4. Ono je také mocné a ťažké, že dlhšie ho už nemôžem podpopierať

4. Ono je také mocné a ťažké, že dlhšie ho už nemôžem podpopierať

 

Pri týchto slovách je možné pokúsiť sa vymenovať nielen minulé, ale aj terajšie hriechy a zločiny, ktoré volajú o pomstu do neba. To prináša so sebou obavu, že by sme si nezrátali svoje osobné hriechy a zamlčali by sme, alebo aj zapreli, osobnú zodpovednosť za viny a za to, že rameno jej Syna tak oťažieva. Nemali by sme kvôli zlu vo svete nariekať? Nie, k tomu nás Boh nepovolal. Nemáme všetko zlo vykoreniť? Nie, lebo Boh nám k tomu nedal silu. Nakoniec sme schopní a povolaní k tomu, aby sme premáhali zlo dobrom, klamstvo pravdou, rozpaky nádejou, tmu svetlom, chlad teplom. Konfucius povedal vetu, ktorá je dnes hodná zamyslenia: „Je lepšie zažať malé svetielko, ako preklínať tmu.“

Zdroj: Emil Ritz MS - Posolstvo Panny Márie z La Salette