29. nedeľa v období cez rok 20.10.2019
Utorok
22.10.2019
Svätého Jána Pavla II., pápeža

spomienka
Streda
23.10.2019
Svätého Jána Kapistránskeho, kňaza

spomienka
NEDEĽA
27.10.2019
30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

sv. omše: 07:30, 09:30, 11:00 a 18:00 hod.

Farské oznamy:

 1. Dnes je misijná nedeľa. Popoludní o 15.00 hod. budeme sa modliť svätý ruženec za misie.
 2. Dnes sa koná zbierka na misie. 
 3. Zbierka na farské stavby z minulej nedele činila 2.165 Eur. Pán Boh zaplať.
 4. Ďakujeme ženám z I. skupiny za upratovanie kostola. Na budúcu sobotu prosíme II. skupinu.
 5. Tento týždeň prvoprijímajúce deti budú mať katechézu. Birmovanci - deviataci budú mať vo štvrtok o 19.00 hod. svätú omšu. Birmovanci – II. rok prípravy budú mať v piatok o 18.00 hod. kurz Alfa. V pondelok o 17.15 hod. na fare bude stretnutie miništrantov. V stredu o 16.00 hod. bude stretnutie Oázka a v sobotu o 18.00 hod. bude mať stretnutie Oáza.
 6. Na budúcu nedeľu pozývame deti s rodičmi na šarkaniádu. Zraz bude pri kaplnke o 14.30 hod.
 7. Pre dospelých: V pondelok o 19.30 hod. bude na fare stretnutie s Božím slovom. V utorok bude Večer milosrdenstva od 20.00 do 22.00 hod. V stredu ráno 05.45 hod. bude modlitba otcov. V stredu pozývame do Cirkevného centra voľného času všetky mamičky s deťmi na stretnutie mamičiek od 09.30 hod. do 11.00 hod. V piatok o 09.00 pozývame na adoráciu seniorov.
 8. V piatok bude celodenná adorácia obetovaná za rodiny.
 9. V piatok pozývame manželov, ktorí uzavreli sviatosť manželstva v roku 2017, 2007, 1997, 1987, 1977 a 1967. V piatok svätá omša o 18.00 hod. bude obetovaná práve na ich úmysel.
 10. Na budúcu nedeľu o 10.00 hod. pozývame deti na nácvik na detskú sv. omšu.
 11. Oznam pre členov Spolku svätého Vojtecha (SSV): Sú už podielové knihy, ktoré si môžete vyzdvihnúť u p. kostolníka.
 12. Občianske združenie Fórum života aj tento rok v čase Pamiatky zosnulých organizuje pravidelnú zbierku pod názvom Sviečka za nenarodené deti. Kúpou sviečky podporíte projekty za život. Jej zapálením vyjadrite, že Vám záleží na každom ľudskom živote, aj nenarodenom. Malá sviečka stojí 1 Eur. Fórum života Vám ďakuje za podporu.
 13. O týždeň v noci z osoboty na nedeľu bude zmena času.
 14. Pozývame Vás na kurz Filip do Chrenovca v dňoch 25.-27. októbra 2019. Je to kurz o tom, ako objaviť Krista vo svojom živote. Podrobné informácie nájdete na plagáte.