Považskobystrický dekanát

 

Farnosti Považskobystrického dekanátu patria od 14. februára 2008 do Žilinskej diecézy. Dekanát má 16 farností, v ktorých v súčasnosti pôsobí 21 kňazov v pastoračnej službe, 3 kňazi a 2 diakoni na odpočinku.

 

MAZÚCH Pavol, PaedDr. ThLic. (*14.1.1966)

od 1. júla 2013 dekan považskobystrického dekanátu

Narodil sa 14. januára 1966 v Žiline. Pochádza z Veľkého Rovného. Po maturite na gymnáziu v Bytči bol prijatý na Rímskokatolícku cyrilometodskú bohosloveckú fakultu do Bratislavy. Po jej skončení bol 17. júna 1989 vysvätený za kňaza.

Pôsobiská:

  • Čadca (1989),
  • Nováky (1991),
  • Pruské (1992),
  • Diviaky nad Nitricou (1992 - 2002),
  • Kysucké Nové Mesto (2002 - 2013).
S účinnosťou od 1. januára 1995 bol vymenovaný za dekana Rudnianskeho dekanátu. Možno povedať, že bol kňazom, ktorý sa aktívne venoval mládeži, ktorá našla svoj druhý domov na fare. Vo farnosti začali pôsobiť dva mládežnícke zbory pri farskom kostole v Diviakoch nad Nitricou a vo filiálnom kostole v Diviackej Novej Vsi. V obciach farnosti sa začala rozvíjať spolková činnosť a bola ustanovená farská rada. Pozoruhodne sa zvýšila návštevnosť bohoslužieb, a to najmä mladými ľuďmi, ktorých býva často viac ako starších. Za jeho pôsobenia bol opravený farský kostol, v ktorom bola vykonaná rekonštrukcia elektrického vedenia, následne nové vymaľovanie kostola, zreštaurovanie oltárov, sôch a krížovej cesty. Bol zakúpený nový organ a nové lavice z dubového dreva. Okolie kostola bolo vydláždené novou zámkovou dlažbou. Farská budova bola zreštaurovaná pre súčasné potreby fary, vrátane bytu pre kaplána. Pre filiálny kostol v Diviackej Novej Vsi bol zakúpený starší organ, ktorý po rekonštrukcii spĺňa všetky podmienky pre liturgické slávenia. Pre tento kostol dal v roku 1994 odliať v Košiciach nový zvon Najsvätejšej Trojice. Za jeho pôsobenia bola v marci roku 1999 vykonaná kanonická vizitácia nitrianskym pomocným biskupom Mons. Františkom Rábekom. V tom istom roku bol menovaný za člena rady SSV.

 

Erb dekanátu

Zlatý dvojkríž v pravej modrej polovici štítu má pôvod v erbe Žilinskej diecézy na znak toho, že dekanát patrí do tejto diecézy.

Ľalia je atribútom blahoslavenej Panny Márie, ktorej je zasvätený farský kostol v Považskej Bystrici. Tým je vyjadrený pôvod názvu dekanátu v názve jeho sídla a farnosti.

Erbový štít je prevýšený čiernym kňazským klobúkom s dvoma čiernymi strapcami na každej strane, tak ako to podľa pravidiel cirkevnej heraldiky prináleží dekanovi a dekanátu.

Autorom erbu je Mgr. Ing. Miroslav Glejtek.

 

Internetové stránky farností nášho dekanátu
Dolná Mariková Dolný Moštenec Domaniža
Horná Mariková Jasenica Papradno
Podskalie Považská Bystrica Považská Teplá
Považské Podhradie Prečín Pružina
Slopná Sverepec Udiča