So Svätým písmom po celý rok

Sväté písmo - Biblia - predstavuje v živote Cirkvi a jednotlivca dôležitý prostriedok poznávania Božieho zjavenia, výborný prameň zdokonaľovania mravného a náboženského života a dosiahnutia spásy. Je napísané pre naše dobro a pre poučenie (porov. Rim 15, 4). Ale i keď vnímame jeho blízkosť, zostáva zahalené. Nad jeho hĺbkou žasol už sv. Augustín:
„Zázračná je hĺbka tvojho Písma. Jeho povrch sa páči nám, maličkým, ale potom aká hĺbka, Bože môj, zázračná hĺbka.“„Preto Cirkev, vedená Duchom, potrebuje ho neustále interpretovať a keď ho kontempluje, v hlbokom duchu viery ho «nábožne počúva, sväto zachováva a verne vysvetľuje»“

Čítanie Svätého písma môže byť každodenné, bežné, kritické, odborné, liturgické či duchovné. Tomáš Kempenský nás poučuje:
„Pravdu hľadaj vo Svätom písme, nie výrečnosť... Ak chceš mať z čítania osoh, čítaj pokorne, úprimne a s vierou...“

O cisárovi Karlovi Veľkom sa hovorí, že na svojich cestách stále nosil so sebou Sväté písmo a denne z neho kľačiačky čítal. „Tu ku mne hovorí Boh“, vravel, keď chcel vysvetliť priateľom, prečo ho takto číta.

Cirkev si aj dnes želá, aby veriaci radi čítali Sväté písmo. Ustavičné zrýchľovanie životného štýlu si priam vynucuje zastaviť sa, nechať sa preniknúť Božou láskou a objavovať svoj vzťah k Bohu. „Veď v posvätných knihách ide s veľkou láskavosťou v ústrety svojim dietkam Otec, ktorý je na nebesiach a prihovára sa im. A v Božom slove je toľká sila a účinnosť, že ono je oporou a životnou silou pre Cirkev a pre jej dietky posilou vo viere, pokrmom pre dušu a čistým, nikdy nevysychajúcim prameňom duchovného života...“ Sväté písmo má veľkú potenciálnu užitočnosť. Poskytuje bohaté duchovné čítanie, oživuje ranné rozjímanie, inšpiruje strelné modlitby, učí a upevňuje v pravdách viery, vyzdvihuje krásu a záslužnosť čností, vedie k pokániu a polepšeniu, teší a upokojuje srdce, povzbudzuje zarmútených...

Preto Cirkev „s materinskou starostlivosťou dbá o to, aby sa zhotovili vhodné a správne preklady do rozličných jazykov...“, a dostalo sa do rúk čo najširším vrstvám. Veď „nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.“ (Mt 4,4). O čítaní Svätého písma to platí zvlášť... Veriaci Ind zostupuje každé ráno pri východe slnka k brehom rieky Gánges, aby pokropil svoje čelo posvätnou vodou a my by sme nemali aspoň končiť deň prečítaním si niekoľkých myšlienok zo Svätého písma a počúvať v tichu Pánove slová?

Modlitba pred čítaním Svätého písma Modlitba po čítaní Svätého písma
Milosrdný Bože,
vo svojej nevýslovnej láske
nás zahrnuješ hojným požehnaním.
Ďakujem ti, že môžem tvoje slovo
ohlasovať svojim bratom a sestrám.
Prosím ťa, otvor moje pery,
aby moje ústa ohlasovali tvoju slávu.
Nech nás vedie tvoj Svätý Duch,
aby nám pri počúvaní tvojho slova
horeli srdcia ako emauzským učeníkom,
veď tvoje slovo je živé a účinné.
Amen.
Nekonečne milosrdný Bože,
ďakujem ti, že som mohol slúžiť
svojim blížnym
dôstojným prednášaním
tvojho slova.
Prosím ťa, aby tvoje slová
boli hlboko v mojom srdci
a daj, nech ich uchovávam
a rozjímam o nich ako Panna Mária.
Amen.


Sväté písmo vo forme .mp3 audio súborov môžete nájsť na stránke bratislavskej arcidiecézy v sekcii

"Biblia dňom i nocou"