Blog

Ksawery Knotz: Nebojte sa sexu

Ksawery Knotz: Nebojte sa sexu
  Určite aj dnes existujú mnohé otázky, ktoré si manželia nechávajú ako svoju "trinástu komnatu". Niekedy sú to dokonca tak citlivé témy, že ich z rôznych dôvodov nezdieľajú ani navzájom. Pred vydaním tejto knihy by snáď ani nikto nepovedal to, že odpovede na takéto otázky sa pokúsi dať kňaz....

Scott Hahn: Anjeli a svätí

Scott Hahn: Anjeli a svätí
  Kniha o nadväzovaní priateľstva s Božími svätými? Presne tak. Tak možno v jednoduchosti vystihnúť hlavnú myšlienku diela Anjeli a svätí z pera veľmi známeho a obľúbeného autora Scotta Hahna, ktorý je bývalým presbyteriánskym pastorom a teológom. Keď chceš spoznať pomery v nejakej rodine, nie...

Edward Looney: Srdce podľa Márie

Edward Looney: Srdce podľa Márie
  Aké je srdce každej matky? Určite milujúce, veď každá matka s veľkou láskou vychováva svoje dieťa a snaží sa urobiť všetko, čo je v jej silách, pre jeho dobro. A aké je srdce našej nebeskej Matky? O tom sa môžeme dozvedieť na stranách knihy od pátra Edwarda Looneyho, ktorý nás pozýva na...

Bob Schuchts: Uzdravený mocou Ježiša

Bob Schuchts: Uzdravený mocou Ježiša
Ak sa chceme v záhrade zbaviť nejakej nežiadúcej buriny, vždy je potrebné ju vytrhnúť aj s koreňom, pretože ak ho v pôde ponecháme, o pár dní burina opäť vykukne zo zeme a naša námaha bola zbytočná Čím sú korene hlbšie v zemi, tým väčšie úsilie je z našej strany potrebné. Čo robiť ak sa chceme...

Paola Giovetti: Mimoriadne javy mystikov a svätých

Paola Giovetti: Mimoriadne javy mystikov a svätých
  Božie pôsobenie a konanie možno spozorovať na každom kroku. Už stovky rokov si ľudia mnohokrát nevedia dať jednoznačné odpovede na mnohé udalosti a situácie v živote, s ktorými sa buď osobne stretnú alebo sa len o nich z rôznych zdrojov dozvedia. Sú proste javy, ktoré nemožno nazvať inak ako...

Živá novéna k Panne Márii, rozväzovačke uzlov

Živá novéna k Panne Márii, rozväzovačke uzlov
Na zadnej strane knihy nájdeme citát: „Silná novéna, ktorá zanecháva dojem.“ A je tomu naozaj tak, pretože táto kniha skutočne dokáže zasiahnuť človeka. Nie je to obyčajná kniha s kresťanskou tematikou, na ktoré sme zvyknutí, a práve preto ju treba čítať nielen očami, ale predovšetkým...

Angela Musolesi: Poraziť diabla skrze Ježiša

Angela Musolesi: Poraziť diabla skrze Ježiša
  Každý určite pozná veľmi známy citát zo Svätého písma: „Ak je Boh za nás, kto je proti nám?“ (Rim 8, 31) Ak by sme chceli jednou vetou charakterizovať knihu Poraziť diabla skrze Ježiša od františkánskej laickej sestry Angely Musolesi, spomenutý citát je veľmi výstižný a trefný, nakoľko na...

Pápež František: Otče náš

Pápež František: Otče náš
  Kniha rozoberá na takmer 80 stranách modlitbu Otče náš po jednotlivých častiach. Je písaná formou rozhovoru pápeža Františka s donom Marcom Pozzom. Mnohé vysvetlenia sú znázornené na konkrétnych príkladoch zo života autorov a zároveň sú popretkávané myšlienkami a podobenstvami zo Svätého...

Stefania Caglianiová & Ezio Aceti: Naučme deti modliť sa

Stefania Caglianiová & Ezio Aceti: Naučme deti modliť sa
  Kniha Naučme deti modliť sa je sto stranová brožúra. V úvode hovorí o dôležitosti modlitby a úlohe rodičov a vychovávateľov nasmerovať deti k Ježišovi. Autori pritom vyzdvihujú hĺbku vzťahov pred povrchnými, v ktorých chýba láska. Nevyhnutnosťou pri nasmerovaní detí je však zvoliť primeraný...

Ján Knapík, Magda Kučerková: Cesta do Compostely

Ján Knapík, Magda Kučerková: Cesta do Compostely
  Rozhodnutie putovať do Compostely k hrobu svätého Jakuba v Španielsku znamená rozhodnutie spoznať samého seba. Takto možno jednoducho v jednej vete charakterizovať fenomén tejto púte, o ktorom mnohí povedia, že dôležitejšie ako cieľ púte je samotné putovanie. Putovanie, ktoré prináša každý...