6. veľkonočná nedeľa (22.05.2022)

 

 1. Vo štvrtok slávnosť Nanebovstúpenie Pána. Je to prikázaný sviatok. Sv. omše v našom kostole budú ráno o 06.45 hod a popoludní o 16.30 hod. a o 18.00
  hod.
 2. Na budúcu nedeľu v našej farnosti bude Prvé sväté prijímanie. Z tohto dôvodu sv. omše budú o 07.30 hod., o 08.45 hod., o 10.45 hod. a večer o 18.00 hod. V sobotu bude spoveď pre deti a ich rodičov, súrodencov od 08.30 do 10.30 hod.
 3. Zbierka na stavbu pastoračného centra z minulej nedele činila 1 900 Eur. Pán Boh zaplať.
 4. Pozývame Vás tento týždeň o 15.00 hod. na Hodinu milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou oltárnou.
 5. Ďakujeme ženám z IV. skupiny za upratovanie kostola. A tento týždeň prosíme rodičov prvoprijímajúcich deti..
 6. Tento týždeň:
  prvoprijímajúce deti (VIII. ZŠ): nácvik v pondelok o 16.00 hod. v kostole,
  prvoprijímajúce deti (V. ZŠ a ostatné školy): nácvik vo štvrtok o 15.00 hod. v kostole,
  birmovanci - II. rok prípravy: budú mať v piatok o 19.15 hod. kurz Alfa.
 7. V pondelok bude večerná svätá omša o 18.00 hod. v kaplnke svätej Heleny.
 8. V mesiaci máj po svätej omši budeme sa modliť loretánske litánie.
 9. V pondelok o 19.30 hod. bude stretnutie s Božím slovom a synodálne stretnutie.
 10. V utorok bude Večer milosrdenstva od 20.00 do 22.00 hod.
 11. V stredu o 05.45 hod. bude modlitba otcov.
 12. Na budúcu nedeľu bude sa konať zbierka na katolícke masmédiá.
 13. Pozývame Vás na púť do Medžugoria od 3. do 9. júna 2022. 
 14. Pozývame rodiny na rodinný tábor v Tatranskej Lesnej od 16. do 23. júla 2022.
 15. Cirkevná materská škola sv. Jána Pavla II. na Rozkvete ďakuje za hlasovanie za ich projekt.

 • V našej farnosti chceme vyčleniť v nedeľu sv. omšu o 7.30 hod. práve hlavne pre ľudí
  nad 65 rokov .
  To neznamená že nemôžete prísť na inú svätú omšu, než na tú, ktorá je pre Vás určená:
  Našim úmyslom nie je Vás diskriminovať, ale chrániť vaše zdravie.
  Na dverách pri vstupe do kostola sú umiestnené upozornenia na platné opatrenia.
  Preto Vás prosíme, aby ste si ich prečítali a dodržiavali.
  Keďže v danej fáze ešte nie je možné naplno využiť kapacitu chrámov, V našom kostole je
  približne 100 miest, ktoré sú označené žltým kruhom, Na týchto označených miestach
  veriaci môžu v laviciach (či v radoch stoličiek) sedieť, pri zachovaní pravidla obsadenia
  každého druhého radu a dvojmetrových odstupov. Na choruse na podlahe sú označené
  miesta určené na státie, aby medzi jednotlivými veriacimi zostali minimálne dvojmetrové
  odstupy.
  Ak bude naplnená kapacita kostola, máme ešte možnosť sa postaviť pred kostolom ,
  takisto pamätajme na dvojmetrové odstupy. V nedeľu zabezpečíme vonkajšie ozvučenie.
  V kostole musíme zabezpečiť vetranie, aby vzduch vo vnútri nezostal celkom bez pohybu.
  Pravidelne po sv. omši je potrebné dezinfikovať kľučky a kontaktné plochy. Znak pokoja
  vynechávame alebo nahrádzame úkonom hlavy. Sväteničky zostávajú prázdne, v
  laviciach nech nie sú spoločné knižky, texty, či ružence.
  Pri vstupe do kostola bude pre Vás k dispozícii stolík s dezinfekciou na ruky.
  Podobný stolík budeme mať aj my kňazi pre rozdávanie svätého prijímania: ak by došlo
  ku kontaktu s veriacim, aby sme mohli, my kňazi možnosť dezinfikovať si ruky.
  Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva do rúk.
  Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech na to
  upozorní kňaza pred bohoslužbou, a príde na sväté prijímanie na záver, ako posledný.