Otvorenie jubilea sa uskutoční v čase 50. výročia ukončenia Druhého vatikánskeho koncilu (1965) a nadobúda preto osobitný význam podnecovania Cirkvi, aby pokračovala v práci začatej koncilom. 
 
Oficálne a slávnostné ohlásenie Svätého roku sa uskutoční prečítaním a zverejnením príslušnej buly pri Svätej bráne v Nedeľu Božieho milosrdenstva, sviatok zavedený sv. Jánom Pavlom II., ktorý sa slávi v Druhú veľkonočnú nedeľu. 
 
Symbolické je aj to, že na Svätý rok pripadne nedeľný liturgický cyklus "C" s čítaniami z Evanjelia podľa Lukáša, ktorý je nazývaný "evanjelistom milosrdenstva". Dobre známe sú podobenstvá o stratenej ovci, stratenej minci a milosrdnom otcovi z Lukášovej 15. kapitoly.
 
 
Pápež František pri príležitosti Roku milosrdenstva dáva všetkým knazom 
moc rozhrešiť od hriechu potratu. 
Toto rozhodnutie však nič nemení na tom, že ide o ťažký hriech.