Blog

Edward Looney: Srdce podľa Márie

Edward Looney: Srdce podľa Márie
  Aké je srdce každej matky? Určite milujúce, veď každá matka s veľkou láskou vychováva svoje dieťa a snaží sa urobiť všetko, čo je v jej silách, pre jeho dobro. A aké je srdce našej nebeskej Matky? O tom sa môžeme dozvedieť na stranách knihy od pátra Edwarda Looneyho, ktorý nás pozýva na...

Bob Schuchts: Uzdravený mocou Ježiša

Bob Schuchts: Uzdravený mocou Ježiša
Ak sa chceme v záhrade zbaviť nejakej nežiadúcej buriny, vždy je potrebné ju vytrhnúť aj s koreňom, pretože ak ho v pôde ponecháme, o pár dní burina opäť vykukne zo zeme a naša námaha bola zbytočná Čím sú korene hlbšie v zemi, tým väčšie úsilie je z našej strany potrebné. Čo robiť ak sa chceme...

Paola Giovetti: Mimoriadne javy mystikov a svätých

Paola Giovetti: Mimoriadne javy mystikov a svätých
  Božie pôsobenie a konanie možno spozorovať na každom kroku. Už stovky rokov si ľudia mnohokrát nevedia dať jednoznačné odpovede na mnohé udalosti a situácie v živote, s ktorými sa buď osobne stretnú alebo sa len o nich z rôznych zdrojov dozvedia. Sú proste javy, ktoré nemožno nazvať inak ako...

Živá novéna k Panne Márii, rozväzovačke uzlov

Živá novéna k Panne Márii, rozväzovačke uzlov
Na zadnej strane knihy nájdeme citát: „Silná novéna, ktorá zanecháva dojem.“ A je tomu naozaj tak, pretože táto kniha skutočne dokáže zasiahnuť človeka. Nie je to obyčajná kniha s kresťanskou tematikou, na ktoré sme zvyknutí, a práve preto ju treba čítať nielen očami, ale predovšetkým...

Angela Musolesi: Poraziť diabla skrze Ježiša

Angela Musolesi: Poraziť diabla skrze Ježiša
  Každý určite pozná veľmi známy citát zo Svätého písma: „Ak je Boh za nás, kto je proti nám?“ (Rim 8, 31) Ak by sme chceli jednou vetou charakterizovať knihu Poraziť diabla skrze Ježiša od františkánskej laickej sestry Angely Musolesi, spomenutý citát je veľmi výstižný a trefný, nakoľko na...

Pápež František: Otče náš

Pápež František: Otče náš
  Kniha rozoberá na takmer 80 stranách modlitbu Otče náš po jednotlivých častiach. Je písaná formou rozhovoru pápeža Františka s donom Marcom Pozzom. Mnohé vysvetlenia sú znázornené na konkrétnych príkladoch zo života autorov a zároveň sú popretkávané myšlienkami a podobenstvami zo Svätého...

Stefania Caglianiová & Ezio Aceti: Naučme deti modliť sa

Stefania Caglianiová & Ezio Aceti: Naučme deti modliť sa
  Kniha Naučme deti modliť sa je sto stranová brožúra. V úvode hovorí o dôležitosti modlitby a úlohe rodičov a vychovávateľov nasmerovať deti k Ježišovi. Autori pritom vyzdvihujú hĺbku vzťahov pred povrchnými, v ktorých chýba láska. Nevyhnutnosťou pri nasmerovaní detí je však zvoliť primeraný...

Ján Knapík, Magda Kučerková: Cesta do Compostely

Ján Knapík, Magda Kučerková: Cesta do Compostely
  Rozhodnutie putovať do Compostely k hrobu svätého Jakuba v Španielsku znamená rozhodnutie spoznať samého seba. Takto možno jednoducho v jednej vete charakterizovať fenomén tejto púte, o ktorom mnohí povedia, že dôležitejšie ako cieľ púte je samotné putovanie. Putovanie, ktoré prináša každý...

Páter Amorth: Testament exorcistu

Páter Amorth: Testament exorcistu
  Len prednedávnom sa na knižnom trhu objavila ďalšia veľmi zaujímavá novinka, a síce kniha od známeho talianskeho exorcistu Gabriela Amortha, od ktorého máme v slovenskom jazyku aj ďalšie knihy. Hlavným motívom tvorby tohto autora je predovšetkým oblasť spojená s pôsobením a opisom diabla....

Páter Amorth: Môj ruženec

Páter Amorth: Môj ruženec
  Len pred pár dňami sa na knižnom trhu s kresťanskou literatúrou objavila veľmi zaujímavá novinka z pera známeho vatikánskeho exorcistu Gabriela Amortha. Tohto autora si mnohí čitatelia obľúbili vďaka jeho predchádzajúcim dielam so série „Boj s diablom“ (Posledný exorcista,...