Scott Hahn: Anjeli a svätí

Scott Hahn: Anjeli a svätí

 

Kniha o nadväzovaní priateľstva s Božími svätými? Presne tak. Tak možno v jednoduchosti vystihnúť hlavnú myšlienku diela Anjeli a svätí z pera veľmi známeho a obľúbeného autora Scotta Hahna, ktorý je bývalým presbyteriánskym pastorom a teológom.

Keď chceš spoznať pomery v nejakej rodine, nie je lepšou cestou odhalenia ako spoznať jej členov. A toto samozrejme platí aj v katolíckej Cirkvi. Ak ju chceme lepšie spoznať, pokúsme sa aspoň trochu pozrieť na niektorých jej členov. Autor nám v tejto knihe ponúka zaujímavé príbehy vybraných svätcov, ktorí mali svoju rôznorodú a častokrát nie jednoduchú minulosť, ale nakoniec hľadaním pravdy spojili svoju budúcnosť s Kristom, a dnes ich môžeme volať svätými a nasledovať ich príklad. 

Medzi svätými ako sú napríklad sv. Ignác Antiochijský, sv. Hieronym, sv. Monika, sv. Tomáš Akvinský alebo sv. Maximilián Kolbe môže každý nájsť svoj vzor a na základe oboznámenia sa s jeho životopisom možno aj svojho veľkého orodovníka v nebi.

Tak neváhaj, vezmi a čítaj.... prajem príjemné čítanie :-)

Autor recenzie: Ľubomír Valient

TIP:

Knihu Scott Hahn: Anjeli a svätí si môžete pohodlne zakúpiť v kresťanskom kníhkupectve Zachej.sk.