91. Diktát

91. Diktát

Na hodine slovenského jazyka sa pani učiteľka rozhodla, že svojich žiakov preverí a uznala, že diktát bude vhodnou formou, ako to spraviť. Téma diktátu bola svetlo.

Žiaci dopísali a čakali, ako túto úlohu zvládli. Pani učiteľka začala diktáty opravovať. Všetky "diela" boli ako tak v poriadku, až na jedno. Pri čítaní práve toho jedného jej skoro dych vyrazilo, veď také čosi ešte počas svojej praxe nevidela.

Diktát bol napísaný takto: Svätlo je v živote človeka veľmi potrebné. Svätlo pomáha tým ľuďom, ktorí zablúdia v tme. Všade tam, kde je svätlo, je život krajší. Jeden pre druhého máme byť svätlom. Čím bližšie si pri svätle, tým lepšie vidíš. Svätlo je pre všetkých. Svätlo je opakom tmy.

Svetlo so širokým ä? Veď to snáď ani nie je možné takto to napísať. Po oprave tohto diktátu, keď učiteľku žiak skoro zničil formou teroristického útoku na slovenčinu, si ho zavolala k sebe na vysvetlenie. Myslela si, že po prečítaní tohto "úkazu" ju už len tak hocičo neprekvapí. A predstavte si, že prekvapilo. Žiak jej totiž vysvetlil, že prečo svetlo s ä. "Pani učiteľka, veď byť svetlom znamená byť svätý.“ V celom diktáte sa dá použiť slovo svätý namiesto slova svetlo. A začal písať diktát ešte raz.

„Svätosť je v živote človeka veľmi potrebná. Naša svätosť pomáha tým, čo zablúdia v tme. Všade tam, kde je svätosť, je život krajší. Čím bližšie si pri svätosti, tým lepšie vidíš. Svätosť je pre všetkých. Svätosť je opakom tmy."

Pani učiteľka opäť "onemela". Po chvíľke ticha žiaka objala a poslala ho do triedy so slovami: "Prajem ti, aby si ty sám bol v živote svetlom, aby si bol svätý." Aj ona, aj on vedeli, že s takou gramatikou nikdy žiadnu cenu za slovenský jazyk nezíska. Tiež však vedeli, že aj keď vedieť správne písať je veľmi potrebné, oveľa dôležitejšie je byť svetlom pre ľudí okolo nás, jednoducho byť svätým.

Autor: Michaela Mihalikova Petrušová

PS: Ži tak, aby si bol pre niekoho svetlom. Prečítaj babke, ktorá slabo vidí, kedy jej ide autobus zo zastávky. Podaj z regálu kompót panej, ktorá naň nedočiahne. Zastav autom, keď niekto uteká a nestíha. Rob úplne obyčajné skutky. Úplne obyčajné, ale v tej chvíli pre niekoho veľmi potrebné. Buď svetlom pre každého. Buď úplne obyčajné svetlo a budeš svätý. Veď svetlo je pre každého, aj svätosť je pre každého.

PS1: Keď učiteľka čítala môj diktát a ja som sa na smrť hanbila, netušila som, že z môjho "svätla" raz bude tento príbeh.

PS2: Môj Boh má veľký zmysel pre humor. Mne, ktorá nevie gramatiku, dal chuť písať.

PS3: Či si v gramatike dobrý, či zlý, je Bohu úplne jedno. Túži po tom, aby bol ON tvojím svetlom a TY svetlom pre druhých. Tak buď SVÄTLOM!