Aktivity

Jasličková pobožnosť

Jasličková pobožnosť
  Počas adventu sa deti každoročne pod vedením animátorov pripravujú na jasličkovú slávnosť. Ich námaha a snaha vyvrcholí počas vianočných sviatkov, keď sa v kaplnke všetci zídeme, aby sme si spoločne pripomenuli narodenie Ježiška v Betleheme. 25. decembra sa v kaplnke svätej Heleny...