2. Prichádzam vám ohlásiť dôležité posolstvo

2. Prichádzam vám ohlásiť dôležité posolstvo

 

Ten, kto prvýkrát počuje posolstvo z La Salette, isto je trocha prekvapený jednoduchou rečou a zdanlivo primitívnymi obrazmi. Najčastejšie sa zabúda, že sú to sťažnosti starostlivej Matky, povedané medzi slzami. Tieto obrazné slová pripomínajú reč Svätého písma. Podobne ako Ježiš používal obrazy a podobenstvá z bežného života tých čias, tak aj Panna Márie používa spôsob vtedajšej doby a miesta. Rozpoznať hlbší význam týchto obrazných pomenovaní dnes je len na nás. Nesmieme však zameniť zrnko so šupou, obsah s formou, obraz s rámom a perly s roľou.

Biskup z Grenoble uvidel v zjavení odpoveď na problémy vtedajších čias. Posolstvo tohto zjavenia je zároveň odpoveďou na problémy našich čias. Pápež Ján XXIII. v kázni, ktorú mal ako parížsky nuncius pri jubileu v La Salette, povedal: „Dosiaľ ešte nikdy nebolo posolstvo z La Salette tak aktuálne a dôležité ako dnes.“ Bolo to v roku 1946. A čo dnes? Nenadobudlo posolstvo ešte väčšiu aktuálnosť? Má hodnotu vždy a všade tam, kde sú sťažnosti Panny Márie opodstatnené a jej výčitky zdôvodnené. Ten, kto pozná nielen posolstvo, ale aj dnešné časy, vie, aké aktuálne sú jej sťažnosti a výčitky.

Panna Mária nás vyzýva, aby sme pristúpili bližšie, lebo nám chce niečo povedať. Keď ideme na iné pútnické miesta, my sami chceme za seba alebo v mene iných niečo povedať Panne Márii, odprosiť, poďakovať sa. A tu, na tomto mieste, Panna Mária túži, aby nám mohla zveriť svoj úmysel, presnejšie svoje posolstvo, ktoré sa nás týka. Čím viac počúvame jej posolstvo a hľadíme naň, tým zreteľnejšie vnímame, že Panna Mária už vie o našich prosbách a starostiach, a že naozaj už jej nemusíme nič hovoriť. Keď sú deti v núdzi, ponáhľajú sa k matke, ale keď sú v nebezpečenstve, vtedy sa k nim ponáhľa matka.

O čo väčšie nebezpečenstvo deťom hrozí, a čím ho ony ťažšie rozoznávajú, tým rýchlejšie sa k nim matka ponáhľa, aby ich na to upozornila. Ak považujeme Pannu Máriu za svoju Matku, započúvajme sa do jej posolstva. Možno je aj pre nás dôležité.

zdroj: Emil Ritz MS - Posolstvo Panny Márie z La Salette