Miništranti

 

Formácia miništrantov

Stretnutia miništrantov

Úvod Kto je to miništrant Liturgický rok
Bohoslužobné predmety Liturgické úkony Liturgická symbolika

 

Príručka pre miništrantov: Prirucka_pre_ministrantov.pdf (228,1 kB)

TIP:

Odporúčame Vám knihu 
Svätý Dominik Savio (Zachej.sk)