29. nedeľa v cezročnom období 20.10.2019

Sv. omša 1. čítanie 2. čítanie
07:30 hod. Ž. Valášková J. Varhaníková
09:30 hod. D. Tomášková J. Krajňáková
11:00 hod. Ľ. Rakovanová  
18:00 hod.