2. pôstna nedeľa (13.03.2022)

 

 1. Tento týždeň si spomíname: v sobotu slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie.
 2. Keďže situácia vo svete je náročná, preto Vás pozývame každý deň od zajtra a po celý veľký pôst o 15.00 hod. na Hodinu milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou oltárnou.
 3. Krížová cesta bude počas pôstneho obdobia bývať v piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 14.00 hod.
 4. Ďakujeme ženám z II. skupiny za upratovanie kostola. A tento týždeň prosíme ženy z III. skupiny.
 5. Aj tento rok chceme sa na Vás obrátiť s prosbou o venovanie 2% z dane príjmov pre naše farské občianske združenie: Komunitné centrum Rozkvet. Tlačiva si môžete vyzdvihnúť v kostole alebo na našej farskej webovej stránke - TU. Vopred Vám ďakujeme.
 6. Dnes sa koná zbierka na stavbu pastoračného centra.
 7. Zbierka na charitu z minulej nedele činila 1.635 Eur. Pán Boh zaplať
 8. Tento týždeň prvoprijímajúce deti budú mať katechézu. Birmovanci - deviataci budú mať vo štvrtok o 19.00 hod. sv. omšu. Birmovanci - II. rok prípravy budú mať v piatok o 19.15 hod. kurz Alfa v kostole. V pondelok o 17.15 hod. bude stretnutie miništrantov. V stredu o 16.00 hod. bude sv. omša pre deti z Oázky. Vo štvrtok o 17.00 hod. bude sv. omša pre deti.
 9. V utorok bude Večer milosrdenstva od 20.00 do 22.00 hod.
 10. V stredu ráno o 05.45 hod. bude modlitba otcov.
 11. Chceme Vám poďakovať za doterajšiu štedrosť, ktorú sme videli minulý týždeň, keď ste prinášali rôzne veci. Podporiť aktuálnu humanitárnu pomoc, najmä pre ženy a deti, môžete prinášaním konkrétnych veci, ktoré sú vypísané na plagáte TU aj tento týždeň na faru.
 12. Na pôstne obdobie Vám ponúkame už tradičnú pôstnu výzvu pozostávajúcu zo 40 modlitebných úmyslov na 40 dní pôstneho obdobia. Program výzvy nájdete TU, čítania na každý deň TU.
 13. Tento týždeň bude na našej webovej stránke priamy prenos svätej omše v nedeľu 20. marca 2022 o 09.30 hod.
 14. V našom kostole je celoročná zbierka potravín, drogérie, čistiacich prostriedkov.
 15. V pondelok o 19.30 hod. sa uskutoční spolu so stretnutím s Božím slovom aj synodálne stretnutie. Pozývame všetkých, ktorí chcú zdieľať túto cestu, na ktorú nás pozýva pápež František.
 16. V najbližší víkend sa uskutoční kurz snúbencov v Nimnici. Preto Vás prosíme o modlitbu za tím, ktorí vedie kurz a za snúbencov.
 • V našej farnosti chceme vyčleniť v nedeľu sv. omšu o 7.30 hod. práve hlavne pre ľudí
  nad 65 rokov .
  To neznamená že nemôžete prísť na inú svätú omšu, než na tú, ktorá je pre Vás určená:
  Našim úmyslom nie je Vás diskriminovať, ale chrániť vaše zdravie.
  Na dverách pri vstupe do kostola sú umiestnené upozornenia na platné opatrenia.
  Preto Vás prosíme, aby ste si ich prečítali a dodržiavali.
  Keďže v danej fáze ešte nie je možné naplno využiť kapacitu chrámov, V našom kostole je
  približne 100 miest, ktoré sú označené žltým kruhom, Na týchto označených miestach
  veriaci môžu v laviciach (či v radoch stoličiek) sedieť, pri zachovaní pravidla obsadenia
  každého druhého radu a dvojmetrových odstupov. Na choruse na podlahe sú označené
  miesta určené na státie, aby medzi jednotlivými veriacimi zostali minimálne dvojmetrové
  odstupy.
  Ak bude naplnená kapacita kostola, máme ešte možnosť sa postaviť pred kostolom ,
  takisto pamätajme na dvojmetrové odstupy. V nedeľu zabezpečíme vonkajšie ozvučenie.
  V kostole musíme zabezpečiť vetranie, aby vzduch vo vnútri nezostal celkom bez pohybu.
  Pravidelne po sv. omši je potrebné dezinfikovať kľučky a kontaktné plochy. Znak pokoja
  vynechávame alebo nahrádzame úkonom hlavy. Sväteničky zostávajú prázdne, v
  laviciach nech nie sú spoločné knižky, texty, či ružence.
  Pri vstupe do kostola bude pre Vás k dispozícii stolík s dezinfekciou na ruky.
  Podobný stolík budeme mať aj my kňazi pre rozdávanie svätého prijímania: ak by došlo
  ku kontaktu s veriacim, aby sme mohli, my kňazi možnosť dezinfikovať si ruky.
  Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva do rúk.
  Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech na to
  upozorní kňaza pred bohoslužbou, a príde na sväté prijímanie na záver, ako posledný.