33. nedeľa v období cez rok 18.11.2018

Svätá omša 1. čítanie 2. čítanie
08:00 M. Slávik M. Kravčáková   
10:00 A. Bartošová J. Belušík
11:15 A. Lukáč Z. Šadláková
18:00 P. Ivan B. Ivanová