Rôzne

Katechézy pápeža Františka

Katechézy pápeža Františka
  Pripravili sme pre Vás dokumenty, v ktorom sú zhromaždené všetky katechézy pápeža Františka z cyklu vysvetľujúcom jednotlivé časti svätej omše, ktoré postupne odzneli vo Vatikáne od začiatku tohto roku, ako aj katechézy o sviatosti krstu a birmovania. Prajeme príjemné čítanie a veríme, že...

Zázrak na Veľký piatok (relikvia tŕňa z Kristovej koruny)

Zázrak na Veľký piatok (relikvia tŕňa z Kristovej koruny)
  Obyvatelia talianskeho mesta Andria uchovávajú v katedrále veľký poklad: relikviu tŕňa z Kristovej koruny. V rokoch, keď Veľký piatok pripadne na 25. marca, čiže na slávnosť Zvestovania, tŕň zázračne zakvitne. To isté sa udialo aj v minulom roku. Ako púčiky kvetov Dňa 25....

Briege Mc Kenna & Henry Libersat: Zázraky sa dejú

Briege Mc Kenna & Henry Libersat: Zázraky sa dejú
Niektorí ľudia veria na zázraky. Sestra Briege McKenna nielen verí, ale aj vidí, že zázraky sa dejú. Roku 1970 bola zázračne uzdravená z reumatickej artritídy a odvtedy bola svedkom toľkých uzdravení a zázrakov, že si to väčšina kresťanov nedokáže ani predstaviť. Vo svojej uzdravovacej službe...

Návrat márnotratného syna alebo Nekonečná Božia láska

Návrat márnotratného syna alebo Nekonečná Božia láska
  Evanjeliový text: Lk 15 Rembrandtov obraz: Návrat márnotratného (strateného) syna autor: Harmenszoon Rembrandt van Rijn (1606-1669) múzeum: Ermitáž (Petrohrad) rozmery: 2,8 m x 1,8 m MLADŠÍ SYN   Má otrhaný odev, ale za pásom má drahocenný...

Svätý grál vo Valencii

Svätý grál vo Valencii
  Mesto Valencia je starobylé a veľmi pôvabné. Leží pri Stredozemnom mori na brehoch rieky Turia a má cez milión obyvateľov. Významným miesto tohto krásneho mesta je aj katedrála V katedrále je v zvláštnej kaplnke uctievaný Svätý grál. Jedná sa o pohár z červeného...

Františkánsky kríž (Kríž z kostolíka San Damiano)

Františkánsky kríž (Kríž z kostolíka San Damiano)
  Tento Kristus z ikony z kostolíka San Damiano je ten istý, ktorý oslovil jedného mladíka z Assisi a povedal mu: „František, choď a oprav môj dom, ktorý, ako vidíš, sa rúca.“ On to zobral vážne a odpovedal Bohu: „Urobím to rád, Pane,“ a znova zbudoval nielen kostolík, v ktorom práve bol a...

Teologička očistca

Teologička očistca
Svätá Katarína Janovská (1447-1510) patrí k veľkým mystičkám stredoveku. Od Boha mala dar úplne nového chápania Božej lásky. Právom jej patrí titul „teologička očistca“, pretože to, čo jej dal Boh spoznať o tomto stave očisťovania duše, bolo v úplnom protiklade k vtedajším bežným predstavám o...

Posolstvá Božského Srdca svetu vizionárke Jozefe Menéndezovej

Posolstvá Božského Srdca svetu vizionárke Jozefe Menéndezovej
  Tejto španielskej sestre diktoval sám Pán Ježiš Posolstvá Najsvätejšieho Božského Srdca svetu. V roku 1919 vstúpila do kláštora Družiny Božského srdca v Les Feuillants pri Poitiers vo Francúzsku. Žiadna z tých, ktoré s ňou žili, okrem Matiek predstavených, nevedela nič o jej tajomnom spojení...

Evanjelium ako mi bolo odhalené

Evanjelium ako mi bolo odhalené
  Kto bol Mária Valtorta? Mária Valtorta sa narodila 14. marca 1897 v Caserte rodičom pochádzajúcim z Lombardie. Otec Jozef sa narodil v Mantove roku 1862, vykonával službu pri 19. hlavnom jazdeckom regimente ako poddôstojník v hodnosti hlavného zbrojného strážmajstra. Dobrý a ústupčivý človek...

Pražské Jezuliatko

Pražské Jezuliatko
  Úcte ľudí je v kostole Panny Márie Víťaznej na Malej Strane vystavená soška malého Ježíška. Denne sa pred ním modlia ľudia z niekoľkých zemí sveta. Soška je vysoká 47 cm, drevená a povrch má modelovaný z farebného vosku. Soška predstavuje malé dieťa, oblečené v dlhej košieľke. Pravicou...

Eucharistia v živote Marty Robinovej

Eucharistia v živote Marty Robinovej
  Marta Robinová (1902-1981) je jednou z najväčších mystičiek a stigmatičiek 20.storočia. Každý piatok prežívala drámu Kristovho utrpenia a smrti – na jej tele sa pritom objavovali krvácajúce stigmy Vykupiteľových rán. Avšak verejnú mienku i svet vedy najväčšmi udivovala skutočnosť, že viac...

Život z Tela

Život z Tela
Terézia sa narodila 8. apríla 1898 v Konnersreuthe ako prvé z jedenástich detí, v chudobnej krajčírskej rodine. V roku 1918 pri hasení požiaru si vykĺbila chrbticu, čo spôsobilo jej postupné ochrnutie. Odvtedy bola pripútaná na lôžko v rodičovskom dome. Pokusy o vyliečenie v nemocnici boli...

Plačúca tvár Krista

Plačúca tvár Krista
  Staršia pani, ktorú poznám pre jej obetavú pomoc trpiacim a strateným ľuďom v Paríži, mi darovala niekoľko fotografií urobených jej známym fotografom M. Vaissierom, obyvateľom Toulouse. Sú to reprodukcie maľby o rozmeroch 14,5 x 20,5 cm, zobrazujúcej tvár ukrižovaného Krista. K...

Šatka z Manopella

Šatka z Manopella
  „Volto santo! V Manopelle je najväčší zázrak, aký máme.“ (sv. Páter Pio) Na šatke s rozmermi 17 x 24 cm, uloženej v striebornom relikviári, ktorý je verejne vystavený na hlavnom oltári v manopellskom kostole, sa nachádza podobizeň zmŕtvychvstalého Krista. Už 20 rokov množstvo...

Turínske plátno

Turínske plátno
"Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, a povedala im: „Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili.“ Peter a ten druhý učeník sa...

Vizionárka Myrna Nazzour z Damašku

Vizionárka Myrna Nazzour z Damašku
  Pred jeho bránami sa obrátil sv. Pavol. Kresťanstvo tu pretrvalo od tých čias až dodnes. Tu, v kresťanskej štvrti Sufanieh, v rodine mladých novomanželov - gréckokatolíčky Myrny (nar. r. 1964, stredoškolské vzdelanie) a Nikolasa Nazzoura, pravoslávneho vyznania, začal 26. novembra 1982...

Mystička Catalina Rivas – O svätej spovedi

Mystička Catalina Rivas – O svätej spovedi
  Catalina Rivas žije v Cochabambe /čítaj Kočabambe/ v Bolívii. V prvej polovici deväťdesiatych rokov minulého storočia si ju Ježiš vyvolil, aby skrze ňu odovzdával svetu svoje posolstvá lásky a milosrdenstva. Nazýva ju „svojou sekretárkou“ a ona zapisuje to, čo jej Ježiš diktuje . (www...

Prekvapujúce tajomstvo duší v očistci

Prekvapujúce tajomstvo duší v očistci
Mária Simma bola rakúskou mystičkou. Už 50 rokov ju vďaka osobitnému Božiemu daru, ktorý je v dejinách Cirkvi známy, navštevovali duše v očistci. Tento rozhovor bol uskutočnený počas jej života, nakoľko v roku 2004 vo veku 89 rokov zomrela. Sestra Emmanuela : O čo vás žiadajú duše z očistca...

Svätica z Lecce - patrónka v pokušení diabla

Svätica z Lecce - patrónka v pokušení diabla
  Sv. Gemma Galgani sa narodila 12.marca 1878 v jednej talianskej dedinke pri meste Lucca. Jej matka Angela bola veľmi nábožná a svoje deti od malička vychovávala v náboženskom duchu. Gemmu to poznačilo na celý život, modlitbu si už v detskom veku veľmi obľúbila. Keď však mala sedem rokov,...

Zázračný olej sv. Charbela z Libanonu

Zázračný olej sv. Charbela z Libanonu
  OLEJ SV. CHARBELA V NAŠEJ FARNOSTI NEMÁME! Kto bol sv. Charbel Makhlouf? Sv. Charbel Makhlouf je známy ako pustovník z Annaya. Tento maronitský kresťan žil v Libanone v rokoch 1828 –1898. Je považovaný za jedného z najväčších divotvorcov 19. storočia. Už za svojho života bol vzorom...