Dňa 14. februára 2008 Svätý Otec Benedikt XVI. zriadil Žilinskú diecézu a za prvého žilinského diecézneho biskupa vymenoval Mons. doc. ThDr. Tomáša Galisa, PhD., dovtedy titulárneho bitského a banskobystrického pomocného biskupa. Farský kostol Najsvätejšej Trojice v Žiline ustanovil za katedrálny chrám diecézy. Mons. Tomáš Galis kánonicky prevzal úrad žilinského biskupa v Žiline dňa 15. marca 2008. Latinský názov diecézy určila Kongregácia pre biskupov v tvare „Dioecesis Žilinensis“. Nebeskými patrónmi Žilinskej diecézy sú naši slovanskí vierozvestovia svätí Cyril a Metod.

  

 

Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD.

 

Dňa 14. 2. 2008 pápež Benedikt XVI. vymenoval Mons. Tomáša Galisa, doterajšieho pomocného biskupa Banskobystrickej diecézy, za prvého diecézneho biskupa novozriadenej Žilinskej diecézy.

 

Biskupské heslo:

PER MARIAM AD IESUM

(Cez Máriu k Ježišovi)

Podrobnejšie informácie o našej diecéze nájdete tu: www.dcza.sk

Dekanáty našej diecézy:

Martin Varín Kysucké Nové Mesto
Čadca Bytča Rajec
Považská Bystrica Púchov Ilava