História

Naša mladá farnosť vznikla 1. januára 2009, kedy bola oficiálne spísaná zápisnica o kánonickom oznámení biskupského dekrétu zriaďujúceho farnosť Považská Bystrica - Rozkvet.

Počas slávnostnej svätej omše celebrovanej tento deň o 10:00 hodine v kostole svätej Heleny na sídlisku Rozkvet, ktorej predsedal žilinský biskup Mons. Tomáš Galis, bol prečítaním do platnosti uvedený ním vydaný biskupský dekrét zo dňa 11. decembra 2008, ktorým sa územie sídliska Rozkvet a jej veriaci kánonicko-právne vyčleňujú zo zväzku farnosti Považská Bystrica, do ktorej doteraz patrilo, a ustanovuje sa na samostatnú farnosť s úradným názvom Farnosť Považská Bystrica - Rozkvet.

Následne bol v rámci tohto eucharistického slávenia do úradu jej prvého farára uvedený ThLic. Krzyszycha Wieslaw MS a to na základe poverenia žilinským biskupským dekrétom zo dňa 12. decembra 2008.

Na slávnostnej svätej omši bol prítomný veľký počet veriacich novozriadenej farnosti, ktorí tieto skutočnosti s radosťou vzali na vedomie. Kiežby dušpastiersa starostlivosť o jej veriacich priniesla mnoho dobra na príhovor Preblahoslavenej Panny Márie a svätej Heleny, patrónky farnosti.

Fotogaléria: Zriadenie našej farnosti

/album/fotogaleria-zriadenie-nasej-farnosti/imgp1224-jpg/ /album/fotogaleria-zriadenie-nasej-farnosti/imgp1244-jpg/ /album/fotogaleria-zriadenie-nasej-farnosti/imgp1246-jpg/ /album/fotogaleria-zriadenie-nasej-farnosti/imgp1263-jpg/ /album/fotogaleria-zriadenie-nasej-farnosti/imgp1267-jpg/