7. veľkonočná nedeľa (29.05.2022)

 

 1. Tento týždeň si spomíname:.
  • streda spomienka sv. Justína, mučeníka,
  • piatok spomienka sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov,
  • nedeľa slávnosť Zoslania Ducha Svätého.
 2. Dnes sa koná zbierka na katolícke masmédiá.
 3. Pozývame Vás tento týždeň o 15.00 hod. na Hodinu milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou oltárnou.
 4. Ďakujeme rodičom prvoprijímajúcich detí za upratovanie kostola. A tento týždeň prosíme ženy z V. skupiny.
 5. Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, Budeme spovedať: v pondelok, utorok a stredu od 17.30 hod., vo štvrtok od 16.00 hod. a v piatok od 15.00 hod.
 6. Tento týždeň:
  prvoprijímajúce deti (VIII. ZŠ): Biely týždeň - každý deň o 18.00 hod. budú mať sv. omšu
  birmovanci - deviataci: katechéza,
  birmovanci - II. rok prípravy: budú mať vo štvrtok o 19.00 hod. sv. omšu a po nej bude nácvik.
 7. V pondelok bude večerná svätá omša o 18.00 hod. v kostole.
 8. V mesiaci máj po svätej omši budeme sa modliť loretánske litánie.
 9. V pondelok o 19.30 hod. bude stretnutie s Božím slovom a synodálne stretnutie.
 10. V utorok bude Večer milosrdenstva od 20.00 do 22.00 hod.
 11. V stredu o 05.45 hod. bude modlitba otcov.
 12. V sobotu po večernej sv. omši bude adorácia do 22.00 hod.
 13. V sobotu o 21.30 hod. sa budú muži modliť svätý ruženec.
 14. Tento týždeň bude priamy prenos sv. omše na našej webovej stránke v nedeľu 5. júna 2022 o 09.30 hod.
 15. Pozývame rodiny na rodinný tábor v Tatranskej Lesnej od 16. do 23. júla 2022.
 16. Centrum pre deti a rodiny sv. Filipa Neriho na SNP pozýva na detskú cukráreň 5. júna 2022 počas celého dňa. Informácie sú na výveske.
 17. V súvislosti so Svetovým stretnutím rodín v Ríme bude 26. júna 2022 diecézne stretnutie rodín v Žiline na Vlčincoch spojené s ocenením dlhoročných manželov za každú farnosť a futbalovou súťažou miništrantov a otcov. Informácie sú na plagátoch a na internetovej stránke www.ssr2022.sk.

 • V našej farnosti chceme vyčleniť v nedeľu sv. omšu o 7.30 hod. práve hlavne pre ľudí
  nad 65 rokov .
  To neznamená že nemôžete prísť na inú svätú omšu, než na tú, ktorá je pre Vás určená:
  Našim úmyslom nie je Vás diskriminovať, ale chrániť vaše zdravie.
  Na dverách pri vstupe do kostola sú umiestnené upozornenia na platné opatrenia.
  Preto Vás prosíme, aby ste si ich prečítali a dodržiavali.
  Keďže v danej fáze ešte nie je možné naplno využiť kapacitu chrámov, V našom kostole je
  približne 100 miest, ktoré sú označené žltým kruhom, Na týchto označených miestach
  veriaci môžu v laviciach (či v radoch stoličiek) sedieť, pri zachovaní pravidla obsadenia
  každého druhého radu a dvojmetrových odstupov. Na choruse na podlahe sú označené
  miesta určené na státie, aby medzi jednotlivými veriacimi zostali minimálne dvojmetrové
  odstupy.
  Ak bude naplnená kapacita kostola, máme ešte možnosť sa postaviť pred kostolom ,
  takisto pamätajme na dvojmetrové odstupy. V nedeľu zabezpečíme vonkajšie ozvučenie.
  V kostole musíme zabezpečiť vetranie, aby vzduch vo vnútri nezostal celkom bez pohybu.
  Pravidelne po sv. omši je potrebné dezinfikovať kľučky a kontaktné plochy. Znak pokoja
  vynechávame alebo nahrádzame úkonom hlavy. Sväteničky zostávajú prázdne, v
  laviciach nech nie sú spoločné knižky, texty, či ružence.
  Pri vstupe do kostola bude pre Vás k dispozícii stolík s dezinfekciou na ruky.
  Podobný stolík budeme mať aj my kňazi pre rozdávanie svätého prijímania: ak by došlo
  ku kontaktu s veriacim, aby sme mohli, my kňazi možnosť dezinfikovať si ruky.
  Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva do rúk.
  Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech na to
  upozorní kňaza pred bohoslužbou, a príde na sväté prijímanie na záver, ako posledný