6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 26.5.2019

Sv. omša 1. čítanie 2. čítanie
07:30 hod. O. Ambruš  
09:30 hod. E. Gabajová J. Halamičková
10:30 hod. Prvé sväté prijímanie
18:00 hod. Ž. Valášková P. Lukáč