Aktivity

174. výročie zjavenia Panny Márie v La Salette

174. výročie zjavenia Panny Márie v La Salette
PRIBLÍŽTE SA, DETI MOJE, NEBOJTE SA...   Sobotný večer 19. septembra 2020 bol v našej farnosti výnimočný, nakoľko sme si pripomínali už 174. výročie zjavenia Panny Márie vo francúzskom La Salette. Práve v sobotu 19. septembra 1846 (na vigíliu sviatku Sedembolestnej Panny Márie) sa...

Helenský hodový týždeň 2020

Helenský hodový týždeň 2020
  Už tradičný Helenský hodový týždeň vo farnosti Považská Bystrica-Rozkvet, ktorý je spojený s oslavou svätej Heleny, patrónky miestnej obnovenej kaplnky, sa v tomto roku niesol v znamení slov žalmu: „Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch“ (Ž 119, 105). Misionári...

Svätá zem (18. - 25. október 2019)

Svätá zem (18. - 25. október 2019)
  Nie nadarmo sa hovorí, že putovanie po Svätej zemi je piate evanjelium. Toto evanjelium však nie je možné zachytiť len očami. O jeho skutočnej hĺbke a kráse je potrebné sa presvedčiť naživo.  A práve to sa nám vďaka spolupráci s cestovnou kanceláriou Awertravel podarilo. V dňoch 18. -...

Požehnanie oltárnej mozaiky (13. október 2019)

Požehnanie oltárnej mozaiky (13. október 2019)
  Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. (Jn 19,26-27) Tieto veľmi známe evanjeliové slová, ktoré odzneli v posledných okamihoch ukrižovania na...