie.
  V kostole musíme zabezpečiť vetranie, aby vzduch vo vnútri nezostal celkom bez pohybu.
  Pravidelne po sv. omši je potrebné dezinfikovať kľučky a kontaktné plochy. Znak pokoja
  vynechávame alebo nahrádzame úkonom hlavy. Sväteničky zostávajú prázdne, v
  laviciach nech nie sú spoločné knižky, texty, či ružence.
  Pri vstupe do kostola bude pre Vás k dispozícii stolík s dezinfekciou na ruky.
  Podobný stolík budeme mať aj my kňazi pre rozdávanie svätého prijímania: ak by došlo
  ku kontaktu s veriacim, aby sme mohli, my kňazi možnosť dezinfikovať si ruky.
  Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva do rúk.
  Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech na to
  upozorní kňaza pred bohoslužbou, a príde na sväté prijímanie na záver, ako posledný.