Farská charita

Farská charita Považská Bystrica – Rozkvet / ďalej len“ FCH“/ bola založená v máji 2014 za účelom pomáhať ľudom v núdzi uskutočňovaním charitatívnych a sociálnych aktivít. Farská charita je spoločenstvo veriacich dobrovoľníkov farnosti. Na začiatku mala FCH šesť dobrovoľníčok, v súčasnosti nás je desať.

KONTAKT: charitapbrozkvet@gmail.com

Farská charita sa stretáva podľa potreby niekoľkokrát do roka, hlavne keď treba pripraviť nejaké podujatie. Práca v charite je služba lásky. S láskou a radosťou privítame každú pomocnú ruku, aj príležitostnú. Účasť vo farskej charite je dobrovoľná, potrebná je iba chuť pomáhať núdznym.

AKTIVITY

Každoročne v mesiaci júl organizujeme zbierku nových a opotrebovaných školských pomôcok pre deti zo sociálne slabších a mnohopočetných rodín. Koncom augusta sa zozbierané školské pomôcky rozdávajú. Ak nerozdáme všetky darované školské pomôcky, zanesieme ich do Detského charitného domu alebo do Krízového centra pre matky v Považskej Bystrici, ktorí ich s radosťou príjmu.

V decembri 2016 sme po prvýkrát pripravili vianočný „Dobročinný bazár“. Dobrovoľníci okrem oblečenia a obuvi priniesli aj vlastné výrobky, knihy, spotrebiče a iné veci do domácnosti. Vianočný bazár bol spojený aj s občerstvením a  predvianočným posedením. Príjemnú hrejivú atmosféru umocňovala aj ručne vyrobená výzdoba a zvuk kolied. Aj účastníci bazáru sa postarali o úžasnú atmosféru, pocit spolupatričnosti a o pomoc núdznym. Oblečenie, ktoré zostalo sme doniesli do Krízového centra pre matky v Považskej Bystrici. Pre dobrú odozvu chceme každoročne v predvianočnom období pripravovať takýto bazár.

Celoročne prebieha dlhodobý charitný projekt "Pomôžme si navzájom", ktorý spočíva v tom, že ľudia nepotrebné veci ponúknu iným. Napíšu ponúkanú vec s číslom telefónu na lístok a vhodia ho do červenej schránky, ktorá sa nachádza vzadu v kostole. Tí ľudia, ktorí potrebujú niečo do domácnosti, napíšu na lístok svoju požiadavku s číslom telefónu a vhodia ho do schránky. Dobrovoľníci z  farskej charity, pri zachovaní diskrétnosti, spracujú zoznam ponuky a dopytu a sprostredkujú odovzdanie daru konkrétnemu záujemcovi. Takto sme pomohli viacerým rodinám s počítačom, chladničkou, tlačiarňou, kočíkom, nábytkom, mikrovlnkou, váľandou a inými vecami do domácnosti.

Svoju ponuku alebo dopyt môžete napísať aj na mail: charitapbrozkvet@gmail. com

Finančnými prostriedkami od dobrodincov, ktoré nachádzame v tejto schránke podporujeme rodiny, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii alebo osamelé matky s deťmi, ktorí potrebujú pomoc pri platení školských a zdravotných poplatkov a  iných nevyhnutných potrieb. O príjmoch a výdavkoch vedieme podrobný záznam.

Potravinové balíky z potravinovej zbierky, ktorú každoročne organizuje diecézna charita v  obchodnom reťazci Tesco, sme doručili do viacerých sociálne slabších rodín.

Spolupracujeme s Detským charitným domom v Považskej Bystrici.

Farská charita Rozkvet

 

DOBROČINNÝ VIANOČNÝ BAZÁR 2019

Dňa 1.12.2019 sa v priestoroch CCVČ Rozkvet uskutočnil už 4. ročník obľúbeného Dobročinného vianočného bazáru pod záštitou Farskej Charity - Rozkvet.Už štvrtý rok sa snažíme zastaviť svetský predvianočný zhon upriamením na dôstojnosť človeka. Stretnutie, či posedenie pri dobrej káve a občerstvení, ktoré pre Vás s láskou členky charity a dobrí ľudia pripravujú sú sprievodným programom pomoci, ktorú sme aj tento rok realizovali predajom darovaných vecí. Milo nás prekvapila hojná účasť ľudí a tiež ochota zastaviť sa, porozprávať, pomôcť.

Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tohtoročnému bazáru. Či už samotnou účasťou, príjemnou atmosférou, pomocou pri realizácii, triedení darovaného oblečenia, príprave priestorov a občerstvenia a tiež pri upratovaní po skončení  bazáru. Vyzbieranú sumu 450 Eur venuje farská charita rodinám a ľuďom v núdzi.

 

Vianočný bazár 2019

/album/vianocny-bazar-2019/img-20191201-140551-jpg/ /album/vianocny-bazar-2019/img-20191201-140603-jpg/ /album/vianocny-bazar-2019/img-20191201-140610-jpg/ /album/vianocny-bazar-2019/img-20191201-140617-jpg/ /album/vianocny-bazar-2019/img-20191201-140640-jpg/ /album/vianocny-bazar-2019/img-20191201-140801-jpg/ /album/vianocny-bazar-2019/img-20191201-145524-jpg/ /album/vianocny-bazar-2019/img-20191201-145537-jpg/ /album/vianocny-bazar-2019/img-20191201-145558-jpg/ /album/vianocny-bazar-2019/img-20191201-145607-jpg/

Vianočný bazár 2018

/album/vianocny-bazar-2018/img-20181202-134611-jpg/ /album/vianocny-bazar-2018/img-20181202-134841-jpg/ /album/vianocny-bazar-2018/img-20181202-135023-jpg/ /album/vianocny-bazar-2018/img-20181202-142802-jpg/ /album/vianocny-bazar-2018/img-20181202-142816-jpg/ /album/vianocny-bazar-2018/img-20181202-142834-jpg/ /album/vianocny-bazar-2018/img-20181202-143121-jpg/ /album/vianocny-bazar-2018/img-20181202-151342-jpg/ /album/vianocny-bazar-2018/img-20181202-151449-jpg/