Živý ruženec

Bratstvo Živého ruženca vzniklo z iniciatívy Márie Paulíny Jaricot vo Francúzsku. Narodila sa v Lyone, kde žila od r. 1799 do r. 1862. Jej brat sa stáva kňazom a odchádza na misie. Paulína organizuje peňažné zbierky, vytvára malé skupiny, ktoré začínajú pomáhať misionárom. Na spôsob misijných skupín zakladá ružencové pätnástky, ktoré sa stanú počiatkom skupiny Živého ruženca.

Záväzky člena Živého ruženca:

      Živý ruženec tvorí skupina dvadsiatich členov, tzv. ruža. Určený člen - horliteľ ruže - je zodpovedný za výmenu a rozdeľovanie tajomstiev. Tajomstvá sa vymieňajú každý mesiac. Člen Živého ruženca sa každý deň pomodlí jeden desiatok posvätného ruženca, ktorý je mu pridelený, za obrátenie hriešnikov, za živých i zosnulých členov Ružencového bratstva, rehoľu dominikánov a miestnu farnosť. K týmto úmyslom môže pridať aj ďalšie. Raz v mesiaci sa stretáva na spoločnej modlitbe ruženca s ostatnými členmi Živého ruženca, kde si vymenia ružencové tajomstvá.

 Radostný ruženec 
 Bolestný ruženec 
Slávnostný ruženec
Ruženec svetla
Ruženec Božieho milosrdenstva
Ruženec k Duchu Svätému
Františkánsky ruženec
Sedembolestný ruženec
Obetný ruženec pátra Pia
 
TIP:

Odporúčame Vám 
10 zázrakov ruženca
(Zachej.sk)

 

Ako sa správne modliť svätý ruženec: TU