Nedeľa Najsvätejšej Trojice 27.5.2018
Štvrtok
31.5.2018
Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

slávnosť /prikázaný sviatok/

Sväté omše: 06.45, 16.30 a 18.00 hod.
Piatok
1.6.2018
  Svätého Justína, mučeníka

spomienka
NEDEĽA
3.6.2018
9. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

Sväté omše: 07.00, 08.00, 10.00, 11.15 a 18.00 hod.

Farské oznamy:

  1. Vo štvrtok slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sv. omše v našom kostole budú ráno o 06.45 hod. a popoludní o 16.30 hod. a o 18.00 hod. Po sv. omši o 18.00 hod. bude sa konať eucharistická procesia okolo kostola so zastaveniami pri štyroch oltároch. Prosíme Vás o prípravu a výzdobu oltárov a dievčatá, aby sypali kvietky. Je to prikázaný sviatok.
  2. Zbierka na farské stavby z minulej nedele činila 1.890 Eur. Pán Boh zaplať.
  3. Tento týždeň birmovanci - deviataci budú mať katechézu. Prvoprijímajúce deti budú mať biely týždeň. Deti budú prichádzať každý deň o 18.00 hod. na sv. omšu V pondelok o 17.00 hod. bude stretnutie miništrantov na fare.
  4. V pondelok o 19.30 bude stretnutie s Božím slovom na fare. Modlitba otcov bude v stredu ráno o 05.45 hod. v kaplnke. V stredu od 20.00 hod. do 21.30 hod. bude Večer milosrdenstva. V nedeľu po večernej sv. omši bude Večeradlo.
  5. Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Budeme spovedať: v pondelok, utorok a stredu od 17.30 hod., vo štvrtok počas sv. omši a v piatok od 15.00 hod.
  6. V sobotu po večernej sv. omši bude vyloženie Sviatosti oltárnej a adorácia do 22.00 hod.
  7. Pozývame Vás na púť do Medžugoria od 10. júna do 16. júna 2018. Podrobné informácie nájdete na plagáte.