Video
 
Úvodné video s názvom Prezentácia farských pastoračných budov - farnosť Považská Bystrica - Rozkvet pochádza od skupiny architektov a predstavuje vizuálnu stránku celého projektu výstavby kostola, fary a farského pastoračného centra v našej farnosti.

Druhé video je zostavené z fotiek, ktoré vznikali v priebehu jednotlivých činností na stavbe od začiatku odhumusovania až po ukončovacie práce na stavbe v roku 2013.

Posledné video mapuje aktuálny stav farských pastoračných budov k 31.12.2014.

Posledné video mapuje aktuálny stav farských pastoračných budov k 31.12.2016.