Rôzne modlitby

Adventné antifóny - tzv. "Ó, antifóny"

Adventné antifóny - tzv. "Ó, antifóny"
Osem dní pred slávnosťou Narodenia Pána, od 17. decembra, sa v liturgii uvádzajú texty, ktoré svojím pôvodom siahajú do polovice 1. tisícročia. Pri večerných chválach, a po novom tiež pri svätej omši pred evanjeliom, zaznievajú antifóny, ktoré v mnohých prekladoch začínajú zvolaním „Ó“, podľa čoho...

Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu

Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU.pdf (1,2 MB)