5. pôstna nedeľa 29.3.2020

Sv. omša 1. čítanie 2. čítanie
07:30 hod.    
09:30 hod.    
11:00 hod.    
18:00 hod.