Nedeľa Najsvätejšej Trojice 27.5.2018

Svätá omša 1. čítanie 2. čítanie
07.00 Ondrejková Čelková
08.30 1. sväté prijímanie
10.30 1. sväté prijímanie
18.00