81. Imelo

81. Imelo

Imelo. Krásna to rastlinka. Taká iná ako ostatné. Ona totiž sama žiť nedokáže. Potrebuje byť "prilepená" na nejakom strome, aby prežila. Je na ňom úplne závislá. Berie si z neho výživu a potrebné živiny, aby rástla do krásy. Je to taký "príživnik". Imelo je pekné, zdobí okolie, má krásne biele boluľky a lesklé zelené lístky. Je to obdivuhodná rastlinka.

  • Je? Je to obdivuhodná rastlinka?
  • Nie je viac obdivuhodný strom, na ktorom imelo rastie? Veď on je ten, vďaka ktorému imelo žije. Veď on je ten, ktorý zo seba dáva také živiny, aby imelo rástlo do krásy. Aký strom, také imelo!
  • Čo si vo svojom živote ty? Si krásne zelené imelo ale samo žiť nedokážeš?  Na akom strome si závislý?
  • Na "strome" kariéra?
  • Na "strome" peniaze?
  • Na "strome" uspech a obdiv? Si závislývna svojom majetku, výzore, na kladnom názore na teba?
  • Bol by si rovnako "zelený a krásny", keby si všetko toto nemal? Prežil by si bez týchto "stromov",

Veď keď sa ty sám nestaneš stromom, ktorý bude ochotný poskytovať všetko to, čo má, ostatným, aby mohli z tvojej služby a lásky čerpať, a aby ich životy boli tebou "vyživované", tvoj život bude iba parazitovanie, stále na niečom a niekom inom. Nebuď závislý na obdive, na peniazoch, na kariére, na tituloch ani nezakladaj svoje šťastie na nijakom človeku, nebuď na nikom závislý! Veď to všetko je iba na chvíľu! Iba dovtedy, kým to, na čom si závislý, "nezahynie".

Buď ty sám "stromom" pre ostatných. Strom, ktorý bude napojený na nevyčerpateľny zdroj, zdroj božej lásky! Slúž všetkým a vždy! Čerpaj silu z rozhovoru  s Bohom a plný pokoja dávaj ľuďom nádej do ich životov. Nebuď viac závislý na nikom a na ničom! Nebuď ako imelo!

"Odstrihni" sa od všetkého, na čom závisíš, a skús, aké famózne je byť slobodný. Odrež sa od stromu CHCEM MAŤ, od stromu CHCEM VYZERAŤ, a od stromu CHCEM ZNAMENAŤ a začni konečne žiť ako stromček v božej záhrade.

Autor: Michaela Mihalikova Petrušová

PS : Ak budeš strom, tak aj tvoje plody budú také ako ty!
Ako budeš imelo, budeš také, ako strom, od ktorého závisíš.