Koncerty
Náš farský kostol je nielen domom modlitby, ale i miestom, kde si milovníci vážnej hudby, zvlášť organovej, určite prídu na svoje. Približne každé 3 mesiace poriadame nielen organové koncerty, ktoré široko ďaleko nemajú obdobu. Pozývame popredných slovenských aj zahraničných interpretov, no priestor dostávajú i domáci hudobníci.

Kostol disponuje veľmi dobrými akustickými vlastnosťami priestoru a tiež špičkovým elektronickým virtuálnym organom Virtua (3 manuály + pedál, 55 registrov) s lahodným, mäkkým zvukovým prejavom. Do lavíc sa pohodlne usadí minimálne 120 ľudí a na chóre ďalších 50 - 60. Pri prázdnom priestore je dĺžka dozvuku viac než 4 sekundy, pri zaplnenom asi polovica. 
 
Aj vďaka týmto atribútom, sú koncerty v našom kostole naozaj nezabudnuteľným zážitkom.
 
Archív podujatí
 
11. november 2018 Inauguračný koncert nového organa
organ: Matej Nižný (Žilina) a Pavol Tvrdý (Pov. Bystrica)
30. december 2018 Vianočný koncert farského zboru
28. apríl 2019 Veľkonočný organový koncert
organ: František Beer (Košice)
11. august 2019 Netradičný koncert vážnej hudby ANIMA MUNDI
organ: Stanislav Šurin (Slovensko)
panova flauta: Helmut Hauskeller (Nemecko)
13. október 2019 Koncert organistov farnosti Považská Bystrica - Rozkvet