Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania (17.04.2022)

 

 1. Zajtra je Veľkonočný pondelok. Sväté omše budú ako v nedeľu.
 2. Na budúcu nedeľu je nedeľa Božieho milosrdenstva. O 15.00 hod. bude Hodina milosrdenstva a o 16.00 hod. bude svätá omša pre rozvedených.
 3. Pozývame Vás tento týždeň o 15.00 hod. na Hodinu milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou oltárnou.
 4. Ďakujeme ženám z VII. skupiny za upratovanie kostola. A tento týždeň prosíme ženy z VIII. skupiny.
 5. Zbierka na pastoračné centrum z minulej nedele činila 3.455 Eur. Pán Boh zaplať.
 6. Tento týždeň: prvoprijímajúce deti budú mať vo štvrtok o 17.00 hod. sv. omšu; birmovanci - II. rok prípravy budú mať vo štvrtok o 19.00 hod. svätú omšu.
 7. V utorok bude Večer milosrdenstva od 20.00 do 22.00 hod.
 8. V stredu o 05.45 hod. bude modlitba otcov.
 9. Tento týždeň bude priamy prenos svätej omše na našej webovej stránke v nedeľu 24. apríla o 09.30 hod.
 10. V pondelok bude v TV Lux o 08.10 hod. krátky dokument s názvom Týždeň s farnosťou. Tento pondelok bude to naša farnosť. Po celý týždeň budeme sa modliť za televíziu Lux.
 11. V najbližší víkend sa uskutoční v Nimnici kurz pre snúbencov. Preto Vás prosíme o modlitbu za tím, ktorý vedie kurz a za samotných snúbencov.
 12. Chceme Vám všetkým vyjadriť úprimné poďakovanie za Vašu účasť na obradoch Veľkého týždňa. Chceme poďakovať zvlášť tým, ktorí pripravovali Boží hrob, oltár adorácie, výzdobu, upratovali kostol, pripravovali pašie, miništrantom, lektorom, komentátorom, pánovi kostolníkovi a najmä mužom a organistom za spev. Sme Vám veľmi vďační za Váš čas, že ste vložili do toho celé svoje srdce.
 13. Napokon Vám chceme popriať veľa Božích milosti. Nech sú Vaše srdcia naplnené pokojom, Vaše duše čisté, aby ste mohli vidieť tvár zmŕtvychvstalého Krista vo všetkých okolnostiach života a naplnení jeho láskou pokorou a tichosťou modlitby pomáhali osvetľovať tmu všade, kam vás Ježiš pošle.
 • V našej farnosti chceme vyčleniť v nedeľu sv. omšu o 7.30 hod. práve hlavne pre ľudí
  nad 65 rokov .
  To neznamená že nemôžete prísť na inú svätú omšu, než na tú, ktorá je pre Vás určená:
  Našim úmyslom nie je Vás diskriminovať, ale chrániť vaše zdravie.
  Na dverách pri vstupe do kostola sú umiestnené upozornenia na platné opatrenia.
  Preto Vás prosíme, aby ste si ich prečítali a dodržiavali.
  Keďže v danej fáze ešte nie je možné naplno využiť kapacitu chrámov, V našom kostole je
  približne 100 miest, ktoré sú označené žltým kruhom, Na týchto označených miestach
  veriaci môžu v laviciach (či v radoch stoličiek) sedieť, pri zachovaní pravidla obsadenia
  každého druhého radu a dvojmetrových odstupov. Na choruse na podlahe sú označené
  miesta určené na státie, aby medzi jednotlivými veriacimi zostali minimálne dvojmetrové
  odstupy.
  Ak bude naplnená kapacita kostola, máme ešte možnosť sa postaviť pred kostolom ,
  takisto pamätajme na dvojmetrové odstupy. V nedeľu zabezpečíme vonkajšie ozvučenie.
  V kostole musíme zabezpečiť vetranie, aby vzduch vo vnútri nezostal celkom bez pohybu.
  Pravidelne po sv. omši je potrebné dezinfikovať kľučky a kontaktné plochy. Znak pokoja
  vynechávame alebo nahrádzame úkonom hlavy. Sväteničky zostávajú prázdne, v
  laviciach nech nie sú spoločné knižky, texty, či ružence.
  Pri vstupe do kostola bude pre Vás k dispozícii stolík s dezinfekciou na ruky.
  Podobný stolík budeme mať aj my kňazi pre rozdávanie svätého prijímania: ak by došlo
  ku kontaktu s veriacim, aby sme mohli, my kňazi možnosť dezinfikovať si ruky.
  Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva do rúk.
  Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech na to
  upozorní kňaza pred bohoslužbou, a príde na sväté prijímanie na záver, ako posledný.