Prekvapujúce tajomstvo duší v očistci

Prekvapujúce tajomstvo duší v očistci

Mária Simma bola rakúskou mystičkou. Už 50 rokov ju vďaka osobitnému Božiemu daru, ktorý je v dejinách Cirkvi známy, navštevovali duše v očistci. Tento rozhovor bol uskutočnený počas jej života, nakoľko v roku 2004 vo veku 89 rokov zomrela.

 • Sestra Emmanuela : O čo vás žiadajú duše z očistca ?
 • Mária Simma : Poväčšine ma žiadajú, aby som za ne dala odslúžiť sväté omše a aby som na týchto omšiach bola prítomná. Ďalej ma žiadajú o modlitbu ruženca a krížovej cesty.
 • Sestra Emmanuela : Čo presne očistec je ?
 • Mária Simma : Je to geniálny vynález Boha. Predstavme si : jedného dňa sa dvere otvoria a objaví sa v nej bytosť neopísateľne krásna ... Taká krásna, akú ste ešte v živote nikdy na zemi nevideli. Ste očarený touto BYTOSŤOU, vyžarujúcu krásu o to viac, že táto bytosť vám naznačuje, že je do vás bláznivo zaľúbená. Predtým ste si nevedeli ani predstaviť, že by vás mohol niekto tak milovať. Vycítite tiež, že má veľkú túžbu pritiahnuť vás k sebe, objať vás a oheň lásky, ktorý už vo vašom srdci horí vás poháňa, aby ste sa vrhli do jej náručia ...V tom momente si uvedomíte, že ste sa už celé mesiace neumývali a že odporne smrdíte, že vám tečie z nosa, vaše vlasy sú mastné a zlepené, na šatách máte veľmi veľké škvrny a pod. ... Uvedomujete si, že sa v takomto stave nemôžete predstaviť, že sa najprv musíte ísť umyť, osprchovať a až potom znovu prísť a predstúpiť pred túto bytosť.... Avšak láska, ktorá sa zrodila vo vašom srdci je tak silná, že tento odklad na neskôr spôsobený tým, že sa idete osprchovať, je úplne neznesiteľný ! Bolesť z neprítomnosti, hoci iba dočasnej, trvajúcej iba niekoľko minút je hroznou spáleninou v srdci a závisí od intenzity prejavovanej lásky. To je očistec ! Je to oneskorenie spôsobené vašou nečistotou, akoby „ čakacia doba “ pred Božím objatím – popálenina lásky, ktorá vám spôsobuje hrozné utrpenie, je to akoby nostalgia po láske. A presne táto nostalgia nás očisťuje z toho, čo je ešte v nás nečisté. Očistec je miesto túžby, šialenej žiadostivosti po Bohu, po tom Bohu, ktorého už duša pozná, lebo ho videla, ale s ktorým ešte nie je zjednotená. Očistec je ako veľká kríza, spôsobená nedostatkom Božej prítomnosti.
 • Sestra Emmanuela : Mária, majú tieto duše v očistci predsa len nádej a radosť v ich utrpení ?
 • Mária Simma : Áno. Žiadna duša by sa nechcela vrátiť z očistca na zem, pretože má poznanie, ktoré nás nekonečne presahuje, a nemohla by sa už nikdy vrátiť do temnoty zeme. Hľa, v tom spočíva rozdiel medzi očistcom a utrpením, ktoré poznáme tu na zemi. V očistci majú duše istotu, napriek hroznej bolesti, že budú môcť navždy žiť s Bohom. Táto absolútna istota im spôsobuje to, že radosť je väčšia ako bolesť. Neexistuje na zemi nič, čo by v nich vyvolávalo túžbu znovu tu žiť, lebo na zemi si nie sme nikdy ničím istí.
 • Sestra Emmanuela : Môžete nám povedať, či dušu posiela do očistca Boh, alebo či sa duša sama rozhoduje tam ísť ?
 • Mária Simma : Duša sa sama rozhoduje ísť do očistca, aby bola čistá, keď pôjde do neba. V očistci duša úplne plní Božiu vôľu. Teší sa napríklad z dobra a želá si naše dobro. Veľmi miluje Boha, aj ľudí na zemi. Je dokonale spojená so Svetlom Božím v Duchu Svätom.
 • Sestra Emmanuela : V momente smrti vidno Boha v plnom svetle, alebo len neurčitým spôsobom ?
 • Mária Simma : Ešte neurčitým spôsobom, ale s takým jasom, že to stačí na vyvolanie nostalgie. Oproti temnotám zeme je to oslepujúci jas, ale to ešte nie je nič oproti úplnému svetlu, ktoré spozná duša v nebi.
 • Sestra Emmanuela : Mohli by ste nám povedať, aká je úloha Panny Márie pre duše v očistci ?
 • Mária Simma : Často ich prichádza potešiť a hovorí im, že urobili veľa dobrých vecí na zemi a povzbudzuje ich..
 • Sestra Emmanuela : Existujú zvláštne dni, kedy ich vyslobodzuje?
 • Mária Simma : Áno, stáva sa to hlavne na Vianoce, na Všetkých svätých, na Veľký piatok, v deň Nanebovystúpenia Pána a v deň Nanebovzatia Panny Márie
 • Sestra Emmanuela : Ktoré z hriechov najčastejšie spôsobujú to, že nás dostanú do očistca ?
 • Mária Simma : Sú to hriechy proti láske k blížnemu, zmilovaniu sa nad niekým, tvrdosť srdca, nepriateľstvo, ohováranie... Ohováranie, klebety, krivé obvinenia sú najhoršie pošpinenia, ktoré vyžadujú dlhé očisťovanie.
 • Sestra Emmanuela : Môžete nám povedať, ktorí ľudia majú najväčšiu príležitosť ísť priamo do neba ?
 • Mária Simma : Tí, čo majú dobré srdce ku všetkým, pretože láska k blížnemu ospravedlní mnoho hriechov ( sv. Pavol ).
 • Sestra Emmanuela : Akými prostriedkami, ktoré máme na zemi k dispozícii, sa môžeme vyhnúť očistcu a ísť priamo do neba ?
 • Mária Simma : Musíme urobiť veľa pre duše v očistci, pretože ony nám potom neskôr pomáhajú. Treba mať veľa skromnosti. Je to najväčšia zbraň proti Zlému. Skromnosť zaháňa Zlo.
 • Sestra Emmanuela : Čo urobil lotor, keď mu Ježiš prisľúbil na kríži, že ešte dnes bude s ním v raji ?
 • Mária Simma : Skromne prijal svoje utrpenie priznajúc, že je to spravodlivé a nabádal aj druhého lotra, aby tiež prijal svoj údel. Obával sa Boha, čo značí, že mal v sebe skromnosť.
 • Sestra Emmanuela : Mária, môžete nám povedať, aké sú najúčinnejšie prostriedky na oslobodenie duší z očistca ?
 • Mária Simma : Hlavne sv. omša, pretože sa počas nej sám Kristus obetuje z lásky k nám. Je to obeta Krista seba samého Bohu, čo je najkrajšia obeta. Kňaz je zástupca Boha, ale Boh sám sa ponúka a obetuje sa za nás. Účinok sv. omše za mŕtvych je o to väčší, čím väčšiu úctu k svätej omši mal nebožtík za svojho života, či sa počas nej modlil s úprimným srdcom, či na ňu chodil, ak mal voľno, aj počas týždňa. Títo ľudia majú ešte väčší úžitok zo sv. omší, ktoré sa za nich slúžia. Aj tu každý zožne to, čo zasial.
 • Sestra Emmanuela : Mária, vy ste boli viac ráz vyzvaná trpieť za duše v očistci, aby boli vykúpené. Čo ste v tých chvíľach prežívali a cítili ?
 • Mária Simma : Po prvý raz, keď sa ma duša spýtala, či chcem naozaj telesne trpieť za ňu počas troch hodín a potom znova budem môcť pracovať, som si povedala, že keď bude po troch hodinách po všetkom, môžem to azda prijať. Počas tých troch hodín som mala pocit, akoby to trvalo skôr tri dni, natoľko to bolo bolestivé. Avšak nakoniec, keď som sa pozrela na hodinky, videla som, že to naozaj trvalo len tri hodiny. Duša mi povedala, že tým, že som prijala toto utrpenie s láskou počas troch hodín, ušetrila som jej 20 rokov očistca.
 • Sestra Emmanuela : Prečo tri hodiny utrpenia na zemi za 20 rokov utrpenia v očistci ? Prečo malo vaše utrpenie väčšiu cenu ?
 • Mária Simma : Utrpenie na zemi nemá vždy tú istú cenu. Keď trpíme na zemi, môžeme ďalej rásť v láske, môžeme získať zásluhy, čo nie je prípad utrpenia v očistci, pretože tam slúži utrpenie iba na očistenie sa od hriechu. Na zemi máme všetky milosti a slobodu vybrať si. Toto môže dať mimoriadny význam nášmu utrpeniu. Keď tieto bolesti obetujeme a prijímame s trpezlivosťou a skromnosťou, tak aj celkom malé obety, čo ponúkame, môžu mať neslýchanú moc v pomoci dušiam. Najlepšie je spojiť naše utrpenie s utrpením Ježiša a zveriť ich do rúk Márie, lebo ona bude najlepšie vedieť, ako ich použiť, pretože my sami často nepoznáme súrne potreby tých, čo sú okolo nás. Toto všetko nám Mária vráti v hodine smrti a bolesti, čo sme jej obetovali, budú našim najcennejším pokladom na druhom svete.
 • Sestra Emmanuela : Často nás jestvovanie utrpenia v našom živote poburuje a robí nám ťažkosti prijať ho a dobre ho prežívať. Ako teda prežívať utrpenie, aby mohlo prinášať ovocie ?
 • Mária Simma : Utrpenie je najväčším dôkazom Božej lásky. Ak ho dobre obetujeme, môžeme získať veľa duší.
 • Sestra Emmanuela : Čo treba robiť, aby sme prijali utrpenie ako dar, a nie ako bolesť, ako to často býva ?
 • Mária Simma : Treba všetko odovzdať Panne Márii, lebo Ona najlepšie vie, kto potrebuje takú, či onakú obetu svojho utrpenia, aby bol zachránený.
 • Sestra Emmanuela : Mária, jestvuje v očistci medzi dušami pobúrenie nad ich utrpením?
 • Mária Simma : Nie, ony sami sa chcú očistiť. Chápu, že je to potrebné.
 • Sestra Emmanuela : Mária, prečo duše v očistci nemôžu získať žiadne zásluhy, keď my na zemi ich ešte môžeme mať ?
 • Mária Simma : Pretože v momente smrti je koniec možnosti získať zásluhy. Pokým žijeme na zemi, môžeme napraviť zlo, čo sme spôsobili. Aj anjeli ” žiarlia “na nás, lebo my máme možnosť rásť dovtedy, kým sme ešte na zemi.
 • Sestra Emmanuela : Aká je úloha oľutovania či kajúcnosti v hodine smrti ?
 • Mária Simma : Oľutovanie je veľmi dôležité ! Hriechy sa odpustia, ale zostávajú ešte dôsledky hriechu. Ak chceme získať plnomocné odpustky v momente smrti, čo značí ísť priamo do neba, musí byť duša úplne oslobodená od akejkoľvek náklonnosti k hriechu.
 • Sestra Emmanuela : V momente smrti, skôr ako vojde duša do večnosti, má ešte možnosť obrátiť sa k Bohu, hoci aj viedla hriešny život ? Je určitý časový úsek medzi zdanlivou a skutočnou smrťou ?
 • Mária Simma : Áno, Pán dáva každému niekoľko minút na oľutovanie svojich hriechov a na rozhodnutie : Prijímam, či neprijímam možnosť ísť k Bohu. Vtedy človek vidí film svojho života. Poznám jedného muža, ktorý veril v cirkevné prikázania, ale neveril v život večný. Jedného dňa vážne ochorel a upadol do kómy. Videl sa v jednej izbe s tabuľou, na ktorej boli napísané všetky jeho dobré a zlé skutky. Potom tabuľa zmizla, aj múry izby a bolo tam nekonečne krásne. Keď sa prebral z kómy, rozhodol sa zmeniť celkom svoj život.
 • Sestra Emmanuela : Mária, v momente smrti sa Pán zjaví všetkým dušiam rovnako mocne ?
 • Mária Simma : Každému je daná možnosť vidieť svoj prežitý život ako aj utrpenie, ktoré príde v očistci. Nie je to však rovnaké pre každého. Intenzita odhalenia závisí od života každého človeka.
 • Sestra Emmanuela : Mária, má diabol dovolené napadnúť nás v momente smrti?
 • Mária Simma : Áno, ale každý človek má aj milosť odporovať mu. Keď ho človek odmietne, démon nemôže nič urobiť.
 • Sestra Emmanuela : Keď niekto vie, že čoskoro zomrie, ako sa môže podľa vás najlepšie na to pripraviť ?
 • Mária Simma : Úplne sa odovzdať Pánovi, obetovať mu všetko svoje utrpenie, byť šťastný s Bohom.
 • Sestra Emmanuela : Aký postoj máme zaujať pred niekým, kto zomiera ? Čo najlepšie možno pre neho urobiť ?
 • Mária Simma : Vždy sa treba veľa modliť a pripraviť osobu na smrť. Treba jej povedať pravdu.
 • Sestra Emmanuela : Aké rady môžete dať tým, čo sa chcú stať svätými už na tejto zemi ?
 • Mária Simma : Byť veľmi skromným. Nezaoberať sa sebou samým. Pýcha je najväčšou pascou, ktorú Zlý používa.
 • Sestra Emmanuela : Možno žiadať Pána odpykať si svoj očistec na zemi, aby sme ho nemuseli prežívať po smrti ? Mária Simma : Áno, poznala som jedného kňaza a jedno mladé dievča, čo boli v nemocnici a obaja trpeli na tuberkulózu. Mladé dievča povedalo kňazovi, že žiada od Pána, aby mohla trpieť na zemi toľko, koľko treba aby sa dostalo priamo do neba. Kňaz jej odpovedal, že on sám si nedovolil Boha o to žiadať. Bola pri nich jedna rádová sestra, ktorá si vypočula ich rozhovor. Mladé dievča zomrelo prvé a kňaz zomrel neskôr. Tento kňaz sa zjavil rehoľnej sestre a povedal jej : Keby som bol mal dôveru toho mladého dievčaťa, aj ja by som sa bol dostal rovno do neba.
 • Sestra Emmanuela : Mária, sú rozdiely v stupňoch očistca ?
 • Mária Simma : Áno, je veľký rozdiel v stupni duchovného utrpenia. Každá duša má svoje vlastné utrpenie, ktoré zodpovedá jej samej.
 • Sestra Emmanuela : Vedia duše v očistci, čo sa stane vo svete ?
 • Mária Simma : Nevedia všetko, ale vedia veľa vecí.
 • Sestra Emmanuela : Hovoria vám tieto duše čo sa stane ?
 • Mária Simma : Povedia jednoducho len, že „ niečo je pred dverami “, ale nepovedia čo. Povedia iba toľko, koľko je potrebné na to, aby sa ľudia obrátili.
 • Sestra Emmanuela : Utrpenie v očistci je bolestnejšie ako veľké utrpenie tu na zemi ?
 • Mária Simma : Áno, ale iba symbolickým spôsobom. Spôsobuje to väčšie bolesti v duši.
 • Sestra Emmanuela : Prichádza Ježiš osobne do očistca ?
 • Mária Simma : Nikdy mi to žiadna duša nepovedala. Do očistca prichádza iba Božia Matka. Raz som sa spýtala jednej duše z očistca, či ona sama hľadala dušu, na ktorú som sa spytovala. Odpovedala mi: Nie, Matka milosrdenstva nám povedala, ako to je. Ani svätí neprichádzajú do očistca, ale anjeli tam sú. Je tu svätý Michal, a každý anjel strážny je pri svojej duši.
 • Sestra Emmanuela : Čo robia anjeli strážcovia v čistci ?
 • Mária Simma : Potešujú a pomáhajú im. Duše ich môžu dokonca aj vidieť.
 • Sestra Emmanuela : Dnes mnohí ľudia veria v reinkarnáciu. Čo nám o tom duše hovoria ?
 • Mária Simma : Duše hovoria, že Boh nám dáva iba jeden život.
 • Sestra Emmanuela : Niektorí hovoria, že jeden celý život nestačí na poznanie Boha a na to, aby mal človek naozaj čas obrátiť sa, a že to nie je spravodlivé . Čo by ste im na to odpovedali ?
 • Mária Simma : Všetci ľudia majú svoj vnútorný hlas. Aj tí, čo sú iba matrikoví katolíci, rozpoznajú inštinktívne Boha. Úplne neveriaci človek neexistuje. Každý človek má svedomie od Boha, vnútorne rozpozná dobro od zla, samozrejme na rôznych stupňoch, a vie to dobre rozlišovať. S týmto svedomím sa každý človek môže stať blaženým.
 • Sestra Emmanuela : Čo sa stane s ľuďmi, čo spáchali samovraždu ? Navštívili vás už také osoby ?
 • Mária Simma : Až doteraz som nikdy nestretla prípad samovraha, čo by bol stratený. To však samozrejme neznačí, že také prípady neexistujú, dosť často mi duše hovoria, že najviac sú zodpovední tí, čo s nimi žili, keď boli nedbanliví, alebo keď odpovedali na ohováranie.
 • Sestra Emmanuela : Ľutujú tieto osoby, že spáchali samovraždu ?
 • Mária Simma : Áno, ale samovražda je niekedy spôsobená duševnou chorobou. Keď potom vidia veci v Božom svetle, ľutujú to, lebo zrazu pochopia, koľko milostí bolo pre nich pripravených na obdobie, čo mali ešte žiť. Vidia tento čas, čo im zostal. Vidia taktiež všetky duše, ktorým mohli pomôcť, keby boli obetovali zvyšok svojho života Bohu. Čo ich najviac bolí, je to keď vidia, čo všetko mohli urobiť, a neurobili, lebo si skrátili život. Ak je príčinou samovraždy choroba, Pán to berie do úvahy.
 • Sestra Emmanuela : Navštívili vás osoby, čo samy seba pomaly ničia, napríklad predávkovaním sa drogami ?
 • Mária Simma : Áno, nie sú stratené. Závisí to od príčiny drogovania sa, ale musia trpieť v očistci
 • Sestra Emmanuela : Ak vám napríklad poviem : Veľmi vo svojom tele trpím, aj vo svojom srdci, je to pre mňa veľmi ťažké, chcela by som zomrieť ! Čo robiť ?
 • Mária Simma : Áno, je to dosť časté. Povedala by som : Bože môj, môžem obetovať tieto bolesti na záchranu duší ? Pán mi dá vieru a odvahu. Avšak dnes to už nik nepovie. Možno tiež povedať, že týmto činom získa duša veľký pocit blaženosti pre nebo, kde sú tisícky rôznych blažeností, ale tam každý prežíva svoju plnú blaženosť, všetky želania sa mu splnia. Každý vie, že si viac nezaslúži.
 • Sestra Emmanuela : Osoby iných náboženstiev vás tiež prišli navštíviť ? Napríklad Židia ?
 • Mária Simma : Áno, sú šťastní. Ten, kto svoju vieru prežíva dobre, je šťastný. Avšak prostredníctvom katolíckej viery je možné získať najviac pre nebo.
 • Sestra Emmanuela : Sú aj náboženstvá, ktoré sú zlé pre dušu ?
 • Mária Simma : Nám katolíkom sú najbližší ortodoxní a protestanti. Je veľa protestantov, čo sa modlia ruženec. Sekty sú veľmi zlé. Treba urobiť všetko preto, aby sme zo sekty odišli.
 • Sestra Emmanuela : Sú v očistci aj kňazi ?
 • Mária Simma : Áno, je ich tam veľa... Nepomáhali rešpektovať sv. Eucharistiu, a tým trpí celá viera. Často sú v očistci preto, že zanedbávali modlitbu, čo zmenšilo ich vieru. Je však aj veľa tých, čo išli priamo do neba !
 • Sestra Emmanuela : Čo by ste povedali kňazovi, ktorý by chcel byť kňazom podľa Božieho srdca ?
 • Mária Simma : Poradila by som mu, aby sa veľa modlil k Duchu Svätému a každý deň ruženec.
 • Sestra Emmanuela : Sú v očistci aj deti ?
 • Mária Simma : Áno, ale v očistci nie sú tak dlho, a nie je to pre nich veľmi bolestné, lebo nevedia dobre rozlišovať.
 • Sestra Emmanuela : V akom veku bolo najmenšie dieťa, ktoré ste videli ?
 • Mária Simma : Štyri roky. Bola v očistci preto, lebo na Vianoce dostala do daru od rodičov bábiku. Jej sestra, dvojička, tiež dostala bábiku. Toto štvorročné dievčatko si bábiku pokazilo. Ukradomky a vediac, že ju nikto nevidí, vymenila svoju pokazenú bábiku za sestrinu dobrú. Vedela veľmi dobre vo svojom malom srdiečku, že spôsobí sestre bolesť. Vedela tiež, že je to klamstvo a nespravodlivosť. Za toto všetko sa dievčatko dostalo do očistca. Deti majú často živšie svedomie ako dospelí. Treba u nich bojovať proti klamstvu, na ktoré sú veľmi citlivé.
 • Sestra Emmanuela : Ako môžu rodičia pomôcť pri formovaní svedomia svojich detí ?
 • Mária Simma : Ponajprv dobrým príkladom, to je najdôležitejšie a potom modlitbou. Rodičia majú požehnávať svoje deti a poúčať ich o veciach Božích.
 • Sestra Emmanuela : Navštívili vás duše, ktoré na zemi robili perverzné veci, napríklad sexuálne ?
 • Mária Simma : Áno, nie sú celkom stratené, ale musia veľa trpieť, aby sa očistili. Napríklad homosexualita pochádza skutočne od Zlého.
 • Sestra Emmanuela : Aké rady by ste mohli dať týmto homosexuálnym osobám ?
 • Mária Simma : Aby sa veľa modlili a dostali silu sa od toho oslobodiť. Majú predovšetkým prosiť sv. Michala archanjela, pretože hlavne on bojuje proti Zlému.
 • Sestra Emmanuela : Aké postoje nášho srdca môžu definitívne zatratiť našu dušu a priviesť ju do pekla ?
 • Mária Simma : Ak niekto nechce ísť k Bohu.
 • Sestra Emmanuela : Ako sa môže človek dostať až do takého štádia, že úplne povie nie Bohu v momente smrti, aj keď ho môže vidieť?
 • Mária Simma : Jeden muž mi raz povedal, že nechce ísť do neba, pretože Boh dopúšťa nespravodlivosť. Odpovedala som mu, že nie Boh, ale ľudia. Povedal : Dúfam, že nestretnem Boha po mojej smrti, lebo ho zabijem sekerou. Mal v sebe hlbokú nenávisť voči Bohu. Boh necháva človeku slobodnú vôľu, každý sa môže rozhodnúť podľa vlastného výberu. Boh dáva každému počas celého života na zemi a aj v hodine smrti dostatok milostí, aby sa obrátil, aj keď strávil celý svoj život v temnotách. Ak žiadame o odpustenie, samozrejme bez vypočítavosti, môžeme byť zachránení.
 • Sestra Emmanuela : Ježiš hovorí, že je ťažké bohatému dostať sa do kráľovstva nebeského. Videli ste podobné prípady ?
 • Mária Simma : Ak robia dobročinné diela a robia všetko s láskou, aj bohatí môžu prísť do neba, tak ako chudobní.
 • Sestra Emmanuela : V súčasnosti vás ešte stále navštevujú duše z očistca ?
 • Mária Simma : Áno, dva-trikrát do týždňa.
 • Sestra Emmanuela : Čo si myslíte o špiritizme ? Napríklad, keď vyvolávajú duchov zomrelých, keď spôsobujú otáčanie stolov a pod... ?
 • Mária Simma : Nie je to dobré. Je to vždy diabolské, tými stolmi hýbe démon.
 • Sestra Emmanuela : Aký je rozdiel medzi tým, čo prežívate vy s dušami a špiritizmom s jeho praktikami ?
 • Mária Simma : Nemáme vyvolávať duše zomrelých. Ja sa neusilujem o ich príchod. Pri špiritizme duše provokujú a privolávajú ich. Tento rozdiel je celkom jasný a musíme to brať do úvahy s celou vážnosťou. Ak by mali ľudia veriť iba jednu, jedinú vec z toho, čo som povedala, bola by som rada, keby to bolo nasledovné : tí, čo vykonávajú špiritizmus ( točiace sa stoly či iné podobné praktiky ) si myslia, že vyvolávajú duše zomrelých. V skutočnosti ak dôjde k odpovedi na ich volanie, je to vždy Satan a jeho anjeli, čo odpovedajú. Tí, čo vykonávajú špiritizmus, robia tým čosi veľmi nebezpečné ( veštci, čarodejníci, bosoráci ) tak pre nich samých, ako aj pre tých, čo ich žiadajú o radu. Sú v klamstve až po krk. Je prísne zakázané vyvolávať duše mŕtvych. Pokiaľ ide o mňa, ja som ich nikdy nevyvolávala, nevolám ich ani nikdy nebudem vyvolávať. Iba sám Boh umožňuje to čo sa mne stáva. Samozrejme, že Satan môže napodobňovať všetko, čo prichádza od Boha a aj to robí. Môže napodobňovať hlasy mŕtvych, môže napodobňovať ich vzhľad. Ale nech je to akýkoľvek prejav, prichádza vždy od Zlého. Satan môže dokonca aj uzdraviť, ale jeho uzdravenia nikdy dlho netrvajú.
 • Sestra Emmanuela : Aj vás osobne oklamali nepravé zjavenia ? Napríklad diabol sa zmenil na dušu z očistca, aby sa vám prihováral ?
 • Mária Simma : Áno, raz prišla za mnou jedna duša a povedala mi : Neprijmi dušu čo príde po mne, lebo bude od teba žiadať veľké utrpenie a nebudeš môcť urobiť čo od teba bude žiadať! Bola som zmätená, lebo som si spomenula, čo mi povedal môj kňaz, že mám prijať každú dušu s veľkodušnou štedrosťou. Bola to naozaj pre mňa skúška poslušnosti. Sama seba som sa spytovala, či to nebol skôr démon ako duša z očistca. Preto som tejto duši povedala : Ak si démon, odíď odo mňa ! V tom momente zreval a odišiel. Je jasné, že duša, čo prišla po ňom, naozaj potrebovala moju pomoc.
 • Sestra Emmanuela : Keď sa zjaví diabol, pomôže svätená voda zahnať ho ?
 • Mária Simma : Áno.
 • Sestra Emmanuela : Teraz ste veľmi známa, hlavne v Nemecku a v celej Európe. Spočiatku ste boli utiahnutá. Ako vás ľudia zo dňa na deň začali uznávať a veriť, že vaše nadprirodzené skúsenosti sú skutočne autentické ?
 • Mária Simma : Stalo sa to tak, že ma duša požiadala, aby som upovedomila ich rodiny, že majú vrátiť nespravodlivo nadobudnutý majetok. Ľudia videli, že to, čo som im povedala bolo pravdivé.
 • Sestra Emmanuela : Uznáva Cirkev túto veľmi zvláštnu charizmu, ktorú vykonávate pre duše v očistci a pre tých, ktorých sa vás apoštolát týka ?
 • Mária Simma : Môj biskup mi povedal, že pokiaľ nedošlo k teologickej chybe, mám pokračovať. Súhlasí s tým. Kňaz našej farnosti, ktorý je aj mojim duchovným vodcom, taktiež tieto veci odobruje.
 • Sestra Emmanuela : Toľko ste toho urobili pre duše v očistci, že dozaista, keď vy tiež zomriete, tisícky duší vás budú sprevádzať až do neba! Domnievam sa, že nebudete musieť prejsť cez očistec !
 • Mária Simma : Nemyslím si, že pôjdem rovno do neba, bez očistca, lebo som mala viac svetla, viac vedomosti ako iní, moje chyby sú preto vážnejšie. Avšak aj tak dúfam, že duše mi pomôžu vstúpiť do neba.
 • Sestra Emmanuela : Ste rada, že máte túto charizmu, alebo je to pre vás príťažou, všetky tie neprestajné žiadosti zo strany duší ?
 • Mária Simma : Nesťažujem sa na ťažkosti, lebo viem, že im môžem veľmi pomôcť ! Pomáhať mnohým dušiam – to robím rada. Som šťastná, že to môžem robiť.

Prevzaté zo stránky: https://www.boziemilosrdenstvo.sk/ocistec/rozhovor_maria_simma.html

TIP:

Odporúčame Vám knihu 
Dostaňte nás odtiaľto!!!
(Zachej.sk)