Rôzne

Zázrak na Veľký piatok (relikvia tŕňa z Kristovej koruny)

Zázrak na Veľký piatok (relikvia tŕňa z Kristovej koruny)
  Obyvatelia talianskeho mesta Andria uchovávajú v katedrále veľký poklad: relikviu tŕňa z Kristovej koruny. V rokoch, keď Veľký piatok pripadne na 25. marca, čiže na slávnosť Zvestovania, tŕň zázračne zakvitne. To isté sa udialo aj v minulom roku. Ako púčiky kvetov Dňa 25....

Briege Mc Kenna & Henry Libersat: Zázraky sa dejú

Briege Mc Kenna & Henry Libersat: Zázraky sa dejú
Niektorí ľudia veria na zázraky. Sestra Briege McKenna nielen verí, ale aj vidí, že zázraky sa dejú. Roku 1970 bola zázračne uzdravená z reumatickej artritídy a odvtedy bola svedkom toľkých uzdravení a zázrakov, že si to väčšina kresťanov nedokáže ani predstaviť. Vo svojej uzdravovacej službe...

Návrat márnotratného syna alebo Nekonečná Božia láska

Návrat márnotratného syna alebo Nekonečná Božia láska
  Evanjeliový text: Lk 15 Rembrandtov obraz: Návrat márnotratného (strateného) syna autor: Harmenszoon Rembrandt van Rijn (1606-1669) múzeum: Ermitáž (Petrohrad) rozmery: 2,8 m x 1,8 m MLADŠÍ SYN   Má otrhaný odev, ale za pásom má drahocenný...

Svätý grál vo Valencii

Svätý grál vo Valencii
  Mesto Valencia je starobylé a veľmi pôvabné. Leží pri Stredozemnom mori na brehoch rieky Turia a má cez milión obyvateľov. Významným miesto tohto krásneho mesta je aj katedrála V katedrále je v zvláštnej kaplnke uctievaný Svätý grál. Jedná sa o pohár z červeného...

Františkánsky kríž (Kríž z kostolíka San Damiano)

Františkánsky kríž (Kríž z kostolíka San Damiano)
  Tento Kristus z ikony z kostolíka San Damiano je ten istý, ktorý oslovil jedného mladíka z Assisi a povedal mu: „František, choď a oprav môj dom, ktorý, ako vidíš, sa rúca.“ On to zobral vážne a odpovedal Bohu: „Urobím to rád, Pane,“ a znova zbudoval nielen kostolík, v ktorom práve bol a...

Teologička očistca

Teologička očistca
Svätá Katarína Janovská (1447-1510) patrí k veľkým mystičkám stredoveku. Od Boha mala dar úplne nového chápania Božej lásky. Právom jej patrí titul „teologička očistca“, pretože to, čo jej dal Boh spoznať o tomto stave očisťovania duše, bolo v úplnom protiklade k vtedajším bežným predstavám o...

Posolstvá Božského Srdca svetu vizionárke Jozefe Menéndezovej

Posolstvá Božského Srdca svetu vizionárke Jozefe Menéndezovej
  Tejto španielskej sestre diktoval sám Pán Ježiš Posolstvá Najsvätejšieho Božského Srdca svetu. V roku 1919 vstúpila do kláštora Družiny Božského srdca v Les Feuillants pri Poitiers vo Francúzsku. Žiadna z tých, ktoré s ňou žili, okrem Matiek predstavených, nevedela nič o jej tajomnom spojení...

Evanjelium ako mi bolo odhalené

Evanjelium ako mi bolo odhalené
  Kto bol Mária Valtorta? Mária Valtorta sa narodila 14. marca 1897 v Caserte rodičom pochádzajúcim z Lombardie. Otec Jozef sa narodil v Mantove roku 1862, vykonával službu pri 19. hlavnom jazdeckom regimente ako poddôstojník v hodnosti hlavného zbrojného strážmajstra. Dobrý a ústupčivý človek...

Pražské Jezuliatko

Pražské Jezuliatko
  Úcte ľudí je v kostole Panny Márie Víťaznej na Malej Strane vystavená soška malého Ježíška. Denne sa pred ním modlia ľudia z niekoľkých zemí sveta. Soška je vysoká 47 cm, drevená a povrch má modelovaný z farebného vosku. Soška predstavuje malé dieťa, oblečené v dlhej košieľke. Pravicou...

Eucharistia v živote Marty Robinovej

Eucharistia v živote Marty Robinovej
  Marta Robinová (1902-1981) je jednou z najväčších mystičiek a stigmatičiek 20.storočia. Každý piatok prežívala drámu Kristovho utrpenia a smrti – na jej tele sa pritom objavovali krvácajúce stigmy Vykupiteľových rán. Avšak verejnú mienku i svet vedy najväčšmi udivovala skutočnosť, že viac...

Život z Tela

Život z Tela
Terézia sa narodila 8. apríla 1898 v Konnersreuthe ako prvé z jedenástich detí, v chudobnej krajčírskej rodine. V roku 1918 pri hasení požiaru si vykĺbila chrbticu, čo spôsobilo jej postupné ochrnutie. Odvtedy bola pripútaná na lôžko v rodičovskom dome. Pokusy o vyliečenie v nemocnici boli...

Plačúca tvár Krista

Plačúca tvár Krista
  Staršia pani, ktorú poznám pre jej obetavú pomoc trpiacim a strateným ľuďom v Paríži, mi darovala niekoľko fotografií urobených jej známym fotografom M. Vaissierom, obyvateľom Toulouse. Sú to reprodukcie maľby o rozmeroch 14,5 x 20,5 cm, zobrazujúcej tvár ukrižovaného Krista. K...

Šatka z Manopella

Šatka z Manopella
  „Volto santo! V Manopelle je najväčší zázrak, aký máme.“ (sv. Páter Pio) Na šatke s rozmermi 17 x 24 cm, uloženej v striebornom relikviári, ktorý je verejne vystavený na hlavnom oltári v manopellskom kostole, sa nachádza podobizeň zmŕtvychvstalého Krista. Už 20 rokov množstvo...

Turínske plátno

Turínske plátno
"Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, a povedala im: „Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili.“ Peter a ten druhý učeník sa...

Vizionárka Myrna Nazzour z Damašku

Vizionárka Myrna Nazzour z Damašku
  Pred jeho bránami sa obrátil sv. Pavol. Kresťanstvo tu pretrvalo od tých čias až dodnes. Tu, v kresťanskej štvrti Sufanieh, v rodine mladých novomanželov - gréckokatolíčky Myrny (nar. r. 1964, stredoškolské vzdelanie) a Nikolasa Nazzoura, pravoslávneho vyznania, začal 26. novembra 1982...

Mystička Catalina Rivas – O svätej spovedi

Mystička Catalina Rivas – O svätej spovedi
  Catalina Rivas žije v Cochabambe /čítaj Kočabambe/ v Bolívii. V prvej polovici deväťdesiatych rokov minulého storočia si ju Ježiš vyvolil, aby skrze ňu odovzdával svetu svoje posolstvá lásky a milosrdenstva. Nazýva ju „svojou sekretárkou“ a ona zapisuje to, čo jej Ježiš diktuje . (www...

Prekvapujúce tajomstvo duší v očistci

Prekvapujúce tajomstvo duší v očistci
Mária Simma bola rakúskou mystičkou. Už 50 rokov ju vďaka osobitnému Božiemu daru, ktorý je v dejinách Cirkvi známy, navštevovali duše v očistci. Tento rozhovor bol uskutočnený počas jej života, nakoľko v roku 2004 vo veku 89 rokov zomrela. Sestra Emmanuela : O čo vás žiadajú duše z očistca...

Svätica z Lecce - patrónka v pokušení diabla

Svätica z Lecce - patrónka v pokušení diabla
  Sv. Gemma Galgani sa narodila 12.marca 1878 v jednej talianskej dedinke pri meste Lucca. Jej matka Angela bola veľmi nábožná a svoje deti od malička vychovávala v náboženskom duchu. Gemmu to poznačilo na celý život, modlitbu si už v detskom veku veľmi obľúbila. Keď však mala sedem rokov,...

Zázračný olej sv. Charbela z Libanonu

Zázračný olej sv. Charbela z Libanonu
  Kto bol sv. Charbel Makhlouf? Sv. Charbel Makhlouf je známy ako pustovník z Annaya. Tento maronitský kresťan žil v Libanone v rokoch 1828 –1898. Je považovaný za jedného z najväčších divotvorcov 19. storočia. Už za svojho života bol vzorom dokonalého mnícha pustovníka a ľudia ho považovali...

Zázrak skvapalnenia kvi svätého Januára v Neapole

Zázrak skvapalnenia kvi svätého Januára v Neapole
  Talianske mesto Neapol je bohaté na zvláštnosti, ktoré upútajú cudzieho návštevníka. Medzi ne patrí jedna, čo živo zaujíma nielen cudzincov, ale aj samých Neapolčanov, hoci sa opakuje každý rok niekoľko ráz. Je to skvapalnenie krvi sv. Januára, hlavného patróna Neapola. Spomenutá krv je...