2. nedeľa v období cez rok 20.1.2019

Liturgický kalendár:

Pondelok
21. 1. 2019
Svätej Agnesy, panny a mučenice

spomienka
Utorok
22. 1. 2019
Svätého Vincenta, diakona a mučeníka

spomienka
Štvrtok
24. 1. 2019
Svätého Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi

spomienka
Piatok
25. 1. 2019
Obrátenie svätého Pavla, apoštola

sviatok
Sobota
26. 1. 2019
Svätých Timoteja a Títa, biskupov

spomienka
NEDEĽA
27.1.2019
3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

sv. omše:
07.30, 09.30, 11.00 a 18.00 hod.

 

Farské oznamy:

 1. Zbierka na farské stavby z minulej nedele činila 2.425 Eur a mladomanželia obetovali 100 Eur. Pán Boh zaplať.
 2. Ďakujeme ženám z IV. skupiny za upratovanie kostola. Na budúcu sobotu prosíme ženy z V. skupiny.
 3. Prvoprijímajúce deti budú mať tento týždeň vo štvrtok sv. omšu o 17.00 hod. Birmovanci - deviataci budú mať katechézu. Birmovanci - II. rok prípravy budú mať vo štvrtok o 19.00 hod. sv. omšu. V pondelok o 17.15 hod. bude stretnutie miništrantov na fare. Na budúcu nedeľu o 10.00 hod. pozývame deti na nácvik spevu na faru.
 4. Vo štvrtok o 18.00 hod. bude stretnutie rodičov birmovancov - II. rok prípravy ohľadom sviatosti birmovania.
 5. V pondelok o 19.30 hod. bude stretnutie s Božím slovom. V stredu o 05.45 hod. bude modlitba otcov v kostole. V piatok o 09.00 hod. pozývame seniorov na stretnutie na faru.
 6. V najbližší víkend bude u nás kňaz Rastislav Dvorový, ktorý vyučuje v Izraeli bohoslovcov a sprevádza pútnikov vo Svätej Zemi. Bude mať pre nás katechézy o Eucharistii v prvotnej Cirkvi. Začneme v piatok o 18.00 h sv. omšou a po nej bude I. katechéza. V sobotu o 10.00 hod. bude II. katechéza. Večer v sobotu o 18.00 hod bude sv. omša a po nej III. katechéza. V nedeľu o 09.30 hod. bude sv. omša a popoludní o 14.00 hod. bude IV. katechéza.
 7. V piatok bude celodenná adorácia za rodiny. Po rannej sv. omši bude vyložená sviatosť oltárna až do 18.00 hod. Večerná sv. omša bude obetovaná za rodiny. Také adorácie chceme konať každý mesiac, ktoré budú zamerané na rodiny. Vzadu je papier, na ktorý môžete sa zapísať na konkrétnu hodinu.
 8. Chceme ponúknuť niečo pre manželov: 11 februára 2019 o 17.30 hod. v Katolíckom dome bude seminár „7. pilierov dobrého manželstva“. Manželstvo je vzťah, ktorý treba rozvíjať. Tento seminár je takou ponukou k hlbšiemu porozumeniu manželského partnera a rozvoju dôležitých manželských zručnosti, aby naše vzťahy boli naplnené láskou, spokojnosťou. Prihlásiť sa môžete v sakristii alebo na adrese: manzeliapb@gmail.com
 9. Od 18. januára do 25. januára 2019 prežívame Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
 10. Na nástenke je rozpis lektorov na najbližší mesiac. Prosíme lektorov, aby si pozreli , kedy majú službu.
 11. Oznam z Biskupského úradu Žilina: Dekrét o zmene sídla farského kostola.