Formácia SŠNE (9. - 11. november 2018)

Formácia SŠNE (9. - 11. november 2018)

 

Čas sa rúti tempom pondelok – piatok – vytúžený víkend. Je krásny teplý november a stále je čo robiť v záhrade. Plánujeme čo všetko cez sobotu a nedeľu dobehneme alebo sa možno tešíme na poslednú jesennú túru . Deviaty až jedenásty november bol však podľa plánu vyhradený pre naše obe spoločenstvá. Konala sa spoločná formácia pod vedením pátra Zbyszka. A že to bol naozaj vzácny čas, svedčí aj to, že sa nás zišlo dvadsať sedem. Témou formácie bolo „spoločenstvo“. Páter Zbyszek odkrýval tajomstvá spoločenstva, v ktorom je každý iný ale predsa tak dôležitým údom Kristovho mystického tela. Vďaka Božiemu slovu sme prechádzali dejinami spásy a spolu s Abrahámom či Mojžišom sme putovali do zasľúbenej zeme a uvažovali o tom, ako aj nás Pán volá na cestu, čo je jej cieľom a čo nás na nej čaká. Bolo sa veru nad čím zamýšľať. Páter ako vždy, začrel na hlbinu. Nechýbali ani  spev, modlitby, sväté omše a veľa smiechu. Spoločne sme zakúšali nebeské kráľovstvo, ktoré Pán buduje medzi nami už tu na zemi. Domov sme prišli natešení a posilnení.

Je super mať spoločenstvo. I love You "koinonia".

autorka článku: účastníčka formácie