32. nedeľa v období cez rok 11.11.2018
Pondelok
12.11.2018
Svätého Jozafáta, biskupa a mučeníka

spomienka
Sobota
17.11.2018
Svätej Alžbety Uhorskej, rehoľníčky

spomienka
NEDEĽA
18.11.2018
33. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

Sväté omše: 
08:00, 10:00, 11:15 a 18:00 hod.

Farské oznamy:

 1. Sväté omše v novom kostole budú počas týždňa ráno o 06:45 hod a večer o 18:00 hod. V nedeľu budú sväté omše o 08:00 hod, 10:00 hod., 11:15 hod. a večer o 18:00 hod.
 2. Dnes sa koná zbierka na farské stavby. Tento týždeň obetovali Bohu znami 300 Eur a 2x 100 Eur. Pán Boh zaplať.
 3. Dnes o 15.00 hod. v našom kostole sa uskutoční inauguračný koncert na našom elektronickom orgáne.
 4. Prvoprijímajúce deti budú mať vo štvrtok o 17.00 hod. sv. omšu. Birmovanci - deviataci budú mať tento týždeň katechézu. Birmovanci - II. rok prípravy budú mať vo štvrtok o 19.00 hod. sv. omšu. Stretnutie miništrantov bude v pondelok o 17.15 hod. na fare. Pozývame deti (môžu aj rodičia) na nácvik spevu každú nedeľu o 10.15 hod. na fare.
 5. Oznam pre rodičov birmovancov II. rok prípravy: Vo štvrtok o 18.00 hod. v kostole bude stretnutie ohľadom sviatosti birmovania.
 6. V pondelok o 19.30 hod. na fare bude stretnutie s Božím slovom a v stredu o 05.45 hod. ráno v novom kostole bude modlitba otcov.
 7. Chceme poďakovať ženám z II. skupiny za upratovanie kostola. Na budúcu sobotu bude mať upratovanie III. skupina. Chceme ešte poprosiť ženy, ktoré budú ochotné upratovať kostol, aby sa prihlásili po sv. omši v sakristii. Sú už vytvorené skupinky a potrebujeme, aby v každej skupinke bol plný počet. V šiestej skupine chýbajú ženy, aby bol plný počet.
 8. Informácia pre členov Spolku sv. Vojtecha: V sakristii sú podielové knihy. Môžete si po sv. omši tieto knihy vyzdvihnúť.
 9. Každú stredu v mesiaci november bude obetovaná sv. omša za zosnulých zo spomienkových lístkov. V pondelok, utorok a piatok budeme sa modliť za nich po sv. omši.
 10. V stredu pozývame mladých do Žiliny na Godzone. Prihlášky môžu si vyzdvihnúť v sakristii po sv. omši. Odchod autobusu bude v stredu o 16.00 hod na zástavke oproti schodom ku kaplnke.
 11. Tento víkend birmovanci budú mať kurz Dominik v Chrenovci. Odchod autobusu bude v piatok o 16.00 hod. na zástavke.
 12. O dva týždeň bude sa konať farský jarmok. Prosíme všetkých, ktorí majú rôzne dary, aby ponúkli svoje výrobky.
 13. Pozývame Vás na evanjelizačné kurzy do Chrenovca: 23. - 25. novembra 2018 na kurz Emauz o sv. Písme. 7. - 9. decembra 2018 na kurz Filip. Tento kurz dáva príležitosť zakúsiť dotyk Božej lásky a silu duch Svätého. Podrobné informácie nájdete vzadu v kostole.