25. nedeľa v cezročnom období 18.09.2022

 1. Tento týždeň si spomíname:
  • pondelok: 176. výročie zjavenia Panny Márie v La Salette,
  • utorok: sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoloč., muč.,
  • streda: sv. Matúša, apoštola a evanjelistu,
  • piatok: sv. Pia z Pietrelciny, kňaza.
 2. V pondelok je slávnosť Panny Márie Lasaletskej, patrónky našej farnosti. Po rannej svätej omši bude celodenná adorácia. O 18.00 hod. Vás pozývame na pobožnosť k Panne Márii Lasaletskej, po ktorej bude nasledovať slávnostná svätá omša pri príležitosti 176. výročia zjavenia Panny Márie v La Salette, ktorú bude celebrovať vdp. Ľudovít GABRIŠ, kaplán z farnosti Považská Bystrica - mesto.
 3. Pozývame Vás tento týždeň o 15.00 hod. na Hodinu milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou oltárnou - modlime sa za pokoj vo svete.
 4. Ďakujeme ženám z III. skupiny za upratovanie kostola. A tento týždeň prosíme ženy zo IV. skupiny.
 5. Dnes sa koná zbierka na seminár. Vopred Vám ďakujeme.
 6. Tento týždeň:
  prvoprijímajúce deti: svätá omša vo štvrtok o 17.00 hod.
  birmovanci - deviataci: svätá omša vo štvrtok o 19.00 hod.
  birmovanci - druhý rok prípravy: prvé stretnutie v piatok o 18.00 hod. v Cirkevnom centre
  deti z Oázky: stretnutie na fare v stredu o 16.00 hod.
  mládež: mládežnícka svätá omša bude v sobotu o 19.30 hod.
 7. Oznam pre rodičov birmovancov - II. rok prípravy: Vo štvrtok o 18.00 hod v kostole bude pre nich stretnutie ohľadom birmovky.
 8. V utorok bude večer milosrdenstva od 20.00 hod.
 9. V stredu ráno o 05.45 hod. bude modlitba otcov.
 10. Zbierka na pastoračné centrum z minulej nedele činila 2.000 Eur. Mladomanželia obetovali na pastoračné centrum 1.000 Eur, 300 Eur a 50 Eur. Pán Boh zaplať.
 11. V sobotu cestujeme na púť do Wadowic. Odchod autobusu bude o 05.00 hod. ráno pri zástavke oproti schodom ku kaplnke.
 • V našej farnosti chceme vyčleniť v nedeľu sv. omšu o 7.30 hod. práve hlavne pre ľudí
  nad 65 rokov .
  To neznamená že nemôžete prísť na inú svätú omšu, než na tú, ktorá je pre Vás určená:
  Našim úmyslom nie je Vás diskriminovať, ale chrániť vaše zdravie.
  Na dverách pri vstupe do kostola sú umiestnené upozornenia na platné opatrenia.
  Preto Vás prosíme, aby ste si ich prečítali a dodržiavali.
  Keďže v danej fáze ešte nie je možné naplno využiť kapacitu chrámov, V našom kostole je
  približne 100 miest, ktoré sú označené žltým kruhom, Na týchto označených miestach
  veriaci môžu v laviciach (či v radoch stoličiek) sedieť, pri zachovaní pravidla obsadenia
  každého druhého radu a dvojmetrových odstupov. Na choruse na podlahe sú označené
  miesta určené na státie, aby medzi jednotlivými veriacimi zostali minimálne dvojmetrové
  odstupy.
  Ak bude naplnená kapacita kostola, máme ešte možnosť sa postaviť pred kostolom ,
  takisto pamätajme na dvojmetrové odstupy. V nedeľu zabezpečíme vonkajšie ozvučenie.
  V kostole musíme zabezpečiť vetranie, aby vzduch vo vnútri nezostal celkom bez pohybu.
  Pravidelne po sv. omši je potrebné dezinfikovať kľučky a kontaktné plochy. Znak pokoja
  vynechávame alebo nahrádzame úkonom hlavy. Sväteničky zostávajú prázdne, v
  laviciach nech nie sú spoločné knižky, texty, či ružence.
  Pri vstupe do kostola bude pre Vás k dispozícii stolík s dezinfekciou na ruky.
  Podobný stolík budeme mať aj my kňazi pre rozdávanie svätého prijímania: ak by došlo
  ku kontaktu s veriacim, aby sme mohli, my kňazi možnosť dezinfikovať si ruky.
  Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva do rúk.
  Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech na to
  upozorní kňaza pred bohoslužbou, a príde na sväté prijímanie na záver, ako posledný.

OZNAMY Z MINULÝCH NEDELÍ

8. nedeľa v Cezročnom období (27.02.2022)

  V stredu je Popolcová streda - začiatok veľkého pôstu. Tento deň je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Je to deň pokánia v celej Cirkvi a deň modlitby za pokoj vo svete. Preto v našom kostole bude vyloženie Sviatosti oltárnej po rannej sv. omši...

7. nedeľa v Cezročnom období (20.02.2022)

  Tento týždeň si spomíname: - utorok sviatok Katedry svätého Petra, apoštola, - streda spomienka svätého Polykarpa, biskupa a mučeníka Ďakujeme ženám z VII. skupiny za upratovanie kostola. A tento týždeň prosíme ženy z VIII. skupiny. Zbierka na stavbu pastoračného...

6. nedeľa v Cezročnom období (13.02.2022)

  Tento týždeň si spomíname: - pondelok sv. Cyrila, mnícha, a Metoda, biskupa - hlavní patróni diecézy. Ďakujeme ženám z VI. skupiny za upratovanie kostola. A tento týždeň prosíme ženy z VII. skupiny. Dnes sa koná zbierka na stavbu farského pastračného centra. Aj tento rok...

5. nedeľa v Cezročnom období (06.02.2022)

  Tento týždeň si spomíname: - utorok spomienka Svätej Jozefíny Bakhity, panny, - štvrtok spomienka Svätej Školastiky, panny, - piatok spomienka Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej. Ďakujeme ženám z V. skupiny za upratovanie kostola. A tento týždeň prosíme ženy z VI....

4. nedeľa v Cezročnom období (30.01.2022)

  Tento týždeň si spomíname: - pondelok spomienka svätého Jána Bosca, kňaza, - streda sviatok Obetovania Pána, - štvrtok spomienka svätého Blažeja, biskupa a mučeníka, - sobota spomienka svätej Agáty, panny a mučenice. Ďakujeme ženám z IV. skupiny za upratovanie kostola....

3. nedeľa v Cezročnom období (23.01.2022)

  Tento týždeň si spomíname: - pondelok spomienka svätého Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, - utorok sviatok Obrátenie svätého Pavla, apoštola, - stredu spomienka svätých Timoteja a Títa, biskupov, - piatok spomienka svätého Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa...

2. nedeľa v Cezročnom období (16.01.2022)

  Tento týždeň si spomíname: - pondelok: spomienka. Svätého Antona, opáta, - piatok: spomienka Svätej Agnesy, panny a mučenice. Ďakujeme ženám z II. skupiny za upratovanie kostola. A tento týždeň prosíme ženy z III. skupiny. Sväté omše v týždni okrem štvrtka budú: o...

Oznamy - Krst Krista Pána (09.01.2022)

  Ďakujeme ženám z I. skupiny za upratovanie kostola. A tento týždeň prosíme ženy z II. skupiny. Sväté omše v týždni okrem štvrtka budú: o 06.45 hod. a o 18.00 hod. V stredu o 16.00 hod. bude svätá omša pre deti z oázy. Vo štvrtok bude svätá omša...

Oznamy na 2. nedeľu po narodení Pána (02.01.2022)

  Tento týždeň si spomíname: - pondelok spomienka Najsvätejšieho mena Ježiš, - štvrok slávnosť Zjavenia Pána. Vo štvrtok na slávnosť Zjavenia Pána (Troch kráľov) budú sväté omše ako v nedeľu: 07.30, 09.30, 11.00, 12.15, 16.30 a 18.00 hod. Tento deň sa požehnáva...

Oznamy na nedeľu Svätej rodiny (26.12.2021)

  Tento týždeň si spomíname: - pondelok sviatok svätého Jána, apoštola, - utorok sviatok svätých Neviniatok, mučeníkov, - piatok koniec roka, - sobotu slávnosť Panny Márie Bohorodičky a zároveň Nový rok. Ďakujeme ženám z VII. skupiny za upratovanie kostola. A tento týždeň...