Sviatosť birmovania 2013

Sviatosť birmovania 2013

Ďalšia veľká slávnosť v našej farnosti. Z našich mladých sa stali dospeláci - birmovanci. Po evanjeliu páter Wieslaw predstavil otcovi biskupovi Tomášovi Galisovi birmovancov, ktorí absolvovali dvojročnú prípravu. Prvý rok bol zameraný katechéze a skúsenosti prežiť osobné stretnutie s Ježišom prostredníctvom kurzu Dominik. Druhý rok prípravy bol zameraný na objavenie pokladu, ktorý nám ponúka viera, aký je to veľký zisk veriť a taktiež, aby sme vedeli obhájiť svoju vieru.  Mladí sa snažili toto všetko naučiť a prežiť na kurze Alfa a Eucharistii. 

"Som presvedčený, že aj keď veľa chýba našim mladým - predsa treba povedať, že sú krásni. Tak ako v živote Dávida Duch sa začal postupne prejavovať, tak i v živote týchto mladých ľudí Duch Boží ich bude postupne pretvárať a stvárňovať na múdrych, radostných a pokorných ľudí."

Fotogaléria: Sviatosť birmovania 2013

/album/fotogaleria-sviatost-birmovania-2013/bir1-jpg/ /album/fotogaleria-sviatost-birmovania-2013/bir2-jpg/ /album/fotogaleria-sviatost-birmovania-2013/bir3-jpg/ /album/fotogaleria-sviatost-birmovania-2013/bir4-jpg/ /album/fotogaleria-sviatost-birmovania-2013/bir5-jpg/ /album/fotogaleria-sviatost-birmovania-2013/bir6-jpg/ /album/fotogaleria-sviatost-birmovania-2013/bir7-jpg/ /album/fotogaleria-sviatost-birmovania-2013/bir8-jpg/ /album/fotogaleria-sviatost-birmovania-2013/bir9-jpg/ /album/fotogaleria-sviatost-birmovania-2013/bir10-jpg/ /album/fotogaleria-sviatost-birmovania-2013/bir11-jpg/ /album/fotogaleria-sviatost-birmovania-2013/bir12-jpg/ /album/fotogaleria-sviatost-birmovania-2013/bir13-jpg/ /album/fotogaleria-sviatost-birmovania-2013/bir14-jpg/ /album/fotogaleria-sviatost-birmovania-2013/bir15-jpg1/ /album/fotogaleria-sviatost-birmovania-2013/bir16-jpg/ /album/fotogaleria-sviatost-birmovania-2013/bir17-jpg/ /album/fotogaleria-sviatost-birmovania-2013/bir18-jpg/ /album/fotogaleria-sviatost-birmovania-2013/bir19-jpg/ /album/fotogaleria-sviatost-birmovania-2013/bir20-jpg/ /album/fotogaleria-sviatost-birmovania-2013/bir21-jpg/ /album/fotogaleria-sviatost-birmovania-2013/bir22-jpg/ /album/fotogaleria-sviatost-birmovania-2013/bir23-jpg/