Archív článkov

3. Ustanovenie a vykonávanie sviatosti pomazania chorých

01.10.2012 13:54
Zdravie je pre človeka výnimočný dar. Snažíme sa vyhýbať chorobám. Prajeme si veľa zdravia. Keď sa nás dotýka choroba, s veľkou túžbou očakávame pomoc. Hľadáme dobrých lekárov, nemocnice a zázračné lieky. Ako veriaci ľudia nie vždy hľadáme posilnenie a úľavu v chorobe...

2. Ako sa slávi sviatosť pomazania chorých?

01.10.2012 13:53
Choroba, utrpenie a staroba sú náročnou skúsenosťou každého človeka. Vždy prichádzajú príliš skoro a nemilosrdne nám dajú pocítiť bezmocnosť, obmedzenosť a pominuteľnosť ľudského života. Každý veriaci - okrem ľudskej pomoci - dostal dar z neba – sviatosť pomazania chorých,...

1. Učinky slávenia sviatosti pomazania chorých

01.10.2012 13:53
V Evanjeliách nachádzame veľa opisov Ježišových stretnutí s chorými. Spasiteľ uzdravoval nielen ich telo, ale aj dušu. Dnes je naďalej prítomný medzi chorými, trpiacimi skrze viditeľný znak svojej milosti – sviatosť pomazania chorých, ktorú vysluhuje Cirkev. Ako Boh koná skrze túto...

11. Obrátenie srdca - vnútorné pokánie

01.10.2012 13:49
Často počujeme od kňazov výzvu na obrátenie a pokánie. Mnohí si môžu položiť otázku: Čo  znamená obrátiť sa a robiť pokánie? Výzva na pokánie je jedným zo základných prvkov biblického odkazu. Pojem pokánia sa tvoril súčasne s pojmom hriechu. Pôvodne hriech chápali...

10. Nevyhnutnosť obrátenia pre hriešnikov

01.10.2012 13:48
aNiekedy počujeme výzvu na obrátenie. Tento pojem súvisí viac s ľuďmi, ktorí ešte nepočuli o Ježišovi Kristovi, než s osobami, ktoré prijali krst a zaviazali sa žiť v súlade s Evanjeliom. Kto sa teda musí obrátiť? Katechizmus učí, že Ježišova výzva na obrátenie sa...

9. Sviatosť pokánia a zmierenia

01.10.2012 13:47
Je náročné vyznávať svoje hriechy. Preto niektorí, keď počujú o sviatosti zmierenia hovoria:prečo sa mám spovedať kňazovi? Predsa len Boh môže mi odpustiť!             Na tieto pochybnosti odpovedá katechizmus nasledovne: “Jedine Boh...

8. Spytovanie svedomia

01.10.2012 13:46
Ako sa máme pripraviť na spoveď, aby bola dobrá a prinášala ovocie? Ako máme chápať spytovanie svedomia (spovedné zrkadlo), ktoré je v modlitebnej knižke? Tieto otázky chcú položiť ľudia kňazovi, ktorí hľadajú pomoc, aby prežili správne sviatosť zmierenia. Veľa ľudí nie je spokojných so...

7. Lútosť a predsavzatie polepšiť sa

01.10.2012 13:45
Veľakrát sa nám stalo, že sme sa pohádali s druhým človekom. Je nám ťažko uznať, že pravdu má ten druhý a povedať slová: „Prepáč, už sa to viac nezopakuje“. Je veľmi náročné uznať svoju vinu, že sme  konali nesprávne, vystrieť ruku ako gesto zmierenia a pochopiť vlastnú...

6. Vyznanie hriechov

01.10.2012 13:45
Veľa ľudí, keď si chce urobiť poriadok vo svojom živote, hľadá pomoc u psychológov. Často pred psychológom zverejňujú svoje skryté a hanblivé okamihy svojho života, aby získali pomoc. Na druhej strane, veľa ľudí pochybuje o zmysle vyznania svojich hriechov pred Bohom. A jedine...

5. Zadosťučinenie

01.10.2012 13:44
Zlé skutky zanechávajú následky, ktoré nie je možné vždy napraviť obyčajným slovom „prepáč“. Krivdy, ktoré boli spôsobené iným, je potrebné opraviť. Nestačí len odprosiť, keď niekto kvôli nám  niečo stratil. Aj vtedy, keď sa  zmierime, máme povinnosť  túto stratu vyrovnať. Naše...