Biblické stretnutia

Evanjelium podľa Matúša Evanjelium podľa Mareka Evanjelium podľa Lukáša Evanjelium podľa Jána
Modlitba pred čítaním Svätého písma Modlitba po čítaní Svätého písma
Milosrdný Bože,
vo svojej nevýslovnej láske
nás zahrnuješ hojným požehnaním.
Ďakujem ti, že môžem tvoje slovo
ohlasovať svojim bratom a sestrám.
Prosím ťa, otvor moje pery,
aby moje ústa ohlasovali tvoju slávu.
Nech nás vedie tvoj Svätý Duch,
aby nám pri počúvaní tvojho slova
horeli srdcia ako emauzským učeníkom,
veď tvoje slovo je živé a účinné.
Amen.
Nekonečne milosrdný Bože,
ďakujem ti, že som mohol slúžiť
svojim blížnym
dôstojným prednášaním
tvojho slova.
Prosím ťa, aby tvoje slová
boli hlboko v mojom srdci
a daj, nech ich uchovávam
a rozjímam o nich ako Panna Mária.
Amen.
Modlitba pri súkromnom čítaní a počúvaní Svätého písma

Nebeský Otče,
ty si nám prikázal počúvať
tvojho milovaného Syna;
s vierou beriem do rúk Sväté písmo.
Verím, že obsahuje slová,
ktoré mi majú byť svetlom na životnej ceste.
Bože Duchu Svätý,
ty si vnukol svätopiscom, čo majú napísať;
prosím ťa,
živ moju vieru svojím slovom,
pomáhaj mi všetky tieto slová pochopiť
a daj mi silu podľa nich žiť.
Amen.

Imprimatur: Stanislaus Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis.
Bratislavae, die 26 Octobris 2010, Nr. 4492/2010.

Symboly evanjelistov

 

Užitočné linky:

Sväté písmo na internete https://www.svatepismo.sk/index.php
Ročný plán čítania svätého písma https://chnv.rimkat.sk/download/Ro%C4%8Dn%C3%BD%20pl%C3%A1n%20%C4%8D%C3%ADtania%20Biblie.pdf
theWord

Najlepší program zadarmo na štúdium Svätého písma pre operačný systém Windows. Je kompletne preložený do Slovenčiny, umožňuje porovnávať jednotlivé preklady, pracovať s originálnymi hebrejskými a gréckymi textami, s poznámkami a má výborný vyhľadávací nástroj. Obsahuje aj monitorovanie schránky, ktoré zobrazí príslušné verše, keď sa skopírujú do schránky.“ Program sa dá nainštalovať aj do jedného adresára na USB flash kľúč (voľba pri inštalácii), aby ste si mohli Bibliu nosiť „so sebou“. Ako na to?

  • Program si môžete stiahnuť na adrese www.theword.gr.
  • Po inštalácii sa dá „poslovenčiť“ stiahnutím prekladu z Downloads => Program translation – „Slovak language file“.
  • Slovenský preklad Biblie nájdete v menu pod Downloads => Module Library – „Slovak“.
TIP:

Odporúčame Vám knihu Marek - Komentáre k Novému zákonu (Zachej.sk)