Ruženec k Sedembolestnej Panne Márii
Dnes viac než inokedy potrebuje náš národ ochranu Panny Márie, ktorá je patrónkou nášho národa. Modlitbou sedembolestného ruženca a rozjímaním o utrpení Panny Márie chceme prosiť o obnovu viery a pokoja v našich srdciach, našich rodinách, našom národe. 
 
Modlitba sedembolestného ruženca:
 

Verím Boha, Sláva, Otče náš, Zdravas Mária milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš,

 • ktorý nech rozmnožuje v nás úctu k Sedembolestnej Matke,
 • dôveru k Sedembolestnej Matke,
 • lásku k Sedembolestnej Matke.

Tajomstvá:

 1. Ktorého utrpenie ti bolo od Simeona zvestované.
 2. S ktorým si do Egypta utekala.
 3. Ktorého si s bolesťou tri  dni hľadala.
 4. Ktorý sa s Tebou stretol na krížovej ceste
 5. Ktorého si videla na kríži umierať.
 6. Ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí.
 7. Ktorého si s bolesťou do hrobu položila.

Každé tajomstvo sa modlí: 

 • Otče náš....
 • Zdravas 7x...
 • Sláva....
 • Svätá Matka Krista rany, ktorými bol doráňaný hlboko mi v srdce vtlač. 

Po poslednom tajomstve sa modlí: 3x Zdravas Mária...Ježiš, ktorého si s bolesťou oplakávala. Svätá Mária...

Modlime sa:

Prosíme ťa Božský Spasiteľ, dožič nám, aby sme sa stali účastnými zásluh tvojho utrpenia, keď úctivo rozjímame o mukách a bolestiach tvojej panenskej Matky, ktoré prebodli jej nevinnú dušu, ako jej to predpovedal svätý starec Simeon. Amen.