5. Ideál

5. Ideál

 

Učiteľ učil, že sa nedá žiť bez nejakého ideálu, bez cieľa, bez utópie. Aby vysvetlil, prečo je potrebný ideál, ukázal odvážnemu mladíkovi modrú čiaru na horizonte: „Tam musíš dôjsť, to je tvoj cieľ!“

Mladík odišiel rýchlym krokom. Dosiahol prvé vŕšky, ale modrá čiara sa presunula za reťaz vrchov. Kráčal ďalej, no modrá čiara sa nachádzala za vysokým vrchom na konci rozľahlej roviny.

Sklamaný sa vrátil k učiteľovi: „Keď urobím desať krokov, horizont sa tiež posunie o desať krokov. Nech by som kráčal akokoľvek dlho, nikdy ho nedosiahnem.“
„Áno, máš pravdu.“
„Načo mi je potom ideál?“
„Potrebuješ ho jednoducho na to, aby si kráčal.“

Keď rieka prestane tiecť, zmení sa na močiar.

Rovnako aj človek.