5. Kráľovná v zástere

5. Kráľovná v zástere

 

Podľa rozprávania vizionárov z La Salette sa Krásna Pani ukázalo ako majestátna Pani, priezračná, vznášajúca sa trochu nad zemou. Pani bola taká krásna, že deti mali len jedno pomenovanie: „Krásna Pani.“ Mala na sebe slnečný šat, na ktorom sa ligotali nespočetné hviezdy. Na dlhej bielej sukni mala zlatožltú zásteru. Najmä táto zástera spôsobila to, že deti usúdili, že ide o ženu z okolia. V tej dobe ona nemala väčší význam. Ale dnes si myslíme, že aj v nej máme vidieť dôležité posolstvo, vážne upozornenie pre súčasné ľudstvo.

Zjavenie sa uskutočnilo v začiatkoch priemyselnej éry, čiže v čase, keď zarábanie peňazí sa stávalo čoraz nutnejšou náplňou života, skrátka modlou. Žiadne slovo sa nepoužívalo tak často a nahlas, žiadnemu sa nevenovalo toľko pozornosti ako slovíčku zarábať. A či aj v kresťanských rodinách, pri voľbe povolania sa nedáva najskôr otázka: „Kde možno najrýchlejšie, najviac a najľahšie zbohatnúť?“ Stále sa hovorí o pokroku spoločnosti, ale v skutočnosti sa všetko točí okolo peňazí a honby za majetkami. Je ťažko nepodľahnúť.

Skúsenosť učí, že človek vďaka neobmedzeným majetkom nebude ani šťastnejší, ani spokojnejší. My kresťania máme vždy vedieť, že sme povolaní hlavne k tomu, aby sme slúžili, a nie nadobúdali bohatstvo: „Veď aj Boží Syn prišiel nie preto, aby mu slúžili, ale aby slúžil.“

Panna Mária, jeho Matka, bola najprv služobnica Pána, až potom sa stala jeho Matkou. Ježiš jasne a zreteľne predpovedal, že bude súdiť – nie podľa toho, čo sme zarobili, ale čo sme urobili pre druhých. „Všetko, čo ste spravili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste to urobili,“ nájdeme vo Svätom písme. Veď aj posledný Druhý vatikánsky koncil vyhlásil, že Cirkev musí byť Cirkvou slúžiacou. Zástera a jej reč boli, hoci neskoro, ale správne pochopené. Predsa nič nemôže presvedčiť súčasného človeka o pravdivosti kresťanského učenia lepšie ako dobrovoľná služba kresťanskej lásky.

Zároveň skúsenosť potvrdzuje, že ľudia, ktorí nechcú žiť pre druhých a slúžiť im, ostávajú vnútorne prázdni a osamotení, a v dôsledku toho sa zrútia. Vari netreba tu hľadať príčinu, napr. tak mnohých nespokojných a rozvrátených manželstiev? Keď trojjediný Boh je šťastný len v darovaní seba, aj my, stvorení na jeho obraz a podobu, môžeme sa stať vnútorne naplnení a šťastní len v nezištnej láske, čiže v živote pre iných. Ricarda Hunchova hovorila takto: „Láska je jedinou vecou, ktorá rastie, keď ju rozdávame.“ Skutočne bohatí ostávame len skrz to, čím sa s ostatnými delíme, v čom im pomáhame a čím im spravíme radosť. Netýka sa to len peňažného a ostatného materiálneho dobra, ale tak isto – a možno oveľa viac – všetkých našich schopností, či darov, tak fyzických ako aj duchovných, prirodzených, ale aj nadprirodzených.

Ten, kto slúži, má aj zarábať – tieto dve veci sa navzájom nevylučujú. Kto zarába, nemal by zabúdať na povinnosť služby. To, čo pápež Ján XXIII. povedal o posolstve z La Salette, zvlášť sa týka posolstva zástery: „Ešte nikdy to posolstvo nebolo také dôležité a aktuálne ako dnes.“ Obraz Kráľovnej v zástere presne zodpovedá tomu, čo povedal Druhý vatikánsky koncil a čo dnes začínajú chápať aj nekatolícki kresťania. Chýbajú nám nie nové dogmy o Panne Márii, ale detské a verné odovzdanie sa Matke Pána. Ako povedal vážený a vzácny ekumenista zo Ženevy, máme znovu odhaliť, že Panna Mária patrí nie tak do oblasti teológie ako do meditácie. Dnes sa už Cirkev nevníma v úlohe vladára, ale v úlohe sluhu ľudstva. Je to putujúca Cirkev na krížovej ceste Pána. Takisto Panna Mária nemala by byť v Cirkvi obklopená ligotavými pojmami, ale mala by sa zdôrazňovať jej účasť v pokornej službe Cirkvi. Tak ako v živote Ježiša, tak aj v živote Cirkvi je Panna Mária obrazom ženy milujúcej a trpiacej, o ktorej súčasný básnik povedal: „Ten, kto ju viac miluje, je vždy víťazom.“

Táto presnosť v dodržiavaní viery, ktorá je zároveň ukrytá v zázračnosti Božích tajomstiev, bola črtou Márie. Jej výnimočnosť v priebehu Božích dejín spásy je v tom, že Boh spôsobom, ktorý sa nedá prirovnať k ničomu inému, zariadil, aby sa zúčastnila na diele spásy ako veriaca a slúžiaca. Áno, Panna Mária je zároveň slúžiacou Kráľovnou a kráľovskou služobnicou.