Pražské Jezuliatko

Pražské Jezuliatko

 

Úcte ľudí je v kostole Panny Márie Víťaznej na Malej Strane vystavená soška malého Ježíška. Denne sa pred ním modlia ľudia z niekoľkých zemí sveta. Soška je vysoká 47 cm, drevená a povrch má modelovaný z farebného vosku.

Soška predstavuje malé dieťa, oblečené v dlhej košieľke. Pravicou Ježiško žehná, zatiaľ čo ľavica drží zemský globus zavŕšený krížom. Pražské Jezuliatko pochádza zo Španielska, niekedy z polovice 16. storočia. Podľa legendy sa Ježiško ukázal istému mníchovi a ten ho podľa jeho podoby  vymodeloval. Keď sa roku 1556 vojvodkynňa Maria Manrique de Lara vydávala do Čiech, dostala sošku od svojej matky ako svadobný dar. Jej ovdovelá dcéra Polyxena z Lobkovic potom vzácnu sošku darovala roku 1628 kláštoru bosých karmelitánov u kostola Panny Márie Víťaznej.

Karmelitánů umiestnili sošku v kaplnke a mladí rehoľníci sa od malého Ježiška učili cnostiam. V tom čase zúrila tridsaťročná vojna a ani soška nebola ušetrená. V roku 1637, po svojom návrate do Prahy, našiel pohodenú sošku otec Cyril od chrámu Matky Božej a zistil, že má odlomené obe ruky. Soška bola opravená a neskôr jej bolo pripisované zázračné uzdravenie a okrem iného aj záchrana Prahy pri obliehaní Švédmi roku 1639. Roku 1651 bola soška nosená ako pútnik po pražských kostoloch a roku 1655 slávnostne korunovaná pražským biskupom.

Soška má na dlani otvor, do ktorého sa pripevňuje jablko. Soška bývala v minulosti ozdobená drobnými šperkami, ktoré pochádzali z darov veriacich. Korunka, ktorá v súčasnosti zdobí Jezuliatko, bola vyrobená v rokoch 1810 až 1820. Okrem tejto korunky má Jezuliatko ešte jednu z roku 1767. Obe pochádzajú z dielní pražských zlatníkov. Korunka sa nenasadzuje priamo na sošku, je pripevnená samostatne tesne nad Jezuliatko.

Úloha prezliekať Ježiška je zverený karmelitkám Dieťaťa Ježiša, ktoré pomáhajú karmelitánom starať sa o toto pútnické miesto. Jezuliatko je prezliekanie do odevov farby príslušného liturgického obdobia, ktoré sa riadia podľa cirkevného kalendára. Všeobecne sa používajú štyri základné farby: Biela je farba slávnostná, značí čistotu a svätosť, používa sa počas veľkonočných a vianočných sviatkov. Červená je farba krvi a ohňa, kráľovská, používa sa pre Svätý týždeň, Svätodušné sviatky a sviatky sv. Kríža. Fialová symbolizuje pokánie, používa sa pre obdobie pôstne a adventné. Zelená je farba života a nádeje a používa sa pre medziobdobie. Ďalej sa potom používa ružová, zlatá a modrá a to pri zvláštnych príležitostiach.

Pápež Benedikt XVI. daroval Jezuliatku korunku

Pápež Benedikt XVI. si na úvod svojej návštevy Česka uctil svetoznámu sošku Pražského Jezuliatka, na ktoré sa ľudia obracajú so žiadosťami o vypočutie svojich prosieb. Pápež Jezuliatku do Malostranského kostola Panny Márie Víťaznej priniesol novú zlatú korunku. Je to najvyšší liturgický prejav úcty, aký možno malému pražskému Ježiškovi preukázať.

Korunka patrí popri obliekaní do oblečkov k tradícii Jezuliatka. Tá, ktorá ho v súčasnosti zdobí, bola vyrobená v rokoch 1810 až 1820. Okrem nej má ešte jednu z roku 1767. Obe pochádzajú z dielní pražských zlatníkov. Kráľovskú korunku, ktorú daroval Jezuliatku pápež, zdobí okrem iného osem mušlí, ktoré sú symbolmi svätého Augustína.

Pod krížikom korunky sa skrýva nápis s dátumom pápežovho daru. Obohatili ju aj pravé perly a granáty. Je pozlátená, vyrobená je zo striebra a následne ručne vyleštená achátom. Predmet sa nachádzal v špeciálnej drevenej truhličke vystlanej bielym zamatom, ktorú zvonku zdobí biela koža s pápežským znakom v striebre.

Zdroj:

  • https://spravy.pravda.sk/benedikt-xvi-si-uctil-prazske-jezuliatko-daroval-mu-korunku-prt-/sk_svet.asp?c=A090926_130809_sk_svet_p29
  • https://www.infoglobe.sk/hlavne-mesto-praha1/prazske-jezuliatko/
TIP:

Odporúčame Vám knihu 
Pražské Jezuliatko
(Zachej.sk)