Aktivity

Prvé sväté prijímanie 2013

Prvé sväté prijímanie 2013
Nedeľa 26. mája 2013 sa navždy zapíše do srdiečok našich prvoprijímajúcich detí, ktoré mali možnosť spoznať, ako je to, keď srdce "horí" od nadšenia, radosti a lásky. A viete, kto bol viac šťastný ako tieto deti? No predsa ich milujúci Otec. Niet predsa väčšej radosti ako keď vidí tie krásne čisté...

Sviatosť birmovania 2013

Sviatosť birmovania 2013
Ďalšia veľká slávnosť v našej farnosti. Z našich mladých sa stali dospeláci - birmovanci. Po evanjeliu páter Wieslaw predstavil otcovi biskupovi Tomášovi Galisovi birmovancov, ktorí absolvovali dvojročnú prípravu. Prvý rok bol zameraný katechéze a skúsenosti prežiť osobné stretnutie s Ježišom...

Začala sa práca na stavbe farských budov...

Začala sa práca na stavbe farských budov...
  Šalamún sa takto modlil v chráme: „Aj keď príde cudzinec,... a bude sa modliť na tomto mieste, ty ho vypočuješ v nebi, na mieste, kde prebývaš“. Aby sme aj my mohli mať medzi sebou krásny stánok, kde bude prebývať Boh, miesto modlitby a útechy, miesto bezpečia a domova,...

Výkop stavby kostola a farských budov

Výkop stavby kostola a farských budov
V pondelok 6. mája 2013 sa po večernej svätej omši uskutočnil slávnostný výkop na mieste, kde onedlho vyrastie novučičký kostol spolu s farskými budovami. Svätú omšu celebroval kanonik Ladislav Herman, ktorý sa povzbudivo prihovoril všetkým veriacim a podporil v tomto náročnom diele aj pátra...

Farská púť Velehrad - Svatý Hostýn

Farská púť Velehrad - Svatý Hostýn
Prvomájovú stredu sme z našej farnosti usporiadali púť za účasti 70 pútnikov. Našou prvou zastávkou bolo jedno z najvýznamnejších pútnických miest na Morave - Velehrad. Toto miesto je známe nielen ako pútnicke, ale aj historické, pretože podľa historikov sa práve tu nachádzalo sídlo biskupa Metoda...