Aktivity

Jasličková pobožnosť

Jasličková pobožnosť
  Počas adventu sa deti každoročne pod vedením animátorov pripravujú na jasličkovú slávnosť. Ich námaha a snaha vyvrcholí počas vianočných sviatkov, keď sa v kaplnke všetci zídeme, aby sme si spoločne pripomenuli narodenie Ježiška v Betleheme. 25. decembra sa v kaplnke svätej Heleny...

Prvá farská púť do Čenstochovej

Prvá farská púť do Čenstochovej
  Dňa 17. novembra 2011 sme uskutočnili našu prvú farskú púť. Cieľom nášho putovania bola Čenstochová - najväčšie pútnické miesto v Poľsku. Hoci sme putovali ako veriaci nielen z našej, ale aj okolitých farností, predsa nás spájalo silné puto viery a láska k Matke Božej. Po prehliadke...