8. Premenené slzy

8. Premenené slzy

 

Slzy Krásnej Panej počas jej zjavenia nepadali na zem, aby sa v nej stratili, ale strácali sa vo výške žiariaceho kríža, ktorý bol na prsiach Plačúcej Panej. „Vo svetle Ukrižovaného sa menili akoby na perly,“ hovorili deti. V týchto jagavých perlách sa ukazoval plný lesk, ktorý vyžaroval z Ježiša. Nie je to vynikajúci opis kresťanského učenia o utrpení? Kresťanstvo istotne nechce vyzdvihovať utrpenie a slzy. Samotný Kristus prišiel na zem, aby uzdravoval chorých, potešoval zarmútených a všetkým hlásal Radostnú zvesť. V úzkosti prichádzajúceho utrpenia sa modlí: „Otče, ak je to možné, zober odo mňa tento kalich.“

I keď učenie Ježiša, ako žiadne iné náboženstvo, nás zaväzuje urobiť všetko pre to, aby sme zachránili človeka pred utrpením a núdzou, pred bolesťou a slzami, alebo ho od nich oslobodili, Ježiš vedel, že chudobných budeme mať vždy medzi sebou. Nesľúbil nám, že nás ochráni pred krížom, utrpením a slzami, ale zreteľne vyhlásil: „Kto chce ísť za mnou, nech vezme svoj každodenný kríž a nech ma nasleduje.“

Skúsenosti nasvedčujú tomu, že napriek prekvapujúcemu pokroku vedy a techniky, aj v budúcnosti bude osudom nespočetného množstva ľudí chudoba a núdza, bieda a choroba, nespravodlivosť a násilie, samota a rozpaky.

Potoky sĺz naďalej tečú po zemi. Ako vtedy, tak aj dnes oslobodzujúco a blahodarne znie blahoslavenstvo v Reči na Hore: „Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení,“ a prísľub, že Boh s tými, ktorí ho milujú, vo všetkom spolupracuje pre ich dobro. Ak je niečo v našom živote, o čom ako kresťania, čo chápeme zmýšľanie ináč ako tí, ktorí sú neveriaci, a preto bez nádeje, je toto, čo chápeme ako utrpenie a kríž.

Posolstvo Plačúcej matky hovorí o kameňoch a skalách, ktoré sa premenia, keď sa obrátime. V premenených slzách naozaj zažiarila plnosť svetla kríža. Nie je to vynikajúce zobrazenie myšlienky sv. Pavla, ktorá sa chváli svojimi slabosťami, lebo práve v slabostiach sa ukazuje moc kríža? Veď i my v našom utrpení a protivenstvách, sklamaniach a prehrách môžeme a musíme zdôvodňovať, že silu a svetlo, potešenie a dôveru čerpáme z neviditeľného tajomného prameňa. Našim víťazstvom je viera, a tá mení náš svet a naše slzy.