Aktivity

Láska Ťa nájde - Helenské hodové slávnosti 2012

Láska Ťa nájde - Helenské hodové slávnosti 2012
  Pri príležitosti sviatku svätej Heleny, ktorá je patrónkou nášho farského kostola, sa u nás konal hodový týždeň, ktorý vyvrcholil slávnostnou svätou omšou v nedeľu 19. augusta, ktorú celebroval páter František Štrba, benediktín pôsobiaci v Sampore. Veriaci mali počas celého týždňa...

Prvé sväté prijímanie - 27. máj 2012

Prvé sväté prijímanie - 27. máj 2012
  Nedeľa, 27. máj 2012. Pre niekoho možno iba obyčajný dátum, no pre mnohé deti z nášho sídliska výnimočný deň, pretože práve dnes po prvýkrát prijali do svojho nevinného srdiečka Pána Ježiša pod spôsobom chleba a vína. Keďže počasie nám prialo, slávnostná svätá omša sa mohla uskutočniť...

Sviatosť svätého birmovania - 13. máj 2012

Sviatosť svätého birmovania - 13. máj 2012
  V nedeľu 13. mája 2012 sme v našej farnosti privítali otca biskupa Tomáša Galisa pri slávení sviatosti birmovania. Slávnostnú svätú omšu spolu s našim diecéznym biskupom celebroval p. Wieslaw Krzyszycha MS a náš dekan p. Ladislav Herman. Otec biskup udelil svojimi rukami dary Ducha...

Púť do Krakowa na Nedeľu Božieho milosrdenstva

Púť do Krakowa na Nedeľu Božieho milosrdenstva
  V nedeľu 15. apríla 2012 sme v skorých nočných hodinách vyrazili na púť do Krakowa na nedeľu Božieho milosrdenstva. Ani nepriaznivé počasie neodradili tisícky pútnikov nielen z Poľska, ale aj zo Slovenska a Česka. Slávnostnú svätú omšu na vonkajšom oltári Baziliky Božieho milosrdenstva v...