5. pôstna nedeľa 18.3.2018

Svätá omša 1. čítanie 2. čítanie
07.00 M. Slávik J. Varhaníková
08.00 P. Janáček A. Majtánová
10.00 J. Letková J. Gabrišová
11.15 J. Žabka Z. Žabková
18.00 P. Lukáč M. Dérik