66. Smetiarske auto

66. Smetiarske auto

 

"Čo by si chcel na vianoce od Ježiška?"
"Smetiarske auto."
"A bol si dobrý?"
"Nie vždy."
"Tak to neviem, neviem, či niečo dostaneš."
"Zlé deti nedostanú nič. Tak buď dobrý. Poslúchaj, nerob zle, aby si niečo dostal."
"Ale ja by som ho veľmi chcel."
"Tak to si ho musíš zaslúžiť. Keď budeš zlý, nič nedostaneš, a príde po teba čert."

Ó, akí sme hrozní! Ako hlúpo predstavujeme najkrajší dar vianoc, dar pre nás od samého Boha, Božieho syna, Ježiša! Tak, ako Boh dal to najcennejšie, čo mal, svojho syna, tak aj jeho syn dal to najcennejšie čo mal, svoj život, za nás, pre nás, z lásky!

Nie preto, že sme si to zaslúžili, nie preto, že sme boli dobrí, nie iba tomu, kto poslúcha, a nie preto, aby zlých strašil peklom. On nie je ako my. Podľa nás si musí každý všetko zaslúžiť. Ešte aj smetiarske auto na Vianoce. Rozprávame o Ježišovi "hovadiny", aby sme ho pripodobnili k nám. Je to totiž jednoduchšie, ako by sme sa my mali pripodobniť jemu. Že zlým nič nedáva? Dáva! Každému a všetko, čo potrebuje! Nemôžeme si to zaslúžiť. Veď čím, by sme si všetko to, čo máme, mohli zaslúžiť? My jednoducho dostávame! Prečo strašíme peklom? Veď Boh má záľubu v zľutovaní!

Želaj si preto všetko, po čom túžiš, a ver! Jedine, že neveríš tomu, v čo veríš! Želaj si pokoj, želaj si trpezlivosť, želaj si pokoru. Želaj si dôveru v súžení, želaj si vedieť, kedy treba čo povedať a kedy treba mlčať.

Želaj si veľa síl pri pomoci druhým a želaj si vedieť prijať dar! Želaj si mať oči, uši a srdce otvorené všade tam, kde bude treba poslúžiť.

Boh je dokonalý! On nás, svoje milované nedokonalé deti, obdarúva úplne bez podmienok! On by nám pri žiadosti o smetiarske auto nedal podmienky, zákazy, príkazy, ale dal by nám na výber farbu auta a k tomu bozk na čelo! My, aj keď milujeme najviac ako vieme, veľakrát to nevieme. Preto lásku, akú Boh dáva, nemožno pochopiť, opísať, vysvetliť, to sa musí proste zažiť. Ak túžiš zažiť, zažiješ! Ak netúžiš, prosím ťa, zatúž!

Dostaneš všetko! Lebo ten, kto má jeho lásku, má úplne všetko! Ak dostaneš, dávaj! Dávaj, dávajme všetci, len tak, z čistej lásky, nezištne, aj keď si to druhí nezaslúžia. Veď my máme tiež všetko bez toho, aby sme si to zaslúžili. Rozdávajme pokoj, porozumenie, radosť, darujme druhým samých seba. Slúžme, objímajme ich, potešujme, rozveseľujme. Buďme my sami tým najkrajším darom pre druhých, tým najkrajším darčekom.

Pošlime "do pekla" našu pýchu, stresy, nervozitu a strach. Nech "čert vezme" upratovanie, nákupy a hádky!

Ozdobme sa my sami namiesto vianočného stromčeka reťazami milých slov, hviezdičkami radosti v očiach, posypme sa  sladkými bozkami a objatiami  a zapáľme svetielka lásky v našich srdciach.

Autor: Michaela Mihalikova Petrušová
 

PS: Kúpte si, čo chcete, alebo nekúpte. Pečte alebo nie. Ak chcete upratovať, tak pokojne upratujte, ak nie, tak aj tak buďte v pohode.
Dôležité je iba jediné!
Ježiško sa narodil aj pre teba!
Ježiško zomrel aj pre teba!
Ježiško vstal z mŕtvych aj pre teba!
Ježiško je jediný, najkrajší darček, a je tu práve pre teba!
Miluje nás, túži, aby sme ho milovali a aby sme sa milovali navzájom!

 

PS 2: Ži, odpúšťaj, raduj sa, potešuj, pomáhaj, keď padneš, rýchlo vstaň. Rob to, čo napĺňa tvoje vnútro pokojom, dôverou a láskou. Ak ti to nejde, zober si  najkrajší darček od Boha do náručia, objím Ježiška a už nikdy viac ho nebudeš chcieť pustiť.