Farská charita

Farská charita Považská Bystrica – Rozkvet / ďalej len“ FCH“/ bola založená v máji 2014 za účelom pomáhať ľudom v núdzi uskutočňovaním charitatívnych a sociálnych aktivít. Farská charita je spoločenstvo veriacich dobrovoľníkov farnosti. Na začiatku mala FCH šesť dobrovoľníčok, v súčasnosti nás je desať.

KONTAKT: charitapbrozkvet@gmail.com

Farská charita sa stretáva podľa potreby niekoľkokrát do roka, hlavne keď treba pripraviť nejaké podujatie. Práca v charite je služba lásky. S láskou a radosťou privítame každú pomocnú ruku, aj príležitostnú. Účasť vo farskej charite je dobrovoľná, potrebná je iba chuť pomáhať núdznym.

AKTIVITY

Každoročne v mesiaci júl organizujeme zbierku nových a opotrebovaných školských pomôcok pre deti zo sociálne slabších a mnohopočetných rodín. Koncom augusta sa zozbierané školské pomôcky rozdávajú. Ak nerozdáme všetky darované školské pomôcky, ponúkneme ich do inej farnosti v diecéze alebo do Krízového centra pre matky, ktorí ich s radosťou príjmu.

V decembri 2016 sme po prvýkrát zorganizovali vianočný „Dobročinný bazár“. Dobrovoľníci okrem oblečenia a obuvi priniesli aj vlastné výrobky, knihy, spotrebiče a iné veci do domácnosti. Vianočný bazár bol spojený s občerstvením a  predvianočným posedením. Príjemnú atmosféru umocňovala aj ručne vyrobená výzdoba a zvuk kolied. Aj účastníci bazáru sa postarali o úžasnú atmosféru, pocit spolupatričnosti a o pomoc núdznym. Odvtedy dobročinný bazár pripravujeme každý rok začiatkom adventu. Túto veľmi dobrú aktivitu sme z dôvodu pandémie a covidovým opatreniam museli v r. 2020 a 2021 prerušiť.

Nepriaznivú situáciu sme vyriešili inak. Oblečenie a ostatné veci od dobrodincov máme počas celého roka uskladnené v prenajatej miestnosti vedľa materského centra Včielka pri ZŠ DSA na Rozkvete, ktorú otvárame podľa potreby núdznym, či našim podporovateľom po dohode. Preto Vás povzbudzujeme, ak si chcete vybrať alebo priniesť oblečenie, hračky či veci do domácnosti môžete kontaktovať Farskú charitu Rozkvet cez FB /Charita Považská Bystrica-Rozkvet/ alebo mailom charitapbrozkvet@gmail.com.

Ak chcete ponúknuť alebo potrebujete iné veci do domácnosti napr. nábytok, váľandy a nemáte internet, môžete vašu ponuku alebo dopyt napísať na lístok spolu s telefónnym číslom a vhodiť ho do červenej pokladničky v kostole Panny Márie Lasaletskej na Rozkvete. Dobrovoľníci z charity sa postarajú o realizáciu. 

Finančnými prostriedkami od dobrodincov, ktoré nachádzame v červenej pokladničke v kostole podporujeme rodiny, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii alebo osamelé matky s deťmi, ktorí potrebujú pomoc pri platení poplatkov v domácnosti, v škole a iných nevyhnutných potrieb. O príjmoch a výdavkoch vedieme záznam.

V roku 2020 sme začali celoročnú zbierku trvanlivých potravín a drogérie. V predsieni kostola Panny Marie Lasaletskej je kôš, do ktorého môžu dobrodinci prinášať trvanlivé potraviny a drogériu. Prinesené potraviny vrátane potravín z celoslovenskej zbierky v Tesco roznášame do sociálne slabých rodín.

Od roku 2019 sa staráme aj o ľudí bez domova. Na začiatku sme im prinášali jedlo len v zime do nocľahárne na Rozkvete. Neskôr sme túto starostlivosť v spolupráci s laickými saletínmi rozšírili na celoročnú. Vybavujeme im doklady na úradoch a lekároch, niektorých sme umiestnili v zariadení opatrovateľskej služby a útulku v Kláštore pod Znievom.

Dobrú spoluprácu máme aj s Detským charitným domom v Považskej Bystrici a s Diecéznou charitou v Žiline prostredníctvom ktorej sa zúčastňujeme rôznych projektov, aby sme aj týmto spôsobom pomohli núdznym.

Prínosom pre sociálne slabšie rodiny je aj spolupráca s neziskovou organizáciou Zrniečka pre sny. 

Veľká vďaka patrí všetkým pomocníkom a dobrodincom, ktorí prispievajú oblečením, potravinami, drogériou, školskými pomôckami i finančnými prostriedkami do pokladničky. Každý dar našiel svojho príjemcu.

Vianočný bazár 2019

/album/vianocny-bazar-2019/img-20191201-140551-jpg/ /album/vianocny-bazar-2019/img-20191201-140603-jpg/ /album/vianocny-bazar-2019/img-20191201-140610-jpg/ /album/vianocny-bazar-2019/img-20191201-140617-jpg/ /album/vianocny-bazar-2019/img-20191201-140640-jpg/ /album/vianocny-bazar-2019/img-20191201-140801-jpg/ /album/vianocny-bazar-2019/img-20191201-145524-jpg/ /album/vianocny-bazar-2019/img-20191201-145537-jpg/ /album/vianocny-bazar-2019/img-20191201-145558-jpg/ /album/vianocny-bazar-2019/img-20191201-145607-jpg/

Vianočný bazár 2018

/album/vianocny-bazar-2018/img-20181202-134611-jpg/ /album/vianocny-bazar-2018/img-20181202-134841-jpg/ /album/vianocny-bazar-2018/img-20181202-135023-jpg/ /album/vianocny-bazar-2018/img-20181202-142802-jpg/ /album/vianocny-bazar-2018/img-20181202-142816-jpg/ /album/vianocny-bazar-2018/img-20181202-142834-jpg/ /album/vianocny-bazar-2018/img-20181202-143121-jpg/ /album/vianocny-bazar-2018/img-20181202-151342-jpg/ /album/vianocny-bazar-2018/img-20181202-151449-jpg/