Farská charita

Farská charita Považská Bystrica – Rozkvet / ďalej len“ FCH“/ bola založená v máji 2014 za účelom pomáhať ľudom v núdzi uskutočňovaním charitatívnych a sociálnych aktivít. Farská charita je spoločenstvo veriacich dobrovoľníkov farnosti. Na začiatku mala FCH šesť dobrovoľníčok, v súčasnosti nás je desať.

KONTAKT: charitapbrozkvet@gmail.com

Farská charita sa stretáva podľa potreby niekoľkokrát do roka, hlavne keď treba pripraviť nejaké podujatie. Práca v charite je služba lásky. S láskou a radosťou privítame každú pomocnú ruku, aj príležitostnú. Účasť vo farskej charite je dobrovoľná, potrebná je iba chuť pomáhať núdznym.

AKTIVITY

Každoročne v mesiaci júl organizujeme zbierku nových a opotrebovaných školských pomôcok pre deti zo sociálne slabších a mnohopočetných rodín. Koncom augusta sa zozbierané školské pomôcky rozdávajú. Ak nerozdáme všetky darované školské pomôcky, zanesieme ich do Detského charitného domu alebo do Krízového centra pre matky v Považskej Bystrici, ktorí ich s radosťou príjmu.

V decembri 2016 sme po prvýkrát pripravili vianočný „Dobročinný bazár“. Dobrovoľníci okrem oblečenia a obuvi priniesli aj vlastné výrobky, knihy, spotrebiče a iné veci do domácnosti. Vianočný bazár bol spojený aj s občerstvením a  predvianočným posedením. Príjemnú hrejivú atmosféru umocňovala aj ručne vyrobená výzdoba a zvuk kolied. Aj účastníci bazáru sa postarali o úžasnú atmosféru, pocit spolupatričnosti a o pomoc núdznym. Oblečenie, ktoré zostalo sme doniesli do Krízového centra pre matky v Považskej Bystrici. Pre dobrú odozvu chceme každoročne v predvianočnom období pripravovať takýto bazár.

Celoročne prebieha dlhodobý charitný projekt "Pomôžme si navzájom", ktorý spočíva v tom, že ľudia nepotrebné veci ponúknu iným. Napíšu ponúkanú vec s číslom telefónu na lístok a vhodia ho do červenej schránky, ktorá sa nachádza vzadu v kostole. Tí ľudia, ktorí potrebujú niečo do domácnosti, napíšu na lístok svoju požiadavku s číslom telefónu a vhodia ho do schránky. Dobrovoľníci z  farskej charity, pri zachovaní diskrétnosti, spracujú zoznam ponuky a dopytu a sprostredkujú odovzdanie daru konkrétnemu záujemcovi. Takto sme pomohli viacerým rodinám s počítačom, chladničkou, tlačiarňou, kočíkom, nábytkom, mikrovlnkou, váľandou a inými vecami do domácnosti.

Svoju ponuku alebo dopyt môžete napísať aj na mail: charitapbrozkvet@gmail. com

Finančnými prostriedkami od dobrodincov, ktoré nachádzame v tejto schránke podporujeme rodiny, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii alebo osamelé matky s deťmi, ktorí potrebujú pomoc pri platení školských a zdravotných poplatkov a  iných nevyhnutných potrieb. O príjmoch a výdavkoch vedieme podrobný záznam.

Potravinové balíky z potravinovej zbierky, ktorú každoročne organizuje diecézna charita v  obchodnom reťazci Tesco, sme doručili do viacerých sociálne slabších rodín.

Spolupracujeme s Detským charitným domom v Považskej Bystrici.

Farská charita Rozkvet

===============================

VIANOČNÝ BAZÁR 2018

V prvú adventnú nedeľu 2018 sme v Cirkevnom centre voľného času pripravili tretí ročník vianočného Dobročinného bazáru. Dobrodinci darovali veľa oblečenia a obuvi, ale aj posteľné prádlo, hračky, veci do domácnosti, vianočné stromčeky-umelé a iné potrebné veci, za čo všetkým srdečne ďakujeme. PÁN BOH ZAPLAŤ za Vašu ochotu pomáhať. Veľká vďaka patrí aj dobrovoľníkom, ktorý nám pri príprave bazáru pomáhali.

Každý návštevník bazáru si mohol nájsť niečo pre seba a svoju rodinu za dobrovoľný príspevok, ktorý činil 590 Eur. Výťažok použije farská charita pre deti a rodiny v núdzi.  

Aj v tomto roku bolo pre všetkých návštevníkov pripravené posedenie pri vianočnej hudbe spojené s podávaním dobrej kávy, čaju, ovocia a sladkého a slaného občerstvenia.

Farská charita praje všetkým farníkom radostné milostiplné Vianoce a požehnaný nový rok 2019.

 

Vianočný bazár 2018

/album/vianocny-bazar-2018/img-20181202-134611-jpg/ /album/vianocny-bazar-2018/img-20181202-134841-jpg/ /album/vianocny-bazar-2018/img-20181202-135023-jpg/ /album/vianocny-bazar-2018/img-20181202-142802-jpg/ /album/vianocny-bazar-2018/img-20181202-142816-jpg/ /album/vianocny-bazar-2018/img-20181202-142834-jpg/ /album/vianocny-bazar-2018/img-20181202-143121-jpg/ /album/vianocny-bazar-2018/img-20181202-151342-jpg/ /album/vianocny-bazar-2018/img-20181202-151449-jpg/