Sviatosť krstu

Sviatosť krstu

 

Krst v našej farnosti
  1. Nakoľko je prvou sviatosťou, ktorá uvádza do kresťanského spoločenstva i do duchovného života, má byť vysluhovaný slávnostne pred celým zhromaždením cirkevnej obce, pri nedeľnej bohoslužbe. Tak hovoria závery II. Vatikánskeho koncilu.
  2. V našom farskom kostole preto krstime takto: každú sobotu počas večernej sv. omše o 18.00 hod., ktorá je s nedeľnou platnosťou a v nedeľu o 12.15 hod. po sv. omši.
  3. Krstná náuka sa bude konať obvykle na fare alebo kňaz prichádza do rodiny. Je vhodné, aby sa krstná náuka uskutočnila ešte pred narodením dieťaťa.

Na náuke sa majú zúčastniť rodičia a krstní rodičia. Krstní rodičia majú byť dospelí kresťania, ktorí sú pobirmovaní. V prípade, že sú manželia, majú byť cirkevne zosobášení. Ak sú nejasnosti ohľadom krstných rodičov, treba o tom vopred hovoriť s kňazom

Nahlasovanie krstu: Prosíme, aby ste oznámili, že chcete krstiť dostatočne vopred tel: 432 68 71, resp. priamo v kostole. Odporúčame manželom, aby počas tehotenstva prichádzali do kostola a prijali požehnanie matky pred pôrodom, ktoré sa koná vždy po sv. omši pre rodiny v utorok.

Čo na zápis?

Na zápis ku krstu treba prísť na farský úrad: Rozkvet 4897. Je potrebné, aby prišiel požiadať o krst aspoň jeden z rodičov.

  • Poučenie pred krstom si dohodnú osobne. Poučenie robí kňaz osobne a prichádza do rodiny, alebo pre iné okolnosti na farskom úrade. krstíme každú sobotu o 1800 hod. počas sv. omše a v nedeľu o 1215 hod. po sv. omši.
  • Pred krstom odporúčame rodičom aj krstným rodičom prijať sviatosť zmierenia (spoveď), ktorú  prijmú pred a počas ranných a večerných sv. omši počas týždňa.
  • Ak rodičia dieťaťa nie sú sviatostne zosobášení – veľmi ochotne im vyjdeme v ústrety pri náprave manželstva.

 

Krst staršieho dieťaťa

Ak je vaše dieťa v 3. ročniku zákl. školy a ešte nie je pokrstené a chodí na náboženstvo, krst mu môže byť vyslúžený pred slávnosťou Prvého sv. prijímania. Podrobnosti Vám budú vysvetlené na farskom úrade.

Potrebné je priniesť:
  • rodný list dieťaťa,
  • informácie o krstných rodičoch (krstný rodič má byť praktizujúci kresťan, ktorý prijal všetky iniciačné sviatosti (krst, Eucharistiu, birmovanie), nerozvedený. V prípade slobodných ľudí, aby nežili spolu ako manželia bez sviatosti manželstva,
  • ak rodičia žiadajú o krst nie v mieste bydliska, treba povolenie z farnosti, z ktorej majú kanonické bydlisko (aspoň 3 mesiace).

Krst dospelého

Ak máte záujem o krst, prihláste sa na farskom úrade, kde Vám budú ochotne poskytnuté všetky informácie. Prípravné stretnutia začínajú vždy v septembri. Počas prípravy Vám budú vysvetlené pravdy viery a konanie kresťana. Zároveň s krstom Vám bude vyslúžená sviatosť birmovania a sviatosť Eucharistie.


Doplňujúce informácie o sviatosti krstu na základe Katechizmu katolickej Cirkvi

1. Kto môže prijať krst a kto môže krstiť?

01.10.2012 09:15

2. Krstná milosť

01.10.2012 09:16

3. Nevyhnutná potreba krstu

01.10.2012 09:19

4. Ako sa slávi sviatosť krstu

01.10.2012 09:19

5. Sviatosť krstu - názov, predpoveď, ustanovenie

01.10.2012 09:20
TIP:

Odporúčame Vám knihu 
Sviatosti - Krst 
(Zachej.sk)