Finančná podpora diela farských pastoračných budov

Postup pre uskutočnenie platby PayPal 

(po kliknutí na obrázok dojde k jeho zväčšeniu):

Krok č. 1 Krok č. 2 Krok č. 3