Skalné sanktuárium Butkov

Skalné sanktuárium Butkov

 

Na Butkov prichádzajú jednotlivci, rodiny, spoločenstvá a svoju skúsenosť z návštevy požehnaného miesta odovzdávajú ďalším ľuďom. Miesto na Butkove priťahuje ľudí nielen z najbližšieho okolia. Viaceré krásne vyjadrenia návštevníkov sú zachytené aj písomne.

Názory ľudí, ktorí navštívili nové miesto požehnania, sú takmer totožné – NA HORE BUTKOV VZNIKÁ NAJMLADŠIE PÚTNICKÉ MIESTO NA SLOVENSKU.

Každý rozumne zmýšľajúci človek musí uznať, že doterajší dynamický vývoj udalostí na hore Butkov nemôže byť dielom náhody, ale dotykom Božím a nevyspytateľným zámerom Božej prozreteľnosti.

Sme vďační Bohu, že nám dal milosť, rozum a silu, čo pohla našou vôľou, aby sme nezanedbali vnuknutie Ducha Svätého a postavili kríž na hore Butkov. K tomu možno dodať, že nezanedbaním vnuknutia o stavbe kríža nám Boh dáva ďalšie vnuknutia a bude nám ich dávať, ak ich dokážeme postupne využiť.

Prejavom takého vnuknutia je stavba pamätníka veľkého Slovana – sv. Jána Pavla II. Je pre nás veľkou milosťou, že na horu Butkov môžeme prichádzať s prosbami k sv. Jánovi Pavlovi II.

Veríme, že budeme obdarení milosťami a silou, aby sme pod vrchom Butkov v Ladcoch dokončili stavbu kostola Božieho milosrdenstva, aby sme vybudovali novú turistickú cestu s krížovou cestou na horu Butkov a aby sme na hore Butkov postavili pamätník svätej Faustíne, ako aj novú kaplnku k úcte milosrdnému Ježišovi a Matke Božej.

Nech Pán žehná všetkých ľudí, ktorým sa bude cez kríž, požehnané miesto, modlitby a slávenie Eucharistie na hore Butkov milosrdne prihovárať.