Farnosť Považská Bystrica - Rozkvet
  • Vznik: 1. január 2009
  • Názov farnosti: Považská Bystrica - Rozkvet
  • Prvý farár: Wieslaw Krzyszycha MS

V prvý deň roku 2009 žilinský biskup Mons. Tomáš Galis zriadil vo svojej diecéze novú farnosť Považská Bystrica - Rozkvet. Doterajšiu duchovnú správu povýšil na samostatnú farnosť, aby bola pre všetkých ľudí tým najlepším priestorom, v ktorom sa môže rozvíjať ich plnohodnotný a kresťansky zrelý život.

Pri sv. omši, ktorú biskup celebroval v Kostole sv. Heleny na sídlisku Rozkvet, na ktorom žije približne 11 000 ľudí, v homílii priblížil postoj Panny Márie Bohorodičky podľa slov z Lukášovho evanjelia: „Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich“. Novej farnosti poprial, aby bola miestom, kde sa kresťania stávajú učeníkmi Krista a miestom hľadania pravdy – pravdy Evanjelia.

Na záver sv. omše kancelár biskupskej kúrie Mons. Michal Baláž prečítal dekrét ustanovenia farnosti, ktorým diecézny biskup zveruje pastoračnú starostlivosť o novú farnosť Rehoľnej spoločnosti Misionárov Saletínov. Rehoľa Saletínov vznikla v polovici XIX. storočia vo Francúzku v dôsledku zjavenia sa Panny Márie 19. 09. 1846 v La Salette. V Považskej Bystrici pôsobia Misionári Saletíni od roku 1990. Ako poznamenal zástupca provinciála Piotr Cieplak jeho spolubratia pôsobia na Rozkvete už 18 rokov. Je to vek dospelosti a preto dostali veľkú dôveru.

Novým a zároveň aj historicky prvým farárom farnosti Považská Bystrica – Rozkvet, ktorá má približne 8 900 katolíkov, sa stal páter Wieslaw Krzyszycha, MS.

MODLITBA ZA NAŠU FARNOSŤ

Pane, oživuj v našej farnosti dary Tvojej milosti:
Potrebujeme ľudí, ktorí vedia počúvať.
Ľudí tvoriacich pokoj,
ľudí, ktorí potrebujú spoločenstvo a jednotu,
ktorí upokojujú a zmierujú,
sú príkladom a hovoria pravdu bez toho, že by zraňovali.
Potrebujeme ľudí, z ktorých vyžaruje Tvoj Duch
a vzbudzujú nádej, zasadzujú sa nezištne
za službu Tebe a Tvojmu kráľovstvu.
Pane, daruj nám ľudí schopných presvedčiť druhých,
ľudí, ktorí sa modlia a premieňajú modlitbu na činy.
Pane, daj, aby sa naša farnosť
stávala misijným spoločenstvom,
spôsobilým pomáhať Ti
v službe pre spásu sveta. Amen.